ACIS Professional Center รับสมัคร Penetration Tester จำนวน 1 ตำแหน่ง

acis_logo

ACIS Professional Center บริษัทที่ปรึกษาและศูนย์อบรมทางด้าน IT Security ชั้นนำของประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Penetration Tester จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลักษณะงาน

 • ทดสอบเจาะระบบ Network/Application
 • ตรวจสอบสถานภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยของการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 • ทดสอบความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ, ระบบเครือข่ายไร้สาย, Social Engineering และ Mobile Application
 • ศึกษาค้นคว้าพัฒนาความสามารถในด้าน Information Security จนสามารถสร้าง Guideline และถ่ายทอดความรู้ได้

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานทดสอบเจาะระบบหรืองานที่เกี่ยวข้องกับ Information security ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการใช้ Software และ Hardware ต่าง ๆ ในการทดสอบเจาะระบบ (Kali, Metasploit, Nmap, Wireshark, Burpsuite, Paros, Nessus, Nexpose, IDA Pro and GDB)
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม และเข้าใจ Programming Logic
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศต่าง ๆ เช่น OWASP, OSSTMM, PCI-DSS, ISO27001, NIST
 • หากมี Certification ที่เกี่ยวข้องจะได้รับหารพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น CEH, ECSA, GPEN, OSCP
 • มีความมุ่งมั่น, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและทีม
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (คะแนน TOEIC ประมาณ 600 ขึ้นไป)

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุชาดา กาสิกพัสสตร์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โทร 02-650-5771 ต่อ 136 หรือแนบ CV มาได้ที่อีเมล suchada.ga@acisonline.net

acis_training_4

เกี่ยวกับ ACIS Professional Center

ACIS Professional Center Co., Ltd. เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี รับให้คำปรึกษาทางด้าน IT Security และ Business Continuity Management (BCM) แบบครบวงจร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเชิงธุรกิจและระบบ IT ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และสร้างความเขื่อมั่นต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ยังให้บริการศูนย์อบรมด้าน Cyber Security ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น (ISC)2, EC-Council, Business Continuity Institute, TUV NORD และ ITpreneurs ซึ่งวิทยากรเองก็มีประกาศนียบัตรรับรองความสามารถจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อาทิ CISSP, SSCP, CSSLP, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CBCI, CFE, IRCA: ISMS Lead Auditor, IRCA: ITSMS & BCMS Provisional Auditor, SANS GIAC GPEN & GXPN, ITIL Expert, ITIL Foundation, COBIT 5 Certified Trainer เป็นต้น

acis_logoAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ไม่ได้มาเล่นๆ! “Facebook Jobs” พร้อมให้บริการแล้ววันนี้

Facebook หรือ Social Media ที่มีผู้ใช้งานกว่า 2.2 พันล้านคนต่อเดือน (รายงานจากสิ้นปี 2017) ได้เปิดตัว “Facebook Jobs” สำหรับบริษัทเพื่อรับสมัครพนักงานและผู้ใช้ที่กำลังมองหางาน ทั้งนี้ความสามารถนี้ยังรองรับทั้งในรูปแบบผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ

8 งานใหม่ทางด้าน IT และ Data ที่จะเกิดขึ้นจากการมาของ AI ในอนาคต

ใน The Enterprisers Project ได้มีบทความที่วิเคราะห์ถึงตำแหน่งงานในอนาคตอีก 8 ตำแหน่งสำหรับเหล่าผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT และ Data ที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการมาของเทคโนโลยีด้าน AI ในอนาคต ทางทีมงาน TechTalkThai …