Breaking News

เชิญนักศึกษา ป.ตรี เข้าร่วมการแข่งขัน STDiO CTF ชิงรางวัลเข้าร่วมค่ายอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (MUICT) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ACTI) จัดการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับอุดมศึกษา STDiO CTF ชิงรางวัลเข้าร่วมค่ายอบรม Global Cybersecurity Camp (GCC) ณ ประเทศญี่ปุ่น นิสิตและนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครลงแข่งขันได้ฟรี

Read More »

[PCI Community Meeting 2017] สรุป Keynote Session วันที่ 2 โดย ดร. ชาลี วรกุลพิพัฒน์ จาก NECTEC

บทความนี้เป็นสรุปเซสชัน Keynote ในงาน PCI Community Meeting 2017 ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ในหัวข้อ “Security Awareness, Policies, Practices and Challenges” โดย ดร. ชาลี วรกุลพิพัฒน์ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งจะมาถกประเด็นเรื่องความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และความท้าทายของธรุกิจไทยในปัจจุบัน

Read More »

[PR] NECTEC และ SIPA จับมือ 4 พันธมิตรขยายผลการใช้งานระบบ PHR ในระดับจังหวัด

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( เนคเทค ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) ร่วมลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) หรือ ซิป้า และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน จาก 3 กระทรวง ขับเคลื่อนขยายผลการใช้งานระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล หรือ Personal Health Record ( PHR ) เพื่อให้เกิดการใช้งานในระดับจังหวัด

Read More »