7 เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการ Cloud Backup จากผู้ให้บริการ Cloud ในประเทศไทย

การมาของ Ransomware นั้นได้ทำให้องค์กรทั่วโลกต้องตื่นตัวกับเรื่องการทำ Backup หรือการสำรองข้อมูลกันมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เพราะ Ransomware หรือซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่เหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายให้กับเหล่าธุรกิจทั่วโลกได้ในพริบตา หลายๆ องค์กรจึงเลือกที่จะใช้บริการ Cloud Backup ของผู้ให้บริการในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจาก Ransomware ได้ ด้วยเหตุผลหลายๆ ประการดังนี้

 

1. เริ่มติดตั้งใช้งานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ไม่ต้องเตรียม IT Infrastructure เพิ่มเติมแต่อย่างใด

เดิมทีนั้นหากผู้ใช้ต้องการใช้งาน ระบบ Backup จะต้องมีการออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายภายในองค์กรเพิ่มเติม อาทิ ระบบ Backup Server และระบบ Backup Storage เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการสำรองข้อมูลของผู้ใช้งานจำนวนมากภายในองค์กรได้พร้อมๆ กัน แต่ด้วยคุณสมบัติของบริการ Cloud Backup นี้ จะ ทำให้องค์กรสามารถเริ่มต้นสำรองข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลากับการออกแบบ ติดตั้ง IT Infrastructure และเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากเพิ่มเติมแต่อย่างใด

 

2. ความเร็วในการสำรองข้อมูลแบบ Full Backup ในไทยนั้นมีความเร็วสูงกว่ามาก

เมื่อมีการใช้งานบริการ Cloud Backup ปัจจัยสำคัญที่ควรจะต้องพิจารณาถึงนั้นก็คือเรื่องของ Bandwidth นั่นเอง ซึ่งหากบริการ Cloud Backup ที่ใช้งานนั้นมี Cloud Storage อยู่ในต่างประเทศ Bandwidth ที่ต้องใช้ทั้งหมดก็ต้องเป็น Bandwidth แบบ International ซึ่งมักจะมีขนาดที่น้อยกว่า Domestic มาก ทำให้การสำรองข้อมูลไปยัง Cloud Storage ที่อยู่ในต่างประเทศนั้น ช้ากว่าการสำรองข้อมูลไปยัง Cloud Storage ในประเทศไทยอย่างชัดเจน และปัญหานี้จะยิ่งเด่นชัดขึ้นเมื่อองค์กรต้องทำการสำรองข้อมูลของเครื่องลูกข่ายจำนวนมากพร้อมๆ กัน

 

3. ความเร็วในการกู้คืนข้อมูลนั้นก็เร็วตามไปด้วย

ความเร็วในการกู้คืนข้อมูลนั้นก็สำคัญ เพราะหาก Ransomware นั้นสร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้งานคนหนึ่ง และผู้ใช้งานคนนั้นต้องทำการกู้คืนข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้สามารถทำงานต่อไปได้ แล้วต้องเสียเวลารอการโหลดข้อมูลจาก Cloud Storage ในต่างประเทศซึ่งมี Bandwidth ต่ำกว่านั้น ก็อาจทำให้ธุรกิจเสียหายได้เช่นกัน และโดยทั่วไปการกู้คืนข้อมูลทั้งระบบอย่างในกรณีของ Ransomware นี้ก็มักมีจำนวนไฟล์มหาศาล ทำให้ต้องโหลดข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้บริการ Cloud Storage ในประเทศไทยจึงเหมาะสมกว่าเป็นอย่างมาก

 

4. มีเจ้าหน้าที่ Support เป็นคนไทย จึงสามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงได้ง่ายกว่า

หลายๆ ครั้งการกู้คืนข้อมูลนั้นมักประสบปัญหาทางเทคนิค เช่น กู้คืนข้อมูลไม่สำเร็จ, กู้คืนข้อมูลเองไม่เป็น, ค้นหาไฟล์ที่ต้องการไม่เจอ และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นการสนับสนุนในการกู้คืนข้อมูลนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ ซึ่งหากใช้บริการ Cloud Backup ของผู้ให้บริการต่างประเทศนั้น การสื่อสารทั้งหมดก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และอาจเกิดความสับสนในการสื่อสารได้โดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้งานที่ไม่มีความรู้ด้าน IT ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยตัวเอง ดังนั้นการเลือกใช้บริการ Cloud Backup ในประเทศไทยก็จะสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเช่นกัน

 

5. รองรับความต้องการของหน่วยงานราชการไทย ที่ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศไทยเท่านั้น

สำหรับหน่วยงานราชการไทยที่มักตกเป็นเป้าของ Ransomware นั้น ก็ติดประเด็นการใช้บริการ Cloud จากต่างประเทศในแง่ของการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องเก็บอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ทำให้บริการ Cloud Backup สำหรับหน่วยงานราชการไทยนี้ต้องเป็นบริการจากผู้ให้บริการที่มี Data Center ภายในประเทศไทย

 

6. รองรับการสำรองและกู้คืนข้อมูลได้จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น

เทคโนโลยี Cloud Backup ในทุกๆ วันนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ระบบสำรองข้อมูลเท่านั้ แต่ยังสามารถสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลร่วมกับระบบ Cloud Storage และยังสามารถใช้ในรูปแบบของ File Sharing ที่ติดตามผู้ใช้งานไปบนทุกๆ อุปกรณ์ได้ด้วย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลบน PC ของตนได้จากข้อมูลที่สำรองเอาไว้บน Cloud ผ่าน Notebook, Smartphone หรือ Tablet เครื่องอื่นๆ ที่ใช้งานได้ด้วยเช่นกัน

