VMware ออกอัปเดตครั้งใหญ่ให้ VMware Cloud on AWS

VMware ได้ออกมาประกาศถึงการอัปเดตครั้งใหญ่ให้กับบริการ VMware Cloud on AWS โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความสามารถใหม่ๆ ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น และการตอบรับต่อกฎหมาย GDPR ของทางฝั่งยุโรป ดังนี้

 

Credit: StorageReview

 

  • มีการเปิดให้บริการ VMware Cloud on AWS แล้วใน Frankfurt Region
  • ได้รับการรับรองโดย Schellman ว่าผ่านข้อกำหนดต่างๆ ของ GDPR แล้ว
  • เปิดโครงการ Kickstart ให้ทดลองใช้งานในราคาถูกเป็นพิเศษ 30 วัน เพื่อทดสอบเทคโนโลยีต่างๆ บน VMware Cloud on AWS ได้ โดยเมื่อครบ 30 วันข้อมูลจะถูกลบ และยังสามารถเริ่มใช้โครงการ Kickstart ต่อไปได้ โดยสามารถทดสอบความสามารถต่างๆ เช่นการย้ายระบบ, การทำ Hybrid Linked Mode, การทำ DR ด้วย VMware Site Recovery และยังมี All-Flash vSAN ให้ใช้งานด้วย
  • อัปเดตมาใช้ VMware Horizon 7
  • เปิดให้บริการ Stretched Clusters for VMware Cloud on AWS สามารถใช้งานข้าม AWS Availability Zones ได้
  • รองรับการทำ Multi-site Disaster Recovery (DR) แล้ว
  • รองรับการทำ Replication Seeding ทำให้ไม่ต้องทำ Full Sync ใหม่ทุกครั้งเมื่อต้องการทำ Replication เพิ่ม
  • ทำงานร่วมกับ vCenter รุ่นเก่าได้ โดยรองรับถึงรุ่น 6.7, 6.5 และ 6.0U3

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VMware Cloud on AWS สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://cloud.vmware.com/vmc-aws

 

ที่มา: http://www.storagereview.com/vmware_updates_vmware_cloud_on_aws


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Azure ประกาศฟีเจอร์ Monitor Container เข้าสู่สถานะพร้อมใช้งาน

Azure ได้ประกาศให้ฟีเจอร์ติดตามสถานะและประสิทธิภาพการใช้งานของ Kubernetes Cluster ให้เข้าสู่สภาวะพร้อมใช้งานแล้ว ทำให้ผู้ใช้งานจะสามารถตรวจสอบการทำงานของ Container ที่ใช้งานได้จากหน้าจอส่วนกลางของ Azure โดยไม่ต้องไปล็อกอินที่ตัว Container หรือพึ่งพาเครื่องมืออื่น

Supermicro ยืนยันอีกครั้งไม่พบชิปแปลกปลอมหลังจบกระบวนการตรวจสอบเข้มข้น

ก่อนหน้านี้ทาง Supermicro ได้เคยส่งจดหมายแจ้งลูกค้ากรณีที่ Bloomberg อ้างว่ามีชิปสอดแนมฝังอยู่บนบอร์ดว่าไม่เป็นความจริงซึ่งในตอนนี้บริษัทสามารถพูดได้อย่างเต็มปากแล้วว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงเนื่องจากผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในอย่างเข้มข้นเป็นขั้นเป็นตอนเรียบร้อยแล้ว