Breaking News
เอาเครื่องเก่ามาแลก แล้วรับเงินคืนไปเลย!!

ปกป้องข้อมูลตาม 3-2-1 Backup Rule ด้วยโซลูชัน Veeam Backup โดย CSL

นับวันข้อมูลดิจิทัลยิ่งทวีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ การปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรจากเหตุภัยพิบัติที่ไม่คาดฝันและการโจมตีไซเบอร์ เช่น Ransomware กลายเป็นมาตรการสำคัญที่ทุกคนองค์กรต้องปฏิบัติตาม CSL จึงได้นำเสนอโซลูชัน Veeam Backup ที่ครอบคลุมทั้งการใช้งานแบบ On-premises และบน Cloud ตามกฎ 3-2-1 Backup Rule เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญขององค์กรจะพร้อมใช้งานตลอดเวลา

การสำรองข้อมูลแบบ On-premises อย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป

ข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่กำลังพลิกโฉมธุรกิจด้วยการทำ Digital Transformation จากการเก็บข้อมูลในรูปของการจดบันทึกลงบนเอกสาร ก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นการจดบันทึกลงบนสื่อดิจิทัลเพื่อให้สามารถนำไปจัดเก็บ ประมวลผล และนำไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ย่ิงข้อมูลมีความสำคัญต่อธุรกิจมากเท่าไหร่ ความเสี่ยงต่อการถูกแฮ็กเกอร์โจมตีหรือข้อมูลสูญหายยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเท่านั้น

เพื่อลดความเสี่ยงของการถูกโจมตีไซเบอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ทำงานผิดปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ข้อมูลสูญหาย การสำรองข้อมูลสม่ำเสมอจึงเป็นมาตรการที่เกือบทุกองค์กรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติร้ายแรง เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือเหตุจลาจล อาจทำให้องค์กรต้องสูญเสียทั้งข้อมูลหลักและข้อมูลสำรองที่จัดเก็บไว้ในไซต์เดียวกันทั้งหมดไปได้ นอกจากนี้ การปรากฎตัวของ Ransomware ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ทำให้การสำรองข้อมูลแบบ On-premises (Local Backup) อย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปเช่นกัน เนื่องจาก Ransomware บางชนิดสามารถแพร่กระจายผ่านระบบเครือข่าย ส่งผลให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในเครื่องผู้ใช้และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (รวมไปถึงเครื่องที่ใช้สำรองข้อมูล) ทั้งหมดตกอยู่ในความเสี่ยงทันที

แนะนำกฎ 3-2-1 Backup Rule เพื่อการสำรองข้อมูลอย่างครอบคลุม

ด้วยเหตุนี้จึงมีการคิดค้นกฎการสำรองข้อมูลแบบ 3-2-1 ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การสำรองข้อมูลสำหรับองค์กรทุกระดับ โดยแนะนำให้เก็บข้อมูลสำคัญเอาไว้ 3 ชุดเป็นอย่างน้อย ได้แก่ ข้อมูลต้นฉบับ 1 ชุดและข้อมูลสำรองอีก 2 ชุด โดยข้อมูลสำรอง 2 ชุดนี้ควรเก็บไว้ในอุปกรณ์ต่างเทคโนโลยีกัน เช่น HDD, Tape หรือ Cloud สุดท้าย ข้อมูลสำรองชุดหนึ่งควรเก็บภายนอกองค์กร (Off-site) เพื่อให้มั่นใจว่าถ้าอุปกรณ์ที่จัดเก็บข้อมูลมีปัญหา หรือเกิดเหตุภัยพิบัติทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสำนักงานได้ ยังคงมีข้อมูลสำรองที่ปลอดภัยเหลืออีก 1 ชุดแน่นอน

จากกฎการสำรองข้อมูลแบบ 3-2-1 นี้ ทำให้นำไปสู่การทำระบบ Local Backup (On-site) และ Remote Backup (Off-site) นั่นเอง

Credit: Veeam

CSL ให้บริการโซลูชัน Veeam Backup ครอบคลุม 3-2-1 Backup Rule

CSL เป็นผู้ให้บริการ Data Center, ระบบ Cloud และ ICT Services แบบครบวงจร ที่มีประสบการณ์มานานกว่า 25 ปี จับมือกับ Veeam ผู้ให้บริการโซลูชัน Backup และ Disaster Recovery ชั้นนำ เพื่อให้บริการโซลูชันการสำรองข้อมูลสำคัญขององค์กรตามกฎ 3-2-1 Backup Rule ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำการสำรองข้อมูลทั้งจาก Physical Server และ VM ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยทีมวิศวกรที่ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจาก Veeam รวมไปถึงมีประสบการณ์สูงจากการสำรองข้อมูลภายใน Data Center ของ CSL เอง

