CDIC 2023

Last Line of Defense Series I : เทรนด์ของ Ransomware ในปี 2023 และการรับมือตาม NIST Framework

องค์กรจำนวนมากยังคงประสบภัยจาก Ransomware อย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากรายงานแนวโน้มภัยด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งชี้ตรงกันว่า Ransomware ได้สร้างความเสียหายในแก่บริษัทองค์กรมากมาย แล้วเราจะทำอะไรได้บ้างจากสถานการณ์ที่ยังกดดันให้องค์กรตกเป็นฝ่ายตั้งรับเช่นนี้ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทความ “Last Line of Defense Series” ในหัวข้อของ Ransomware ตอนที่ 1 ซึ่งเราจะพูดถึงรายงานในปี 2023 ที่ทีมงานของ Veeam ได้เข้าไปสำรวจเหยื่อกว่า 1,200 ราย พร้อมกับแนวทางการป้องกันของหน่วยงานระดับโลกจาก NIST 

สถานการณ์ความรุนแรงของ Ransomware ในปี 2022 – 2023

แม้ปี 2023 ผ่านไปแค่ครึ่งเดียวแต่ก็พอจัดเก็บสถิติได้ว่าปี 2023 85% จากผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามราว 1,200 คน ที่กระจายกันในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเช่น ยุโรป เอเชีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง อเมริกา ต่างก็ถูกโจมตีทางไซเบอร์อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง Veeam ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อหวังว่าทุกคนจะได้รับรู้ถึงความเสี่ยงและความรุนแรงที่ทั่วโลกต่างได้รับจาก Ransomware โดยรายงานยังพูดถึงสถิติอีกมากมายดังนี้

 • 60% ต้องการยกเครื่องทีมงานทางไซเบอร์และระบบ Backup ใหม่ในจำนวนนั้น 17% หวังว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงและ 43% หวังถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยภายในความคาดหวังเหล่านั้นพวกเขา 70% พุ่งเป้าไปที่การเพิ่มศักยภาพในหน้าที่ Backup Administrator ผู้ปฏิบัติงานไอที (62%)  ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย (59%) และรั้งทายด้วย CISO 51%
 • องค์กรกว่า 87% มีการจัดทำ Risk Management เพื่อสร้างกลยุทธ์และวางแผนงานด้านความมั่นคงปลอดภัย แต่มีเพียง 35% เท่านั้นที่เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะใช้ได้จริง โดย 52% ยังมองการการพัฒนาศักยภาพขึ้นไปอีก ในขณะที่ 13% ไม่มีแม้แต่โปรแกรมใดๆ
 • ผู้คนราว 37% เห็นตรงกันว่าแนวทางการตอบสนอง incident ที่ดีที่สุดคือต้องมั่นใจว่าไฟล์ Backup ต้องสะอาดและ 36% ยังแนะให้ทำการตรวจสอบไฟล์ Backup อย่างสม่ำเสมอ
 • ในปี 2022 การจ่ายค่าไถ่เป็นทางเลือกหนึ่งของเหยื่อกว่า 96% แต่ในปีนี้สัดส่วนนี้ลดลงเพราะอยู่นอกเหนือจาก Policy โดยมีเพียง 49% เท่านั้นที่มีประกันที่ระบุถึงเรื่องทางไซเบอร์ จึงตีความได้ว่าการเยียวยาค่อนข้างจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆ
 • 80% เลือกที่จะยอมจ่ายค่าไถ่แม้ว่าราว 21% ก็ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้อยู่ดี อีกทั้งความแข็งขันที่เคยตั้งเป้าว่าจะไม่จ่ายค่าไถ่ยังมีท่าทีอ่อนลงอีกด้วย จากปีก่อนที่มี 19% ยืนยันขันแข็งแต่ล่าสุดลงลงเหลือ 16% แล้ว
 • สาเหตุที่เหยื่อยอมจ่ายค่าไถ่มี 2 ส่วนหลักคือ ประกันจ่ายให้กับ ไม่มีทางเลือกนักเพราะ Backup ก็โดนเล่นงานไปด้วยทำให้ไม่สามารถนำมากู้คืนข้อมูลได้
 • จากค่าเฉลี่ยของการโจมตีพบว่าการโจมตีทางไซเบอร์กระทบกับข้อมูลที่องค์กรใช้งานจริงกว่า 45% ซึ่งในส่วนนั้นมีเพียง 66% ที่กู้มาได้สำเร็จ หรือประมาณการว่าองค์กรราว 15% สูญเสียข้อมูลไปตลอดกาล
 • เหยื่อกว่า 75% ถูกโจมตีส่วนที่จัดเก็บ Backup และมี 39% ที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถใช้การได้ 
 • ค่าเฉลี่ยเวลาที่องค์กรใช้เพื่อกู้คืนข้อมูลจนกลับมาได้สำเร็จอยู่ที่ประมาณ 3 สัปดาห์ สาเหตุเพราะต้องมีการตรวจสอบด้วยข้อมูลบนระบบ Backup นั้นปลอดภัยจริงหรือไม่ ส่วนใหญ่ปนเปื้อนเซิร์ฟเวอร์ไหนยังปลอดภัยเชื่อถือได้ 
 • ในปี 2023 แนวโน้มของการป้องกันข้อมูลด้วย Immutable Cloud อยู่ที่ 82% และ Immutable Disk 64% อย่างไรก็ดีเทปยังคงอยู่ในแผนการที่มีนัยสำคัญอยู่

จากข้อสรุปนี้พอจะชี้ได้ว่า Ransomware ยังคงดำเนินปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง หลายองค์กรก็มีกลยุทธ์ที่ใช้ได้จริง บ้างก็ยังไม่มีการวางแผน แต่แน่นอนว่าส่วนใหญ่ตระหนักถึง Backup ที่สะอาดปลอดภัย โดยการมี Immutable Backup เป็นเพียงการการันตีความมั่นใจส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งต้องตรวจสอบซ้ำ โดยมีองค์กรเพียง 44% เท่านั้นที่ทำ และแน่นนอนว่าคนร้าย Ransomware ย่อมพุ่งเป้ากวาดล้างไปถึงระบบ Backup เพื่อตัดช่องทางการกู้คืนและกดดันองค์กรให้ถึงที่สุด เนื่องจากกล่าวได้ว่าระบบ Backup คือปราการด่านสุดท้ายที่องค์กรต้องมีหรือ Last Line of Defense และต้องมั่นใจได้ว่าแนวรับนั้นแข็งแรงพอด้วยเช่นกัน

5 ขั้นตอนของ NIST Framework

National Institute of Standards and Technology (NIST) เป็นผู้คิดค้นมาตรฐานหรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ ซึ่งในมุมของผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ต่างรู้จักกันดี โดย NIST Cybersecurity Framework ได้มีพูดถึงกฏระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจองค์กรทุกขนาดทุกอุตสาหกรรม โดย Framework นี้ได้แบ่งขั้นตอนออกเป็น 5 ส่วนคือ

1.) Identify

ก่อนที่องค์กรจะเริ่มคิดหาวิธีการป้องกันไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดหรือวิธีการใด จุดเริ่มต้นก็คือการรู้จักตัวเองว่า องค์กรของคุณมีสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างไร มีโปรเซส หรือสินทรัพย์ใดที่เกี่ยวของ ต่อมาจึงเริ่มเชื่อมโยงว่าภัยคุกคามอะไรที่อาจส่งผลกระทบและเกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางธุรกิจอย่างไร สิ่งเหล่านี้คือการมองเห็นภาพรวมว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้อง โดยในมุมมองของผู้คนเองก็ต้องได้รับการอมรบที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่นั้นๆ ให้รู้จักสังเกตถึงภัยคุกคามและแจ้งเตือนต่อผู้รับผิดชอบได้ เช่นกันตัวองค์กรเองก็ต้องมีความสามารถในการติดตามสินทรัพย์หรือข้อมูลของคุณด้วยเช่นกัน เพื่อจะได้จัดลำดับความสำคัญต่อการวางกลยุทธ์หรือมาตรการป้องกัน รวมถึงแผนต่อสนองด้วย

2.) Protect

เมื่อทราบแล้วว่าในองค์กรมีองค์ประกอบใดเกี่ยวข้องบ้าง มีความสำคัญมากน้อยเพียงใด ก็ถึงเวลาที่จะวางมาตรการล้อมรอบการให้บริการ ซึ่งนอกจากเป็นการป้องกันยังลดผลกระทบหากเกิดเหตุได้ ทั้งนี้องค์กรก็ต้องทราบถึงการโจมตีจากภัยคุกคามหรือคนร้ายที่มีโอกาสเข้ามา ในมาตรการป้องกันนี้ประกอบไปด้วยหลายขั้นตอนเช่น

 • ให้ความรู้กับบุคคลากรเพื่อให้สามารถป้องกันตนเองได้ และต้องทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่ออัปเดตความรู้ให้ทันสมัย
 • การออกแบบระบบความมั่นคงปลอดภัยในตั้งแต่เริ่มแรกของโปรเจ็ค ซึ่งการเพิ่มภายในมักมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการเผื่อโอกาสไว้ตั้งแต่วันแรก ตลอดจนมาตรการต้องเน้นความง่ายไม่ซับซ้อนมากเพราะยากต่อการดูแล
 • แผนกลยุทธ์การสำรองข้อมูลแบบ 3-2-1 ก็เป็นมาตรการทางการป้องกันระบบ Backup ที่ดี รวมถึงมีการ Backup อย่างสม่ำเสมอลดความสูญเสียจากระดับหายนะกลายเป็นการรบกวนต่อการให้บริการในช่วงเวลาหนึ่ง 
 • ให้สิทธิ์น้อยที่สุดที่จำเป็น (Least Privilege) คือใครมีหน้าที่ใดก็ได้รับเพียงสิทธิ์นั้น ซึ่งช่วยทั้งข้อผิดพลาดจากมนุษย์หรืออันตรายจากการโจมตีได้
 • แบ่งหน้าที่ให้เป็นสัดส่วน (Segregation Duties) ไม่มอบหน้าที่ให้คนใดคนหนึ่งมากเกินไป เช่น ผู้ทำ Primary Backup และ Secondary อาจเป็นคนละบุคคลกัน
 • แบ่งระบบออกเป็นโซน (Segmentation) ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องการจัดทำ Policy ที่อาจมีร่วมกันหรือส่วนที่เข้มงวดเป็ฯกรณีพิเศษ รวมถึงช่วยในบริหารจัดการระบบที่มีกฏหมายบังคับเช่น จัดกลุ่มให้อยู่โซนเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
 • ปฏิบัติตามข้อบังคับเพื่อซักฟอกให้มีพฤติกรรมทางดิจิทัลที่ดี เช่น ไม่ใช้รหัสผ่านซ้ำในหลายบริการ พึ่งพา Password Manager ช่วยจัดการเพราะรหัสผ่านมีมากมายซึ่งยังการใช้เครื่องมือจะช่วยให้มีรหัสผ่านที่แข็งแรง หรือการทำ Logout Policy และ MFA ก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่จำเป็น
 • การเข้ารหัสก็คือถือสิ่งที่สมควรทำหากมาตรการป้องกันอื่นล้มเหลว โดยสามารถป้องกันไม่ให้ผู้อื่นอ่านข้อมูลได้ซึ่งท่านสามารถเลือกระดับได้ตามความเหมาะสม

3.) Detect

มีระบบมากมายที่สามารถตรวจจับถึงความน่าสงสัยของกิจกรรมต่างๆ แต่ไม่ว่าจะตรวจจับได้หรือไม่ ประเด็นสำคัญคือความรวดเร็วที่จะช่วยลดโอกาสความเสียหายที่เกิดขึ้น ในมุมของ Ransomware ก็คือการที่องค์กรสามารถมองเห็น Visibility ไม่ให้การติดเชื้อลุกลามไปยังระบบต่างๆต่อไป นอกจากนี้องค์กรยังอาจวางกับดักเสมือนการขึงลวดส่งสัญญาน เช่น ใช้บัญชีแอดมินปลอมทิ้งไว้และคอยมอนิเตอร์กิจกรรมที่เกิดขึ้น 

