VMware Research เปิดเผยความท้าทายและโอกาสในการดำเนินงานด้านไอทีแบบผสมผสาน (Hybrid Working)

VMware เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ในหัวข้อ “The Distributed Work Dilemma: When Innovation and Job Satisfaction Compete” ซึ่งได้ให้ความกระจ่างมากขึ้น โดยอ้างอิงมาจากการศึกษาที่จัดทำโดย VMware และดำเนินการโดย Vanson Bourne ซึ่งสำรวจผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีและผู้ตอบแบบสอบถามระดับพนักงานกว่า 5,300 คน
 
Image Credit : blogs.vmware.com
อนาคตของการทำงานเป็นแบบผสมผสาน (Hybrid Working)
 
จากผลการวิจัยระดับผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีพบว่า 66% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าเมื่อพนักงานอยู่ในสำนักงานจริงๆ แล้ว องค์กรต่างๆ จะมีนวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งเป็นคำกว่าวที่สวนทางกับผู้ตอบแบบสอบถามระดับพนักงาน โดย 82% เลือกที่จะมีรูปแบบการทำงานจากที่ใดก็ได้เพื่อความยืดหยุ่นและความพึงพอใจในการทำงาน
 
รายงานยังพบว่า เมื่อมีนโยบายการทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid Working) กว่า 57% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า “สิ่งนี้สามารถช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจได้” และ 55% กล่าวว่า “สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันได้”
 
รายงาน ผู้ตอบแบบสำรวจด้านการทำงานแบบ Hybrid Working พบว่า :
 • 57% การทำงานแบบ Hybrid Working สามารถทำให้พวกเขาสามารถทำงานในสำนักงานและจากที่ได้ก็ได้
 • 56% การทำงานแบบ Hybrid Working สามารถทำให้มีขวัญกำลังใจ และความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น
 • 55% การทำงานแบบ Hybrid Working สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันได้
รายงานของ Upadhyay ยังพบอีกว่า สามตัวชี้วัดที่องค์กรใช้ในการประเมินด้านนวัตกรรม ได้แก่ :
 • 42% ด้านความพึงพอใจของลูกค้า
 • 36% ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานหรือทีมงาน
 • 36% ด้านการเพิ่มรายได้
คุณสมบัติอื่น ๆ สำหรับนวัตกรรม ได้แก่ :
 • การได้ลูกค้าใหม่
 • ความเร็วในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือการอัปเดตสู่ตลาด
 • แหล่งรายได้ใหม่
 • จำนวนผลิตภัณฑ์หรือการอัปเดตที่ออกสู่ตลาด
 • ต้นทุนในการออกผลิตภัณฑ์หรืออัปเดตสู่ตลาด
 • จำนวนการจดสิทธิบัตร
ประเด็นสำคัญอื่นๆ จากรายงาน Distributed Work Dilemma ยังมีข้อค้นพบที่สำคัญเพิ่มเติมหลายประการ ได้แก่ :
 • การเปลี่ยนแปลงทางอำนาจระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง : มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในภูมิทัศน์การจ้างงาน โดยขณะนี้นายจ้างเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้น ซึ่งพบว่ากว่า 81% ของผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นผลจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายสถานที่ทำงานขององค์กร
 • ช่องว่างขนาดใหญ่ทางทักษะและผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น : การค้นหาผู้มีความสามารถที่เหมาะสมในบางภาคส่วน โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง รายงานพบว่า 62% ขององค์กรมีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในบางรูปแบบ
 • ระบบอัตโนมัติช่วยอำนวยความสะดวกได้ทุกที่และการทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid Working) : กุญแจสำคัญในการเปิดใช้งานการทำงานแบบผสมผสานคือระบบอัตโนมัติ 87% ขององค์กรรายงานว่าพวกเขาได้เพิ่มการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติในช่วงสองปีที่ผ่านมา
วิธีปรับปรุงวัฒนธรรมดิจิทัลและการดำเนินการแบบผสมผสาน (Hybrid Working) ในอีก 12 เดือนข้างหน้า เกือบสามในสี่ พบว่า 72% ขององค์กรที่ทำแบบสำรวจกำลังวางแผนที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากในวัฒนธรรมดิจิทัลของพวกเขา
 
Upadhyay กล่าวทิ้งท้ายว่า
“เนื่องจากองค์กรต่างๆ กำลังเผชิญกับการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถและความเหนื่อยหน่ายมากขึ้น จึงมีความต้องการเครื่องมือและการฝึกอบรมเพิ่มเติมที่สามารถช่วยบรรเทาด้านความท้าทายในปัจจุบันได้”
 
“องค์กรควรลงทุนในเครื่องมือการทำงานร่วมกัน ระบบอัตโนมัติ และนโยบายการสร้างทีมที่เพิ่มประสิทธิภาพของนวัตกรรม แทนที่จะรอวันที่พนักงานจะกลับเข้าออฟฟิศโดยสมบูรณ์”
 

About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

10 อันดับ เทรนด์ Manufacturing (2023 & 2024)

ข้อมูลจากองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติระบุว่าอัตราการเติบโตทั่วโลกอยู่ที่ 18.2% ในปี 2022 อุตสาหกรรมกำลังฟื้นตัว ความยืดหยุ่นคือประเด็นหลักที่ก่อให้เกิดแนวโน้มที่กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การผลิตทั่วโลก  

สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ร่วมหารือเพื่อจำกัดการส่งออกชิปของจีน

สหรัฐฯ กล่าวว่า ได้บรรลุข้อตกลงกับเนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นเพื่อจำกัดการส่งออกเครื่องจักรผลิตชิปขั้นสูงบางรายการไปยังจีน แต่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดถึงข้อตกลงทั้งหมดอย่างเป็นทางการ