Tag Archives: nexpose

รวมเครื่องมือสแกนช่องโหว่ เจาะระบบ ฟรี !! จาก Rapid7

Rapid7 เป็นซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน IT ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการถูกเจาะระบบ ช่วยตรวจจับและรับมือกับภัยคุกคาม และช่วยให้ฝ่าย IT ทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างเป็นระบบ เหล่านี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ระบบความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรให้พร้อมรับมือการภัยคุกคามระดับสูงในยุคปัจจุบัน

Read More »

ACIS Professional Center รับสมัคร Penetration Tester จำนวน 1 ตำแหน่ง

ACIS Professional Center บริษัทที่ปรึกษาและศูนย์อบรมทางด้าน IT Security ชั้นนำของประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Penetration Tester จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Read More »

Rapid7 จัดคอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยแก่องค์กรแบบ Automated

Rapid7 ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สแกนช่องโหว่และเจาะระบบชื่อดังอย่าง Nexpose และ Metasploit จัดคอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ดูแลระบบ IT เพื่อมุ่งเน้นการเสริมความมั่นคงปลอดภัยแก่ระบบเครือข่ายขององค์กรผ่านการบริหารจัดการช่องโหว่ของระบบ การตรวจสอบและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ผิดปกติ เพื่อป้องกันภัยคุกคามทั้งแบบ Known และ Unknown Threats โดยอัตโนมัติ

Read More »