Cybersecurity Mesh คืออะไร?

วันนี้เราขอพาทุกท่านมารู้จักความหมายหรือนิยามของคำว่า Cybersecurity Mesh กันครับ

การ์เนอร์ได้ให้นิยามของ Cybersecurity Mesh ว่าหมายถึง “แนวคิดในการปฎิบัติเพื่อป้องกัน Distributed Enterprise โดยมีคุณสมบัติคือจะต้องตอบโจทย์เรื่อง Flexibility, Agile, Scalable ที่ยังคงไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัย” ไอเดียเบื้องหลังก็คือการที่องค์กรมีทรัพย์สินดิจิทัลอยู่ภายนอก เนื่องจากการทำงานในรูปแบบใหม่ ดังนั้นจึงต้องปรับหนทางใหม่ๆเพื่อรองรับ

เจาะลึกความหมายมากกว่านั้นก็คือผู้ออกแบบการดูแลความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรจำเป็นต้องมองเรื่อง Perimeter ตามจุดเข้าถึงที่แตกต่างกัน ลดขอบเขตมีรัศมีการป้องกันอย่างมีคุณภาพและทำให้บริการจัดการได้ยืดหยุ่นคล่องตัว มากกว่าแนวทางเก่าที่รั้วแนวการป้องกันเดียวใช้ร่วมกันทั้งหมด อย่างไรก็ดี Policy ควรบังคับใช้จากศูนย์กลางได้

จากการที่มุมมองเจาะลึกไปที่อัตลักษณ์ (Identity) ของสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กร สิ่งสำคัญที่องค์กรต้องใส่ใจเป็นพิเศษคือเรื่อง Identity and Access Management (IAM) โดย Cybersecurity Mesh จะส่งเสริมมุมมองนี้ 5 ข้อคือ

1.) Cybersecurity Mesh จะสามารถรองรับ IAM ของสินทรัพย์ดิจิทัลได้มากกว่า 50% ท้ายที่สุดแล้วองค์กรจะค่อยๆมีวิธีตอบโจทย์การจัดการ Identity ได้ตามคุณสมบัติ Flexibility, Agile และ Scalable

2.) ทำให้เกิดผู้ให้บริการด้านความมั่งคงปลอดภัยเพิ่มขึ้น (MSSP) โดยภายในปี 2023 40% ของแอปพลิเคชัน IAM จะถูกผลักดันจาก MSSP เหล่านี้

3.) เกิดการผนวกเครื่องมือพิสูจน์ตัวตนเข้าในวิถีการปฏิบัติงาน โดยภายในปี 2024 การ์เนอร์คาดว่าองค์กรกว่า 30% จะมีเครื่องมือเช่นนี้ เพราะทุกวันนี้การแยกแยะระหว่างผู้ใช้กับคนร้ายยากเหลือเกิน

4.) อีกสองปีข้างหน้าจะเกิดมาตรฐานในเรื่อง Decentralized Identity อย่างจริงจังและได้การยอมรับอย่างกว้างขวางตอบโจทย์ทั้งเชิงธุรกิจ ส่วนบุคคล และสังคม โดยวิธีการเดิมในรูปแบบ Centralize นั้นขัดแย้งต่อเรื่องความเป็นส่วนตัวและการปกปิดตัวตน

5.) การพิสูจน์ทราบของ Identity จะสามารถช่วยลดปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมของประชากรได้ โดยในปีนี้เององค์กรกว่า 95% จะต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์ Identity

ที่มา :

  1. https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-security-and-risk-trends-for-2021
  2. https://stefanini.com/en/trends/news/what-is-cybersecurity-mesh-5-advantages-of-this-top-tech-trend
  3. https://intellectualpoint.com/what-is-cybersecurity-mesh/
  4. https://www.techtalkthai.com/gartner-predicts-6-interesting-it-technology-for-2022/

About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] DGA เผยโฉมระบบพอร์ทัลข้อมูลกลาง เพื่อการเข้าถึงสวัสดิการของประชาชน

ประเทศไทยดูเหมือนจะมีสวัสดิการครอบคลุมประชาชนกลุ่มต่าง ๆ แต่ในความเป็นจริงยังมีประชาชนหลายคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้ ยังมีคนที่ตกหล่นจากการได้รับสวัสดิการ หรือแม้จะได้รับสวัสดิการแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ครอบคลุมกับการดำรงชีวิต ทำให้มีช่องว่างอีกมากมายที่จะสามารถพัฒนาและสนับสนุนเพิ่มเติมได้เพื่อให้สวัสดิการมีคุณภาพดีขึ้น

[Guest Post] Adaptive Manufacturing Enterprise การปรับตัวของธุรกิจในยุค Industry 5.0 เพื่อปรับตัวสู่ Digital Manufacturing

ธุรกิจการผลิตทั่วโลกกำลังเผชิญกับการหยุดชะงักมากมายที่เกิดขึ้นในตลาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาด COVID-19 ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจอย่างมากและยาวนาน Supply chain shortage ที่ขาดแคลนวัตถุดิบ สร้างปัญหาการหยุดชะงักในสายการผลิต และ การขาดแคลนแรงงานเช่นกัน เป็นต้น ธุรกิจหลายรายจึงต้องหาทางปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและสร้างธุรกิจให้เติบโตได้ต่อไป ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจมากขึ้น ตั้งแต่หลังโควิด …