Breaking News

ผลสำรวจชี้ 1 ใน 10 ของไอทีมีแนวโน้มขโมยข้อมูลหากออกจากงาน

Gurucul ผู้เชี่ยวชาญด้าน Behavior-based Security Analytics ได้จัดทำผลสำรวจจากบุคลากรด้านไอทีกว่า 320 คน พบว่า 1 ใน 10 ยอมรับว่าจะนำข้อมูลออกจากองค์กรไปด้วยให้มากสุดเท่าที่จะทำได้หากออกจากงาน

บริษัทจำนวนมากลงทุนกับโซลูชันเพื่อป้องกันภัยจากภายนอก ทั้งนี้บริษัทไม่น้อยในปัจจุบันก็เริ่มศึกษาความเสี่ยงจากภายในองค์กรบ้างแล้ว ซึ่งมีรายงานมีระบุว่า 91% ของคนไอทีและผู้เชี่ยวชาญด้าน Security มีความกังวลถึงภัยคุกคามและอุบัติเหตุจากภายในองค์กรเอง

อย่างไรก็ตาม Gurucul ได้แนะนำวิธีการป้องกันภัยคุกคามภายในองค์กรไว้ว่าสามารถทำได้โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมร่วมกับตัวตนนั้นๆ ว่าขัดแย้งกับปกติที่เคยเป็นมาหรือไม่ ทั้งนี้ประโยชน์ของวิธีการข้างต้นยังสามารถตรวจสอบ ติดตาม และขัดขวางการเข้าถึงที่เกินกว่าหน้าที่ก่อนเกิดเหตุจริงได้ นอกจากในเรื่องของความตั้งใจแล้วภัยคุกคามจากภายในก็อาจเกิดขึ้นเพราะบัญชีถูกแทรกแซงหรือเหตุจากการแชร์ Credententials ร่วมกันด้วย

ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา :  https://www.infosecurity-magazine.com/news/1-in-10-it-pros-would-steal-data/About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

TechTalk Webinar: อนาคตของ Payment และ Data Security โดย Thales และ Planet Communications Asia

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, IT Security Manager, Business Manager, Security Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "อนาคตของ Payment และ Data Security โดย Thales และ Planet Communications Asia" เพื่อทำความรู้จักกับเทคโนโลยีด้าน Payment ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและกำลังจะถูกใช้งานในอนาคต พร้อมโซลูชันสำหรับการปกป้องระบบและข้อมูลด้าน Payment ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

VMware TechTuesday Webinar ภาคภาษาไทย: VMware NSX Advanced Load Balancer

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง VMware TechTuesday Webinar ภาคภาษาไทย ในหัวข้อเรื่อง "VMware NSX Advanced Load Balancer" เพื่อทำความรู้จักกับความสามารถใหม่ๆ ใน VMware vSAN 7.0 ที่จะช่วยเปลี่ยน Data Center ขององค์กรให้ก้าวสู่การทำ Hybrid Cloud ได้อย่างง่ายดาย บริหารจัดการได้คล่องตัว และปกป้องข้อมูลสำคัญของธุรกิจได้ ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2020 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้