Black Hat Asia 2023

Amazon Aurora รองรับการเข้ารหัสข้อมูลภายใน Database ด้วย Encryption at Rest แล้ว

amazon_aws_key_management_service

Amazon Aurora ระบบ Relational Database ของ Amazon ได้เพิ่มเติมความสามารถในการเข้ารหัสฐานข้อมูลได้ด้วย Key จาก AWS Key Management Service (KMS) โดยข้อมูลของ Database, Backup, Snapshot และ Replica ทั้งหมดภายใน Cluster เดียวกันที่ถูกบันทึกลง Storage ไปนั้นจะถูกเข้ารหัสทั้งหมด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและตรงตาม Compliance ที่ต้องการ

การเข้ารหัสฐานข้อมูลนี้จะถูกบริหารจัดการโดยระบบของ AWS เองโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องมีการแก้ไข Code ใดๆ ใน Application เลย โดยเมื่อทำการสร้าง Aurora Database Instance ขึ้นมาสำเร็จแล้ว ผู้ใช้งานสามารถทำการกำหนดการเข้ารหัสได้ผ่านทาง AWS Management Console หรือ API ได้ทันที และจะเลือกใช้ Key ที่มีอยู่เป็น Default หรือสร้าง Key ใหม่จาก AWS Key Management Service ก็ได้เช่นกัน

บทความโดย http://www.awsusergroup.org/ และ https://www.techtalkthai.com ส่วนผู้ที่อยากศึกษาเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Web Services ในไทยสามารถเข้าร่วมกลุ่มของ Bangkok AWS User Group ได้ทันทีที่ https://www.facebook.com/groups/awsusergroup/

ที่มา: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2015/12/amazon-aurora-now-supports-encryption-at-rest/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

พลิกมุมคิดการจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ตฉบับวีเอ็มแวร์ [Guest Post]

แม้คลาวด์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพาองค์กรก้าวข้ามวิกฤตไปสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจหรือกลยุทธ์การแข่งขันใหม่ ด้วยคุณลักษณะที่คล่องตัว (Agility) ในการปรับความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ได้ด้วยตัวเอง (Self-Services) ทว่าหลายองค์กรซึ่งเลือกปฏิวัติระบบธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์กลับประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรที่ยิบย่อยบนคลาวด์ไม่ไหว แถมหัวจะปวดกับภัยคุกคามที่ยุ่งยากในการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own

Microsoft Teams, VirtualBox, Tesla ถูกเจาะ Zero-days ในงาน Pwn2Own Vancouver 2023 ผู้เข้าแข่งขันกวาดเงินรางวัลสูงสุด 475,000 เหรียญ หรือประมาณ 16 …