CSL พร้อมให้บริการโซลูชัน Veeam Backup ทั้งแบบ On-site และ Off-site ครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการเชิงธุรกิจ การออกแบบและติดตั้งระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล พร้อมการทดสอบใช้งานได้จริง ไปจนถึงการสนับสนุนหลังการขาย สามารถกำหนดช่วงเวลาในการสำรองข้อมูลได้ทั้งแบบทุกชั่วโมง ทุกวัน หรือทุกเดือน และเมื่อต้องการกู้คืนข้อมูลกลับมาก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ของ CSL ให้จัดเตรียมข้อมูลที่สำรองไว้ให้พร้อมสำหรับการกู้คืนได้ทันที นอกจากนี้ CSL ยังมีบริการ Managed Service ที่สนับสนุนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้ลูกค้าอุ่นใจตลอดการใช้บริการอีกด้วย

สำรองข้อมูลบน Cloud ทางเลือกใหม่ของการทำ Remote Backup

แม้ว่าการสำรองข้อมูลลงระบบ Tape แล้วนำไปจัดเก็บภายนอกองค์กร (Off-site) จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องถูก Ransomware โจมตีทั้งเครือข่ายหรือเหตุภัยพิบัติรุนแรง เช่น อัคคีภัยหรืออุทกภัย ที่ทำให้ต้องสูญเสียข้อมูลที่เก็บไว้ในไซต์ทั้งหมดขององค์กรไป แต่การสำรองข้อมูลลงระบบ Tape ก็มีข้อจำกัดตรงที่การกู้คืนข้อมูลทำได้ช้าและอาจเกิดปัญหาขณะกู้คืนจนทำให้สูญเสียไฟล์ข้อมูลไปตลอดกาล รวมไปถึงการขยายระบบเพื่อสำรองข้อมูลที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงและบริหารจัดการลำบาก

ด้วยเหตุนี้ CSL ร่วมกับ Veeam จึงได้นำเสนอทางเลือกใหม่สำหรับทำ Remote Backup (Off-site) คือ การสำรองข้อมูลบน Cloud ผ่านบริการ Backup as a Service ซึ่งมีข้อดี คือ ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับสำรองข้อมูล สามารถขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในอนาคตได้อย่างอิสระ ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้อมูลที่สำรองจากสำนักงานใหญ่และสาขาไปจัดเก็บภายนอกสถานที่ ที่สำคัญคือสามารถสำรองข้อมูลจากที่ไหนก็ได้ไปเก็บไว้ในสถานทีเดียว คือ ระบบ Cloud ของ CSL ซึ่งผ่านการรับประกันคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสำคัญระดับสากลถึง 7 รายการ ได้แก่ ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 5001, ISO 9001, ISO 14001 และ CSA-STAR ทั้งยังมี Service Availability สูงถึง 99.99% ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลขององค์กรจะได้รับการปกป้องและพร้อมให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

ปัจจุบันนี้ CSL ให้บริการ Backup as a Service ผ่านทาง Data Center 2 แห่ง คือที่อาคาร CW Tower และ The Cloud โดยรองรับการสำรองข้อมูลผ่านเครือข่ายบรอดแบนด์และ MPLS และมีแผนที่จะขยายบริการไปยัง Data Center ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศในอนาคต

ล่าสุด CSL บริษัทในกลุ่ม AIS ได้รับรางวัล Thailand Data Center Competitive Strategy Innovation & Leadership Award จากเวที 2020 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards ซึ่งจัดโดยบริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก ตอกย้ำความสำเร็จด้านความเป็นผู้นำนวัตกรรมทางด้าน Data Center ของไทย

ผู้ที่สนใจโซลูชัน Veeam Backup ทั้งแบบ On-premises หรือ Cloud สามารถติดต่อทีมงาน CSL ได้ที่อีเมล csl-presales@ais.co.th หรือโทร 02-263-8185About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] บริษัทวิจัยอิสระชี้ Huawei CloudEngine ครองตำแหน่งผู้นำสวิตช์ศูนย์ข้อมูล

หัวเว่ย ระบุว่าในรายงาน The Forrester WaveTM : Open, Programmable Switches For A Businesswide SDN ฉบับตีพิมพ์ไตรมาสที่ 3 …

[Guest Post] อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกรุ่ง ดันธุรกิจ ePac และ HP Indigo ขยายตัวสูง

เอชพี อิงค์ จับมือพันธมิตรบริษัท ePac ผู้นำด้านการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ระบบดิจิทัล ยกระดับอุตสาหกรรมการพิมพ์ของโลก โดยขยายกำลังผลิตด้วยการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิทัล HP Indigo เพิ่มขึ้นอีก 26 เครื่อง ePac จะเป็นบริษัทรายแรกของโลกที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์ดิจิทัล HP …