ACIS Professional Center รับสมัคร Penetration Tester จำนวน 1 ตำแหน่ง

acis_logo

ACIS Professional Center บริษัทที่ปรึกษาและศูนย์อบรมทางด้าน IT Security ชั้นนำของประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Penetration Tester จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลักษณะงาน

 • ทดสอบเจาะระบบ Network/Application
 • ตรวจสอบสถานภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยของการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 • ทดสอบความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ, ระบบเครือข่ายไร้สาย, Social Engineering และ Mobile Application
 • ศึกษาค้นคว้าพัฒนาความสามารถในด้าน Information Security จนสามารถสร้าง Guideline และถ่ายทอดความรู้ได้

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานทดสอบเจาะระบบหรืองานที่เกี่ยวข้องกับ Information security ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการใช้ Software และ Hardware ต่าง ๆ ในการทดสอบเจาะระบบ (Kali, Metasploit, Nmap, Wireshark, Burpsuite, Paros, Nessus, Nexpose, IDA Pro and GDB)
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม และเข้าใจ Programming Logic
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศต่าง ๆ เช่น OWASP, OSSTMM, PCI-DSS, ISO27001, NIST
 • หากมี Certification ที่เกี่ยวข้องจะได้รับหารพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น CEH, ECSA, GPEN, OSCP
 • มีความมุ่งมั่น, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและทีม
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (คะแนน TOEIC ประมาณ 600 ขึ้นไป)

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุชาดา กาสิกพัสสตร์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โทร 02-650-5771 ต่อ 136 หรือแนบ CV มาได้ที่อีเมล suchada.ga@acisonline.net

acis_training_4

เกี่ยวกับ ACIS Professional Center

ACIS Professional Center Co., Ltd. เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี รับให้คำปรึกษาทางด้าน IT Security และ Business Continuity Management (BCM) แบบครบวงจร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเชิงธุรกิจและระบบ IT ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และสร้างความเขื่อมั่นต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ยังให้บริการศูนย์อบรมด้าน Cyber Security ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น (ISC)2, EC-Council, Business Continuity Institute, TUV NORD และ ITpreneurs ซึ่งวิทยากรเองก็มีประกาศนียบัตรรับรองความสามารถจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อาทิ CISSP, SSCP, CSSLP, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CBCI, CFE, IRCA: ISMS Lead Auditor, IRCA: ITSMS & BCMS Provisional Auditor, SANS GIAC GPEN & GXPN, ITIL Expert, ITIL Foundation, COBIT 5 Certified Trainer เป็นต้น

acis_logoAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[IBM Think ASEAN] นโยบาย AI ระดับชาติ การศึกษาคือหัวใจ นักศึกษา IT ต้องพัฒนา AI ให้ใช้งานได้จริง

ในงาน IBM Think ASEAN 2018 ที่กำลังจัดขึ้นอยู่นี้ ทาง IBM ได้เชิญหน่วยงาน Singapore AI และ Temasek Polytechnic มาถ่ายทอดมุมมองที่น่าสนใจของสิงคโปร์ในการพัฒนาทางด้าน …

Apple ประกาศรับสมัคร Linux Kernel Developer ยังไม่เปิดเผยว่าจะรับไปทำโครงการอะไร

มีผู้ตั้งข้อสังเกตอย่างน่าสนใจว่า Apple ได้เริ่มประกาศรับสมัคร Linux Kernel Developer ที่ Texas และ California หลายตำแหน่ง ทำให้เกิดข้อกังขาว่า Apple กำลังจะก้าวต่อไปอย่างไรในอนาคต