CDIC 2023

เพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน ด้วยการจัดการทรัพยากรคลาวด์แบบอัตโนมัติ ด้วย IBM Instana และ Turbonomic [Guest Post]

ในยุคที่องค์กรต้องการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว การจัดการทรัพยากรคลาวด์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการที่ยืดหยุ่นแก่ผู้ใช้งาน ด้วยความซับซ้อนของระบบ Cloud ที่กำลังเพิ่มขึ้น การจัดการทรัพยากรแบบดั้งเดิมอาจไม่เพียงพอต่อการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และการเข้าถึงทรัพยากรที่ต้องการในเวลาที่แน่นอน เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูง และลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นออกไป

และในขณะเดียวกัน ยุคที่ธุรกิจออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว การดูแลและตรวจสอบความสามารถของแอปพลิเคชันเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ด้วยปริมาณและความซับซ้อนของระบบที่เพิ่มมากขึ้น การตรวจสอบและการจัดการแบบดั้งเดิมอาจไม่เพียงพอเพื่อการรองรับธุรกิจในปัจจุบัน

ดังนั้นการตรวจสอบการทำงานในมุมของ Application หรือ Infrastructure เพียงด้านเดียวอาจะยังไม่เพียงพอที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว วันนี้เราอยากนำเสนอ Solution ที่จะเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้ คือ Instana และ Turbonomic

Instana และ Turbonomic เป็นสองแพลตฟอร์มที่มีความสามารถที่แตกต่างกัน แต่สามารถทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างการจัดการและปรับปรุงระบบ IT ของธุรกิจได้ดังนี้:

รูปภาพประกอบ Instana

แพลตฟอร์มสังเกตการณ์ (Observability) สามารถตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Performance ของ Application ตรวจจับปัญหาของ Application ครอบคลุมทั้งระบบ  สามารถตรวจจับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อัตโนมัติ ติดตามการใช้งานและประสิทธิภาพของระบบ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระบบของคุณ

รูปภาพประกอบ Turbonomic

ทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรบนพื้นฐานความต้องการของ Application นั่นแปลว่าเราสามารถรักษาเสถียรภาพของ Application ได้อย่างต่อเนื่องและลดค่าใช้จ่ายได้ ไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ไหนหรือสถาปัตยกรรมถูกออกแบบมาอย่างไร โดย Turbonomic ใช้ AI เพื่อรับรองประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ

การร่วมงานระหว่าง Instana และ Turbonomic อาจมีลักษณะการแบ่งแยกงานหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการแอปพลิเคชันและระบบคลาวด์ ตัวอย่างเช่น:

  1. การแสดงข้อมูลอย่างรวดเร็ว: Instana ใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก Turbonomic เพื่อเสริมสร้างการแสดงผลและรายงานประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน นั่นจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเห็นภาพรวมและรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว
  2. การปรับแต่งและจัดการทรัพยากร: Turbonomic อาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพแอปพลิเคชันที่ได้รับจาก Instana เพื่อดำเนินการปรับแต่งทรัพยากรและการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม เช่น เพิ่มหรือลดการทำงานของContainer หรือสเกลแอปพลิเคชันให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
  3. การตอบสนองและปรับปรุงอัตโนมัติ: Instana และ Turbonomic สามารถทำงานร่วมกันเพื่อตรวจจับปัญหาและความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบ และระบุการปรับปรุงที่เหมาะสมเพื่อเรียนรู้และปรับปรุงอัตโนมัติ

สรุป

ทั้ง Instana และ Turbonomic เป็นสองแพลตฟอร์มที่มีความสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเสถียรของระบบ โดยมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันดังนี้:

  • Instana: มีความสามารถติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปัญหาที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชันและระบบ IT ของธุรกิจ ด้วยการตรวจจับและติดตามการทำงานของแอปพลิเคชัน ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีและดำเนินการแก้ไขเพื่อรักษาความปลอดภัยและความเสถียรของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Turbonomic: ช่วยให้สามารถติดตามและจัดการทรัพยากรคลาวด์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งส่งผลในการลดความเสี่ยงทางด้านการเกิดปัญหาในการใช้งานทรัพยากร รวมถึงการใช้ทรัพยากรในระบบที่ปลอดภัยและเสถียร

ด้วย Instana และ Turbonomic  เป็นแพลตฟอร์มที่มีความสามารถในการจัดการระบบ IT ของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การใช้งานร่วมกันของสองแพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์อย่างมาก ด้วยการวางแผนและจัดสรรทรัพยากรคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Turbonomic และการตรวจสอบประสิทธิภาพและปัญหาที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชันและระบบ IT ด้วย Instana ทั้งสองแพลตฟอร์มช่วยให้เราสามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์และรายงานที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบได้อย่างแม่นยำ และทั้งสองแพลตฟอร์มยังมุ่งเน้นความปลอดภัยและความเสถียรของระบบ IT เพื่อให้ธุรกิจมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจสามารติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด

โทร 02 311 6881 #7156 หรือ email : cu_mkt@cu.co.th

เขียนบทความโดย  คุณตรีทศ ลาภธนไพบูลย์

Presales Software Specialist

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Elevating Security with Akamai พบกับโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies [อังคารที่ 19 ธันวาคม 23] เวลา14.00 น.

ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ ต้องการโซลูชันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและครอบคลุมเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษนี้ โดยท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของ API การปกป้องฝั่งไคลเอ็นต์ และตัวป้องกันบัญชี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18  ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞

Softde’but ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18 ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ …