ACIS Professional Center รับสมัคร Penetration Tester จำนวน 1 ตำแหน่ง

acis_logo

ACIS Professional Center บริษัทที่ปรึกษาและศูนย์อบรมทางด้าน IT Security ชั้นนำของประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Penetration Tester จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลักษณะงาน

 • ทดสอบเจาะระบบ Network/Application
 • ตรวจสอบสถานภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยของการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 • ทดสอบความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ, ระบบเครือข่ายไร้สาย, Social Engineering และ Mobile Application
 • ศึกษาค้นคว้าพัฒนาความสามารถในด้าน Information Security จนสามารถสร้าง Guideline และถ่ายทอดความรู้ได้

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานทดสอบเจาะระบบหรืองานที่เกี่ยวข้องกับ Information security ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการใช้ Software และ Hardware ต่าง ๆ ในการทดสอบเจาะระบบ (Kali, Metasploit, Nmap, Wireshark, Burpsuite, Paros, Nessus, Nexpose, IDA Pro and GDB)
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม และเข้าใจ Programming Logic
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศต่าง ๆ เช่น OWASP, OSSTMM, PCI-DSS, ISO27001, NIST
 • หากมี Certification ที่เกี่ยวข้องจะได้รับหารพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น CEH, ECSA, GPEN, OSCP
 • มีความมุ่งมั่น, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและทีม
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (คะแนน TOEIC ประมาณ 600 ขึ้นไป)

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุชาดา กาสิกพัสสตร์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โทร 02-650-5771 ต่อ 136 หรือแนบ CV มาได้ที่อีเมล suchada.ga@acisonline.net

acis_training_4

เกี่ยวกับ ACIS Professional Center

ACIS Professional Center Co., Ltd. เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี รับให้คำปรึกษาทางด้าน IT Security และ Business Continuity Management (BCM) แบบครบวงจร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเชิงธุรกิจและระบบ IT ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และสร้างความเขื่อมั่นต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ยังให้บริการศูนย์อบรมด้าน Cyber Security ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น (ISC)2, EC-Council, Business Continuity Institute, TUV NORD และ ITpreneurs ซึ่งวิทยากรเองก็มีประกาศนียบัตรรับรองความสามารถจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อาทิ CISSP, SSCP, CSSLP, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CBCI, CFE, IRCA: ISMS Lead Auditor, IRCA: ITSMS & BCMS Provisional Auditor, SANS GIAC GPEN & GXPN, ITIL Expert, ITIL Foundation, COBIT 5 Certified Trainer เป็นต้น

acis_logo


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

คำเตือนของ FBI : โจรกำลังใช้ Deepfakes เพื่อสมัครงานเทคโนโลยีระยะไกล

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง กับปัญหาด้านเศรษฐกิจ ภาวะการว่างงานสูงส่งผลให้จำนวนการสมัครงานต่างต่อแถวกันเข้าสัมภาษณ์งานมากขึ้นเช่นกัน การประยุกต์ใช้รูปแบบการสัมภาาษงานออนไลน์เป็นสิ่งที่ดีและปลอดภัยต่อการแพร่เชื้อไวรัส  

[Guest Post] AspenTech พบบุคลากรเน็กซ์เจนเนอเรชันคือปัจจัยสำคัญสำหรับงาน Industrial IT

โดย นายโลเรนซ์ อึง รองประธาน ฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น แอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค์ และนายดเวนน์ พลอช ผู้จัดการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ แอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค์