CDIC 2023

รับมือกับ Ransomware ด้วย Backup Solution จาก Nipa Cloud

Backup Solution เป็นแนวทางป้องกันเหตุฉุกเฉินสุดท้ายที่องค์กรพึงมี โดยเฉพาะเหตุโจมตีจาก Ransomware ตัวป่วนที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอ เชื่อแน่ว่าท่านคงจะได้ยินข่าวความเสียหายที่ธุรกิจองค์กรยังคงตกเป็นเหยื่อการโจมตีรายวัน แน่นอนว่าการเตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาในภายหลัง ซึ่งเสียทั้งเวลา ความน่าเชื่อถือ และมูลค่าของธุรกิจ

ในบทความนี้จะพาทุกท่านร่วมกันถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาหนึ่งของผู้ใช้บริการ Backup Solution กับ Nipa Cloud สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แม้จะถูก Ransomware โจมตี

โซลูชันสำรองข้อมูลของ Nipa Cloud

Best Practice Backup ที่เรียกว่า 3-2-1 เป็นแนวปฏิบัติเพื่อการสำรองข้อมูลที่ทั่วโลกทราบกันดี โดยความหมายก็คือมีจำนวนข้อมูลสำรอง 3 ชุด เก็บไว้บนมีเดียอย่างน้อย 2 แห่งที่แยกจากกัน และการเก็บไว้นอกไซต์ 1แห่ง ซึ่งในอดีตองค์กรคงต้องเก็บข้อมูลลงเทปและนำไปจัดเก็บที่อื่น แต่ด้วยการมาถึงของคลาวด์จึงทำให้ธุรกิจมีทางเลือกมากขึ้นเช่น Nipa Cloud เป็นต้น

Nipa Cloud เป็นผู้บริการคลาวด์ภายในประเทศที่มีฐานการให้บริการหลายแห่ง เช่น กรุงเทพ นนทบุรี ขอนแก่น รวมถึงมีแผนขยายบริการสู่จังหวัดอื่นในอนาคต เช่น เชียงใหม่ สงขลา และชลบุรี ประเด็นสำคัญที่ทำให้บริการ Backup Solution ของ Nipa Cloud โดดเด่นคือการโอนถ่ายข้อมูลจะเกิดขึ้นและจำกัดอยู่ภายในประเทศ ประโยชน์ คือ ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ Domestic Bandwidth และ Data Transfer ที่รวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมให้ข้อมูลต้องอยู่ภายในประเทศไทย

โดยบริการของโซลูชันสำรองข้อมูลที่ Nipa Cloud นำเสนออาศัยซอฟต์แวร์ชั้นนำที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เช่น Veeam Backup and Replication โดยสามารถเลือกวิธีการสำรองข้อมูลหลากหลาย แบ่งเป็นระดับ File, VM และ Database เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายของบริษัทของลูกค้าทั้ง Recovery Time Objective (RTO) และ Recovery Point Objective (RPO) ซึ่งหากเป็นระบบที่ต้องการ High Availability สูง ทางบริษัท ฯ สามารถแนะนำและพัฒนาโซลูชั่น Active-Active ที่เหมาะสม

ด้วยความพร้อมในการให้บริการเช่นนี้ จึงทำให้ Backup Solution จาก Nipa Cloud จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพิ่มความสะดวกในการพัฒนาระบบ Offsite Backup ลดค่าใช้จ่าย ป้องกันข้อมูลสูญหาย พร้อมสามารถนำกลับมาใช้ได้ทันที

ถอดบทเรียน : Backup Solution ช่วยให้ลูกค้ารอดพ้นจากวิกฤตของ Ransomware ได้อย่างไร

ในบทเรียนนี้ทาง Nipa Cloud มีความยินดีที่จะเผยแพร่กรณีศึกษาของลูกค้ารายหนึ่งที่ถูก Ransomware โจมตี เนื่องจากใช้บริการ Backup กับ Nipa Cloud จึงสามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้และดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจเราจะขอแบ่งรายละเอียดเป็น 3 ส่วนคือ โครงสร้างพื้นฐานของการสำรองข้อมูลที่ลูกค้ามี ปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ปัญหา

1.) โครงสร้างพื้นฐานการออกแบบการสำรองข้อมูล

จากภาพไดอะแกรมข้างต้นที่แสดงการทำงานระหว่างลูกค้าและ Nipa Cloud จะเห็นได้ว่าลูกค้ามีการสำรองข้อมูลจากต้นทางจำนวน 5 เครื่องไปยังไซต์ของ Nipa Cloud ซึ่ง Server-02 เป็นเครื่องเดียวที่มีการสำรองข้อมูลในระดับ File Level ประโยชน์ คือความคล่องตัวที่กู้คืนได้ระดับไฟล์ไม่จำเป็นต้องกู้คืนทั้ง Volume ที่มีขนาดใหญ่ ในขณะที่อีก 4 เครื่อง เป็นการสำรองข้อมูลระดับ instance level โดยทั้งหมดนี้ ลูกค้าเป็นผู้กำหนดนโยบายและความต้องการเบื้องต้นสำหรับการจัดทำ Backup Solution

โดยฝั่งลูกค้านั้นจะติดตั้ง Veeam Backup & Replication เพื่อเชื่อมต่อกับ Veeam Gateway กับฝั่ง Nipa Cloud และลูกค้าสามารถที่จะจัดการ Policy แผนการสำรองข้อมูล และความถี่ในการสำรองข้อมูล โดยใช้ Object Storage พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่สามารถขยายขนาดได้มากกว่า 2TB

2.) เหตุการณ์โจมตี

ทาง Nipa Cloud ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากลูกค้าว่า VM ทั้งหมดของลูกค้าถูกโจมตีจาก Ransomware รวมถึง เครื่อง Veeam Backup & Replication ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ Restore ได้ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ

3.) การแก้ปัญหาจาก Nipa Cloud ในภาวะฉุกเฉิน

ทีม Nipa Cloud จึงได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยขั้นตอนเหล่านี้

  • ติดตั้ง Veeam Backup & Replication และการ Configuration ต่างๆ พร้อมตรวจสอบกระบวนการทำงานของระบบเพื่อดำเนินการพร้อมของการเชื่อมต่อว่าทำงานได้ตามปกติ
  • หลังจากนั้นจึงดำเนินการ Restore ข้อมูลของ Server-01 ซึ่งใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแบบ Full VM จากการสั่งการของเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่เกิดขึ้น ต่อด้วย Server-03 และเครื่องอื่นที่ปฏิบัติการในระดับ instance level
  • อย่างไรก็ดีทีมงานได้พบปัญหาความยุ่งยากที่เกิดขึ้นจาก Server-02 ที่ทำงานในลักษณะ File level 2 ส่วน คือ จำนวนไฟล์กว่า 7 แสนไฟล์ ขนาดรวม 800 GB และติด Virus และ Malware จึงมีความจำเป็นจะต้องสแกนและแก้ไขไฟล์ต่างๆ ส่งผลให้ Recovery Time มากขึ้นกว่าปกติ 4-5 เท่า

บทส่งท้าย

อันที่จริงแล้วการมี Backup ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เพื่อรับมือกับ Ransomware เท่านั้น เพียงแต่ปัจจุบัน Ransomware เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในวงกว้างและส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งการทำ Offsite Backup ผ่าน NIPA Cloud เป็นทางเลือกหนึ่งตาม Best Practice ด้วยต้นทุนการจัดการที่ต่ำ คิดค่าใช้จ่ายตามจริง อีกทั้งยังตอบโจทย์เรื่องนโยบายด้านข้อมูลในประเทศอีกด้วย 

ในบทความนี้ทุกท่านได้เรียนรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงว่าลูกค้าที่ใช้งานกับ NIPA Cloud สามารถรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ แต่บทสรุปของเรื่องนี้อาจออกมาตรงข้ามหากลูกค้ารายนี้ไม่ได้เตรียมระบบ Backup เอาไว้ล่วงหน้า….

จะดีกว่าไหมหากธุรกิจของท่านมีพาร์ทเนอร์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ทำให้ระบบพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินเหล่านี้ โดยทีมงาน NIPA Cloud พร้อมให้การดูแลตั้งแต่การออกแบบ ให้คำปรึกษา วางระบบการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นและใช้งานจริง จนกระทั่งการดูแลหลังการขาย ท่านใดสนใจ Backup Solution จาก NIPA Cloud หรือบริการอื่นๆ ติดต่อทีมงาน NIPA Cloud ได้ที่ https://nipa.cloud/th/solution/backup-solution

พิเศษ! เพียงบอกโค้ด NCS30TTT  รับทันทีเครดิตใช้งาน NIPA Cloud Space 3,000 บาท ฟรี! สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-019-4000

อ่านบทคัดย่อและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ https://nipa.cloud/th/blog/cloud-cpu-benchmark-2022-report 

#จบปัญหาดับดาวน์ด้วยคลาวด์จากนิภา

#อันดับ1คลาวด์ไทยที่คนเลือกใช้มากที่สุด


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Amazon เปิดตัว Amazon Q ระบบ AI Chatbot สำหรับภาคธุรกิจ

ในงาน Amazon re:Invent 2023 ที่ผ่านมา Amazon ได้ประกาศเปิดตัว Amazon Q ระบบ AI Chatbot สำหรับภาคธุรกิจให้ทดลองใช้งานแบบ Preview

Gartner คาดการณ์ ราคาหน่วยความจำอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปีหน้า

Gartner คาดการณ์ ราคาหน่วยความจำอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปีหน้า