4.) Respond

ในทุกความฉุกเฉินการสื่อสารถือเป็นเรื่องสำคัญมาก หากเกิดเหตุขึ้นแล้วแต่คุณไม่ทราบว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร ใครเกี่ยวข้องบ้างและจะติดต่อพวกเขาอย่างไร เชื่อแน่ว่าความโกลาหลย่อมเกิดขึ้น ดังนั้นการจัดทำแผนการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินจึงเป็นเรื่องที่องค์กรต้องมี อีกทั้งภายในต้องมีการแนะนำวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ให้เอาตัวรอดไปให้ได้จนกระทั่งระบบฟื้นคืนกลับมา กล่าวคือเป็นการทำให้ทุกคนรู้หน้าที่ของตน สื่อสารและทำงานได้อย่างมีลำดับ โดยแผนเหล่านี้ยังต้องได้รับการซักซ้อมและอัปเดตข้อมูลให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรด้วย

5.) Recover

ท้ายที่สุดแล้วของทุกสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการย่อมกลับมาสู่การตั้งคำถามว่า ‘จะกู้คืนฟื้นฟูระบบกลับมาสู่ภาวะปกติได้อย่างไร’ โดยเรื่องเหล่านี้ต้องมีการออกแบบไว้ก่อนเช่น ระบบใดควรถูกกู้คืนขึ้นแรกสุดและถัดไป ในส่วนของ Backup ก็ต้องมั่นใจได้ว่าปลอดภัย อย่างไรก็ดีการออกแบบเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นมาโดยคำนึงถึงความคาดหวังของธุรกิจก่อนว่ามี SLA เท่าใด หรือ RTO/RPO ได้แค่ไหน เป็นต้น

ปิดจุดอ่อนกลบช่องว่าง Ransomware ด้วย Veeam 

Credit : Veeam

จากข้อมูลข้างต้นทุกท่านคงพอทราบกันดีแล้วว่าการกู้คืนให้ระบบกลับมาทำงานได้ตามปกติเป็นเป้าหมายสูงสุดของธุรกิจ ซึ่งคำตอบชี้ไปที่เรื่องเดียวก็คือการทำ Backup ที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น โดย Veeam Backup & Replication คือเครื่องมือที่ตอบโจทย์ของการทำ Backup & Recovery ได้อย่างสมบูรณ์ ที่นำเสนอทางเลือกให้กับท่านได้อย่างยืดหยุ่น เช่น การกู้คืนไปยังปลายทางที่ท่านต้องการอื่นเพราะเป้าหมายเดิมอาจไม่ปลอดภัย การทำ Image Restore และการใช้งาน NAS ที่เก็บไฟล์จำนวนมากที่เป็นเป้าหมายใหญ่ของ Ransomware ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเลือก Restore ข้อมูลในระดับไฟล์หรือโฟลเดอร์ หรือช่วงของเวลาที่ต้องการได้อีกด้วย 

ในมุมของการวางแผนเพื่อตอบสนอง (Respond) Veeam Recovery Orchestrator จะช่วยให้ท่านสามารถสร้างแผนรับมือกับการโจมตีของ Ransomware ได้ตาม SLA ที่คาดหวัง โดยมีแผน 5 รูปแบบจาก Replicas, Backup, Storage Snapshot, Cloud และ Continuous Data Protection (CDP) ทั้งนี้แผนที่ถูกสร้างอย่างอัตโนมัติจะมาพร้อมกับ Log ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นั่นหมายถึงการช่วยลดโอกาสเกิดคอนฟิคที่ไม่เท่ากันและความผิดพลาดจากคนอีกด้วย

