Tag Archives: ecsa

ACIS Professional Center รับสมัคร Penetration Tester จำนวน 1 ตำแหน่ง

ACIS Professional Center บริษัทที่ปรึกษาและศูนย์อบรมทางด้าน IT Security ชั้นนำของประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Penetration Tester จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Read More »

สร้างคนในโลกไซเบอร์

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้พบว่าภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์นั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังพัฒนาและตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ยังมีความตระหนักถึงภัยทางด้านไซเบอร์อยู่น้อย การเตรียมการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และจะต้องเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนากระบวนการทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไซเบอร์ออกมาเพื่อรองรับความต้องการที่สูงขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน

Read More »