เชิญร่วมงานสัมมนา Rethink & Rebuild your Cyber Security Plan โดย AMR Asia

VMware ออก Patch อุดช่องโหว่ล่าสุด กระทบ EXSi, Workstation, Fusion, Cloud Foundation และ NSX-T

VMware ได้ประกาศออก Patch ด้านความมั่นคงปลอดภัยอุด 6 ช่องโหว่บนผลิตภัณฑ์สำคัญซึ่งรวมถึง ESXi, Workstation, Fusion, Cloud Foundation และ NSX-T ดังนี้

Credit: ShutterStock.com
  • ESXi OpenSLP remote code execution vulnerability (CVE-2020-3992) ความรุนแรงระดับสูงสุด
  • NSX-T MITM vulnerability (CVE-2020-3993) ความรุนแรงระดับสูง
  • TOCTOU out-of-bounds read vulnerability บน ESXi, Fusion, Workstation, Cloud Foundation (CVE-2020-3981) ความรุนแรงระดับสูง
  • TOCTOU out-of-bounds write vulnerability บน ESXi, Fusion, Workstation, Cloud Foundation (CVE-2020-3982) ความรุนแรงระดับปานกลาง
  • vCenter Server session hijack vulnerability in update function (CVE-2020-3994) ความรุนแรงระดับสูง
  • VMCI host driver memory leak vulnerability บน ESXi, Fusion, Workstation, Cloud Foundation (CVE-2020-3995) ความรุนแรงระดับสูง

สำหรับรายละเอียดฉบับเต็มของ Security Advisory ฉบับนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0023.html

ที่มา: https://www.theregister.com/2020/10/20/vmware_adobe_critical_cve_patches/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

สรุปงานสัมมนาออนไลน์ Realize the simple to manage your SDDC with VMware vRealize Suite

การบริหารจัดการ Infrastructure ในปัจจุบันมีความซับซ้อนอย่างยิ่ง สาเหตุเพราะองค์กรไม่ได้พึ่งพาแค่ดาต้าเซ็นเตอร์เพียงแห่งเดียวอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ VMware จึงได้จัดสัมมนาขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโซลูชัน vRealize Suite ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนภาพการบริหารจัดการ Infrastructure …

สรุปงานสัมมนาออนไลน์ VMware vSAN 101: Back to the Future

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายนที่ผ่านทาง VMware ได้จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ “VMware vSAN 101: Back to the Future” โดยสำหรับท่านที่พลาดเข้าชมในเวลานั้น ทางทีมงาน TechTalkThai …