เครื่องมือ Veeam ONE จะช่วยให้องค์กรสามารถรับรู้ถึงความผิดปกติบางอย่างได้ (Detect) เช่น การแจ้งเตือนเมื่อพบอัตตราการใช้งาน CPU หรือ I/O ของดิสก์ หรือการส่งข้อมูลเครือข่ายที่สูงผิดปกติ โดยผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งเกณฑ์ที่ต้องการวางเงื่อนไขเพื่อแจ้งเตือนถึงความผิดปกติที่สนใจ นอกจากนี้ใน Veeam Backup & Replication v10 ขึ้นไปยังมี Data Integration API ที่ทำให้ไฟล์ Backup เข้าถึงได้ในรูปแบบของ Mounted Folder ต่อยอดสู่การสแกนข้อมูล Backup เพื่อค้นหาภัยคุกคามต่อไปด้วยโซลูชันด้านสแกนมัลแวร์

Credit: Veeam

การ Tagging ข้อมูลของท่านเช่น VM นี้มีจุดประสงค์อะไร มีความสำคัญอย่างไร ถือเป็นการปฏิบัติที่ดีต่อการแก้ปัญหาในภายภาคหน้าเช่น ช่วยตัดสินว่าจะรวมเข้าไปในแผน DR หรือไม่ ซึ่งไม่ใช่ว่าทุกเครื่องจำเป็นต้องถูกกู้คืน หรืออาจมีการสำรองข้อมูลที่เข้มข้นไม่เท่ากันภายใต้ Veeam Backup & Replication หรือในมุมของ Veeam ONE จะช่วยแสดงภาพรวมได้ว่าเครื่องใดได้รับการปกป้องแล้ว โดยข้อมูล Tagging เหล่านี้ Veeam ONE สามารถทราบได้เพราะมีการซิงค์โครไนซ์ข้อมูลกับ vSphere และ Hyper-V เมื่อทราบภาพรวมได้แล้วจึงสร้างมาตรการป้องกันได้ต่อไป (Identify)

Credit : Veeam

การป้องกัน (Protect) ระบบ Backup ของ Veeam มีหลายฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ immutable บน S3 Storage หรือคลาวด์ผ่าน Veeam Scale-out Backup Repository (SOBR) การบันทึกข้อมูลลงเทป หรือความสามารถที่ทำให้ Service Provider กลายสร้างบริการ DRaaS ด้วย Veeam Cloud Connect ตลอดจนการสร้าง Immutable Backup ใน Repository ที่ได้รับการป้องกันอย่างดี (Linux Hardened) และการบันทึกข้อมูลลงในมีเดียแยกออกไปได้ (Air-gapped) นอกจากนี้ยังสามารถทดสอบการกู้คืนข้อมูลเพื่อการันตีความสำเร็จของแผนได้ด้วย SureBackup และ SecureRestore ที่ตรวจสอบ Ransomware ไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยการทำ Data Encryption

บทส่งท้าย

Ransomware ยังคงเป็นภัยคุกคามสำคัญ ซึ่งไม่ว่าท่านจะมีโซลูชันป้องกันมากมายสักเพียงใด แต่ในโลกของ Security ไม่มีสิ่งใด 100% ดังนั้นประเด็นสำคัญคือเมื่อถูกโจมตีแล้วท่านจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ และท้ายที่สุดจะกลับสู่ความเป็นปกติได้อย่างไร ซึ่งแนวรับสุดท้าย (Last Line of Defense) ก็คือระบบ Backup นั่นเอง โดย Veeam ได้นำเสนอเครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านเอาตัวรอดได้จากช่วงเวลาวิกฤตที่เกิดขึ้นที่สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติสากลจาก NIST

สนใจติดต่อทีมงานของ Veeam ได้ที่ sales.thailand@veeam.com


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Elevating Security with Akamai พบกับโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies [อังคารที่ 19 ธันวาคม 23] เวลา14.00 น.

ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ ต้องการโซลูชันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและครอบคลุมเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษนี้ โดยท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของ API การปกป้องฝั่งไคลเอ็นต์ และตัวป้องกันบัญชี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18  ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞

Softde’but ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18 ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ …