CDIC 2023

VNU จับมือ True 5G, depa, NECTEC และ สสปน.แถลงข่าวเปิดงาน BYOND MOBILE ร่วมผลักดันเทคโนโลยี 5G สู่แนวทางแก้ปัญหาในยุค 4.0

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค พร้อมด้วยพันธมิตรและผู้นำด้านเทคโนโลยีไร้สายของประเทศ นำโดย ทรู 5G/ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงาน BYOND MOBILE (บิยอนด์ โมบายล์) งานแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเครือข่ายไร้สาย ระบบมือถือ และดิจิทัลยุคใหม่ พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดการจัดงานเต็มรูปแบบระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ ภายใต้ธีม “The Networked Economy: Unlocking the potential of the IoT era” เครือข่ายทางเศรษฐกิจ เพื่อปลดล็อกศักยภาพใหม่แห่งยุค Internet of Things (IoT) ภายในงานแถลงข่าวได้มีการนำเสนอถึงความสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เนตไร้สาย 5G ภายในประเทศที่กำลังถูกจับตามองตลอดจนแนวโน้มของการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ในส่วนของภาครัฐก็ตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมผลักดันต่อยอดเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสร้างจุดยืนใหม่ให้ประเทศไทยก้าวสู่ผู้นำของภูมิภาคในอนาคต

“เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและชีวิตประจำวันของเราทุกคน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 เช่นนี้ ระบบดิจิทัลเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศไทยในการยืนหยัดถึงการเป็นผู้นำชั้นแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน” คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าว “ในฐานะหน่วยงานของภาครัฐ ทีเส็บ ได้มีการกำหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ระดับประเทศผ่านการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าและงานประชุมมาอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่า สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลก็เช่นกัน จากผลสำรวจของการเปลี่ยนแปลงสู่ตัวชี้วัดทางดิจิทัลแสดงให้เห็นว่า อีก 5 ปีข้างหน้าจำนวนของการเชื่อมต่อของเครือข่ายมือถือ และการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม่กว่า 40% จะมาจากภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค โดยมีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวขับเคลื่อนในการเติบโตของภูมิภาคนี้”

คุณธวัชชัย ฤกษ์สำราญ รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “เทคโนโลยี 5G เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ยุค 4.0  กลุ่มทรูในฐานะผู้นำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล จึงพัฒนาเครือข่ายอัจฉริยะ ทรู 5G ที่เร็วแรงกว่า ครบกว่าด้วย 7 ย่านความถี่ มากสุดในไทย ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งยังมุ่งเน้นการสร้าง 5G Ecosystem  เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน โดยร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำทั้งในประเทศและระดับโลก เพื่อร่วมกันสร้างโซลูชันและพัฒนา use case ที่สามารถใช้งานได้จริงในทุกอุตสาหกรรม  เพื่อกระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ  สำหรับการสนับสนุนงาน BYOND MOBILE ในครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่องค์กรชั้นนำและทุกๆภาคส่วน จะได้ร่วมกันเสริมสร้างการเติบโตของ 5G ในประเทศไทย ทั้งในด้านองค์ความรู้  5G Community และเกิดการผสานความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยสามารถเติบโตและแข่งขันได้บนเวทีโลก”

คุณไฮโก เอ็ม ชตุชซิงเงอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าวว่า “งาน BYOND MOBILE เกิดการความร่วมมือของ บริษัท อีเจเค E.J. Krause & Associates/EJK บริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ร่วมกับบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม 5G และมุ่งพัฒนางานนี้ให้เป็นเวทีศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนของการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจที่สำคัญและตอบโจทย์สำหรับทวีปเอเชีย ซึ่งงาน BYOND MOBILE เปรียบเสมือนชุมชนทางธุรกิจที่มีความพร้อมในการพลิกโฉมและผลักดันอุตสาหกรรมนี้ พร้อมยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านของภาคธุรกิจ และการนำข้อมูล Big Data ไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด” “ภายในงาน BYOND MOBILE จะเป็นสถานที่ที่คนในแวดวงระบบนิเวศทางดิจิทัล เทคโนโลยี 5G ได้มาพบปะกัน เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทผู้ผลิตและผู้ซื้อ ตลอดจนการรวมบริษัทสตาร์ทอัพจากทั่วโลกมานำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆสู่ภูมิภาค และการแบ่งปันข่าวสารความรู้จากผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ซึ่งเราเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานนี้” คุณไฮโก กล่าวเสริม

ภายในงานแถลงข่าวยังมีการจัดเสวนา ในประเด็น 5G เป็นมากกว่าแค่อินเตอร์เนตความเร็วสูง และบทบาทของเทคโนโลยี 5G ในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการบริการใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมการเกษตร การดูแลสุขภาพ การผลิต และอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้ามาส่งเสริมภาคธุรกิจได้อย่างไร โดยมีแขกรับเชิญจาก สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย / อมตะ คอร์ปอเรชั่น / บริษัท หัวเว่ย เอเซีย แปซิฟิก จํากัด / บริษัท Rohde & Schwarz / บริษัท 5G Catalyst Technologies และ ทรู5G  ร่วมเสวนาเจาะลึกถึงมุมมองของธุรกิจที่หลากหลาย

จากแผนปฏิบัติการของรัฐบาลว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยในระยะปี 2566-2570 ตั้งเป้าไว้ ให้มีโครงข่าย 5G ครอบคลุมร้อยละ 98 ของประชากรภายในปีพ.ศ. 2570 เพิ่มเศรษฐกิจมีมูลค่าเพิ่มจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เป็นสัดส่วนร้อยละ 6.6 ของ GDP และจำนวนผู้ประกอบการ SME ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ไม่ต่ำกว่า 7,000 ราย ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยได้มีการนำร่องเปิดให้บริการ 5G ในหลายพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ไทยมีโครงข่ายดิจิทัลที่ทันสมัยและเหมาะอย่างยิ่งในการจัดงาน BYOND MOBILE ต้นปีหน้านี้ ร่วมติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของผู้นำด้าน 5G อาทิ ทรู5G พร้อมพบกับบริษัทชั้นนำอีกมากมายจากพาวิลเลี่ยนพิเศษที่จัดโดย Department for International Trade, British Embassy ในงาน BYOND MOBILE ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตามได้ทาง www.byondmobile.asia หรือ โทร. 02 111 6611 ต่อ 251, 255 (วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค)

 


About Maylada

Check Also

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Elevating Security with Akamai พบกับโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies [อังคารที่ 19 ธันวาคม 23] เวลา14.00 น.

ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจต่างๆ ต้องการโซลูชันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและครอบคลุมเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษนี้ โดยท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยจาก Akamai Technologies โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของ API การปกป้องฝั่งไคลเอ็นต์ และตัวป้องกันบัญชี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18  ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞

Softde’but ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18 ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ …