เผย 5 ความท้าทายสำคัญของ Insider Threats ในปี 2017

Observe IT ผู้ให้บริการโซลูชันสำหรับป้องกัน Insider Threats ชื่อดัง ได้ทำการสำรวจผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Security จากกว่า 200 องค์กรทั่วโลก เพื่อค้นหาว่าประเด็นใดเป็นความท้าทายทางด้าน Insider Threats ที่องค์กรเหล่านั้นคิดว่าจะต้องเผชิญหน้า ซึ่งสรุปออกมาได้เป็น 5 ข้อสำคัญ ดังนี้

  • Security และ IT ต้องการ Visibility – องค์กร 93.6% ขาดความสามารถด้าน Visibility ในการตรวจจับ Insider Threats ส่งผลให้เป็นเรื่องยากที่จะตรวจจับและตอบสนองต่อการใช้สิทธิ์ในทางที่ผิด (Privilege Abuse) หรือการกำหนดสิทธิ์เกินความจำเป็น (Excessive Privileges)
  • ยังไม่ทราบว่า Data Breaches เกิดจาก Insider Threats – องค์กรส่วนใหญ่ (53.4%) ระบุว่าเหตุการณ์ Data Breach ที่พวกเขาประสบเกิดจากบุคคลภายใน ในขณะที่ยังมีอีก 35% ที่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่า Data Breach เกิดจากบุคคลภายในหรือไม่
  • การตรวจจับ การสอบสวน และการพิสูจน์ เป็นปัญหาสำคัญ – มากกว่า 70% ระบุว่าองค์กรมีปัญหาในการตรวจจับเหตุการณ์ที่เกิดจาก Insider Threats ในขณะที่ 55% มีปัญหาเรื่องความเร็วในการสอบสวน และ 44.5% พบปัญหาเรื่องการค้นหาหลักฐานมาพิสูจน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
  • การจารกรรมข้อมูลเกิดจากการปรินท์ การแชร์ไฟล์ และ USB – องค์กร 58% มีปัญหาเรื่องการตรวจจับการขโมยข้อมูลผ่านการปรินท์เป็นเอกสาร และ 54.5% มีปัญหาเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลผ่านการแชร์ไฟล์และ USB
  • อุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยมีมากเกินไป – องค์กรส่วนใหญ่ระบุว่าระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของตนมีความซับซ้อน โดย 2 ใน 3 มีเครื่องมือด้านความมั่นคงปลอดภัยที่แตกต่างกันสูงสุดถึง 10 ประเภท ในขณะที่ 1 ใน 3 ส่วนที่เหลือมีเครื่องมือมากกว่า 10 ประเภท การผสานการทำงานร่วมกันระหว่างแต่ละเครื่องมือถือว่าเป็นเรื่องท้าทายมาก

อ่านสรุปเป็น Infographic ได้ด้านล่าง

Credit: ObserveIT

ที่มา: https://www.observeit.com/blog/top-5-insider-threat-challenges-2017


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Microsoft Exchange Server 2013 จะสิ้นสุดการสนับสนุนปี 2023

ช่วงนี้มีแต่ข่าว ลด ละ เลิก บนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ครานี้ถึงชะตาของ Exchange Server 2013 จากการประกาศล่าสุดเกี่ยวกับการสิ้นสุดการสนับสนุนซึ่งแจ้งไว้ล่วงหน้าเกือบปีในวันที่ 11 เมษายน 2023 ซึ่งจะเป็นวันสุดท้าย

Orbx ได้เปิดตัวสนามบินภูเก็ต (VTSP) สำหรับ Microsoft Flight Simulator แล้ว

สนามบินภูเก็ต มีความหนาแน่นที่สุดอันดับ 2 ของประเทศไทย จึงมีเครื่องบินและสายการบินมาเยี่ยมเป็นประจำไม่ขาดสาย ในแต่ละปีมีผู้โดยสารกว่า 16 ล้านคนที่เดินทางผ่านประตูท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เนื่องจากเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนและเพลิดเพลินไปกับชายหาดที่งดงาม ดื่มด่ำกับธรรมชาติเขตร้อน และเมืองที่มีชีวิตชีวาในความเป็นเกาะฝั่งอันดามัน