CDIC 2023

Cisco เผย 3 กลยุทธ์สู่ภารกิจสร้างความยั่งยืน

Cisco ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีและโซลูชันเครือข่าย เผย 3 กลยุทธ์สร้างอนาคตแห่งความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิด The Plan for Possible

ในภาพรวมแล้ว กลยุทธ์ “The Plan for Possible” ครอบคลุมถึงวิธีการดำเนินธุรกิจของ Cisco การมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ และการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าและชุมชนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

Mary de Wysocki ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืนของ Cisco ตอกย้ำถึงการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ด้วยการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง จัดการกับปัญหามลพิษ มอบโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนทั่วโลก และทำภารกิจสอดคล้องไปกับการดูแลโลกที่เราอยู่

จึงเป็นที่มาของ The Plan for Possible กลยุทธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ ประกอบด้วย

Image credit: Cisco

ภารกิจที่ 1: เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

ภายในปี 2040 Cisco ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเหลือศูนย์ (Net Zero) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งการใช้พลังงานโดยซัพพลายเออร์และลูกค้า 

แนวทางปฏิบัติ

 • ใช้นวัตกรรมชั้นนำที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
 • เชื่อมต่อพลังงานสะอาด และปรับเปลี่ยนโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นดิจิทัล 
 • ร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า และซัพพลายเออร์เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน  

ผลสำเร็จที่ผ่านมา

 • พัฒนาชิป Silicon One ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครือข่ายของซิสโก้สำหรับการประมวลผล AI ที่ช่วยลดการใช้พลังงาน ควบคู่ไปกับการเพิ่มแบนด์วิธ 
 • นำร่องใข้งาน Universal Power Over Ethernet (PoE) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอาคารอัจฉริยะ 
 • ร่วมมือกับซัพพลายเชนของบริษัทฯ ในการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก

ภารกิจที่ 2: พัฒนาธุรกิจแบบหมุนเวียน

Cisco มองว่า ถึงว่าแล้วที่ควรจะเปลี่ยนจากการใช้แล้วทิ้ง ให้กลายเป็นการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ Cisco จึงมีเป้าหมายทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อขยายอายุขัยของผลิตภัณฑ์และให้บริการอย่างต่อเนื่อง

แนวทางปฏิบัติ

 • ปรับใช้และปรับขนาดโมเดลธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลงทุนอย่างจริงจังในการบ่มเพาะเทคโนโลยีเพื่อก้าวให้ทันกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนห่วงโซ่มูลค่าทางดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลสำเร็จที่ผ่านมา

 • ปรับใช้หลักการออกแบบแบบหมุนเวียนสำหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2025
 • Cisco Takeback and Reuse Program: ให้ลูกค้าส่งคืนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่หมดอายุการใช้งานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • Green Pay: โซลูชันการชำระเงินด้านไอทีแบบหมุนเวียน เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและการนำกลับมาจำหน่ายอีกครั้ง
 • Cisco Refresh: ปรับสภาพอุปกรณ์ให้ใกล้เคียงของใหม่ ชุบชีวิตอุปกรณ์เพื่อธุรกิจและโลกของเรา

ภารกิจที่ 3: ลงทุนในระบบนิเวศที่ยืดหยุ่น

Cisco ตระหนักว่า การอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ยังคงต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมที่มั่นคงและสังคมที่ไม่แบ่งแยก Cisco จึงมุ่งช่วยเหลือผู้คนและธรรมชาติเพื่อปรับตัวท่ามกลางสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง โดยเน้นลงทุนในเทคโนโลยีหมุนเวียน แรงงาน และธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ

แนวทางปฏิบัติ

 • ช่วยเหลือชุมชนเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศ
 • พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสำหรับเศรษฐกิจฟื้นฟู
 • ใช้เทคโนโลยีของ Cisco เพื่อปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ใช้ประโยชน์ของ AI, IoT และ Blockchain พัฒนาโมเดลหมุนเวียน ที่ขับเคลื่อนด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยประหยัดพลังงาน

ผลสำเร็จที่ผ่านมา

 • ขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม Data Commons ของ Vibrant Planet เพื่อจัดการการใช้ที่ดินท้องถิ่นและวางแผนความเสี่ยง เช่น ไฟป่า ได้ดีขึ้น
 • พัฒนา Canary Wharf ในลอนดอนด้วยภูมิทัศน์ที่เชื่อมต่อกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานพื้นที่ร่วมกับธรรมชาติ
 • ให้ความสามารถในการวิเคราะห์สำหรับ Vesta เพื่อจัดการการกักเก็บคาร์บอนที่ใช้พลังงานต่ำให้ดียิ่งขึ้น
 • สนับสนุน Kara Solar ในการอบรมชนเผ่าพื้นเมืองในแถบอเมซอน เพื่อสร้างและใช้งานเรือพลังงานแสงอาทิตย์

ภารกิจสำคัญเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดของซิสโก้ได้รับการสนับสนุนภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง ซึ่งปลูกฝังการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาความสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

นายวีระ อารีรัตนศักดิ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมาร์ของ Cisco กล่าวว่า “ความยั่งยืนเป็นความสำคัญลำดับต้นๆ ของรัฐบาลไทย เพราะได้นำทางไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยต่างเร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ขณะที่การลงทุนในเทคโนโลยีจะช่วยสร้างโอกาสในการเปลี่ยนผ่านทั้งด้านดิจิทัลและความยั่งยืน ในฐานะพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของธุรกิจในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่คำนึงถึงความยั่งยืนของลูกค้าของเรา และช่วยให้ธุรกิจมีทางเลือกพร้อมอนาคตที่ยั่งยืน” 

* Cisco ตั้งเป้าหมายว่า 80% ของซัพพลายเออร์ด้านคอมโพเนนท์ การผลิต และผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ของซิสโก้จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบสัมบูรณ์ ภายในปี 2025 โดยตอนนี้ Cisco บรรลุความสำเร็จที่ 78% ในปี 2022 


About nittaya

Previously worked as an English lecturer and eventually becomes an ADPT content writer to inspire readers under "ADAPT, ADEPT, ADOPT" concepts อดีตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ผู้ผันตัวมาเป็นนักเขียน ADPT หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านภายใต้แนวคิด "ADAPT, ADEPT, ADOPT"

Check Also

AIS ฉายภาพเส้นทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ก้าวสำคัญของการวิวัฒน์สู่การสร้าง Sustainable Nation ชี้ถึงเวลาผสานพลัง Green Network ดึงดิจิทัล Greenovation ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม [Guest Post]

  “โลกเดือด” คือสัญญาณเตือนของสภาวะโลกร้อนที่กำลังเข้าสู่วิกฤติ สาเหตุหลักเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่เกินกว่าโลกจะรับไหว ถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วม ถึงเวลาที่ความสามารถของ Digital จะเข้ามาช่วยลดหรือแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดย AIS เชื่อว่าพลังของดิจิทัลและพลังของทุกคน จะสามารถสร้าง Green Network ที่แข็งแรง …

Cisco เปิดตัว Cisco User Protection Suite

ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ใช้ทั่วไปยังคงเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีไซเบอร์ คิดเป็นส่วนเกี่ยวข้องของเหตุ Security Breach สูงถึง 74% หลายโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยจึงถูกจัดสรรมาให้ปกป้องผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม โซลูชันแบบดั้งเดิมมักส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างความซับซ้อน รวมถึงภาระในการดูแลแก่ฝ่าย IT ด้วยเหตุนี้ Cisco จึงได้นำเสนอ …