 

7. เป็นการสำรองข้อมูลระยะไกลต่างสาขาไปในตัว ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจองค์กรได้เป็นอย่างดี

ที่ผ่านมาองค์กรมักจะรับมือกับกรณีของภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัย, อุทกภัย หรืออื่นๆ ด้วยการลงทุนในระบบ Disaster Recovery (DR) หรือ Remote Backup ซึ่งการใช้บริการ Cloud Backup นี้ก็ถือได้ว่าเป็นการทำ Remote Backup สำหรับทุกๆ สาขาขององค์กรได้ในตัว ทำให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบที่จะมาลดความเสี่ยงในประเด็นเหล่านี้ไปได้สำหรับส่วนของเครื่องลูกข่ายภายในองค์กรนั่นเอง อีกทั้งสำหรับกรณีของ Notebook การใช้ Cloud Backup นี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่เครื่องสูญหายหรือถูกขโมยไปได้ด้วยในตัว

 

รู้จัก IRIS BACKUP บริการสำรองข้อมูลบนระบบ Cloud ในประเทศไทยจาก IRIS CLOUD

IRIS BACKUP เป็นหนึ่งในบริการ Cloud Service จาก IRIS CLOUD ที่มุ่งเน้นตอบโจทย์ด้านการสำรองข้อมูลูธุรกิจให้แก่เหล่าองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องตัว โดยรองรับการสำรองข้อมูลสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows, Apple macOS และ Linux เพื่อมุ่งเน้นการสำรองข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในองค์กรเป็นหลักโดยอัตโนมัติ ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นดังต่อไปนี้

  • สามารถสำรองข้อมูลของไฟล์ต่างๆ ได้ไม่จำกัดจำนวนไฟล์ และไม่จำกัดขนาดสูงสุดของไฟล์
  • มีการเก็บ Version ย้อนหลังสำหรับแต่ละไฟล์ ทำให้สามารถเลือก Version ของไฟล์ที่ต้องการกู้คืนได้
  • สามารถกู้คืนไฟล์ได้จากทุกที่ ทั้งจาก PC, iOS และ Android โดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อ VPN
  • ทำการสำรองข้อมูลแบบ Incremental ทำให้ไม่ต้องอัปโหลดไฟล์จำนวนมากในการสำรองข้อมูลแต่ละรอบ
  • ทำการสำรองข้อมูลโดยใช้ประสิทธิภาพของเครื่องน้อย ไม่ทำให้การทำงานของผู้ใช้งานติดขัด
  • มีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่ทำการสำรองเอาไว้
  • มีการบริการจากทีมงาน IRIS CLOUD ตลอด 24×7 คอยช่วยสนับสนุนทางด้านเทคนิค ทั้งการสำรองและกู้คืนข้อมูล
  • Data Center ตั้งอยู่ภายในประเทศไทย สามารถสำรองข้อมูลและกู้คืนได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถเพิ่มขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้ Cloud Storage จาก IRIS CLOUD

สำหรับค่าใช้จ่ายของ IRIS CLOUD นั้นจะคิดเป็นรายเครื่องที่ต้องการสำรองข้อมูล และคิดค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่ของ Cloud Storage ตามการใช้งานจริง โดยผู้ที่สนใจรายละเอียดสามารถศึกษาอัตราราคาได้ที่ http://iris.cloud/iris-backup/ ทันที

 

ติดต่อทีมงาน IRIS CLOUD ได้ทันที

ผู้ที่สนใจบริการ IRIS CLOUD และต้องการติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาในการใช้ Cloud, การย้ายระบบหรือบริการต่างๆ ขึ้น Cloud หรือต้องการขอใบเสนอราคา รวมถึงผู้พัฒนา Software หรือผู้ดำเนินธุรกิจ Systems Integrator ที่ต้องการเป็น Partner กับ IRIS CLOUD สามารถติดต่อทีมงาน IRIS CLOUD ได้ทันทีที่ e-mail : iris_marketing@hotmail.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริการ IRIS CLOUD ได้ทันทีที่ iris.cloud


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Upskill ทักษะไอที กับ “Code Their Dreams” โครงการสอนเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ โดย CDG x 42 Bangkok KMITL

หากพูดถึงทักษะแห่งโลกอนาคต อย่างหนึ่งที่หลาย ๆ คนจะต้องนึกถึงแน่นอนนั่นคือ “การเขียนโปรแกรมหรือโค้ดดิ้ง (Coding)” อันเป็นทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาบนโลกนี้ จนกระทั่งในสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนมากมายเริ่มบรรจุวิชา Coding เข้าไปเป็นหลักสูตรบังคับ ดังที่จะได้เห็นเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่ง และบางแห่งก็เริ่มสอนการเขียนภาษา Python …

Nvidia รายได้ Q2 ลดลง 19% จากจุดอ่อนในธุรกิจเกม

Nvidia รายงานรายรับในไตรมาสที่สองลดลง 19% เมื่อเทียบจากไตรมาสก่อนหน้า สืบเนื่องมาจากความอ่อนแอในธุรกิจเกมทำให้หุ้นของผู้ออกแบบชิปตกลงประมาณ 8%