Black Hat Asia 2023

สรุป VMware NSX Webinar: VMware NSX Advanced Load Balancer

VMware NSX นั้นกลายเป็นผลิตภัณฑ์ตระกูลใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์ย่อยภายในมากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ VMware NSX Advanced Load Balancer ที่เกิดจากการที่ VMware เข้าซื้อกิจการของ AVI Networks มา ซึ่งก็มีความสามารถที่น่าสนใจ และเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไปไม่ได้สำหรับ Cloud-Native Application ที่ใช้ Container หรือ Kubernetes เป็นหัวใจสำคัญของระบบ

ปัญหาของ Load Balancer ในอดีต

Load Balancer นั้นเป็นเทคโนโลยีที่อยู่คู่กับ Data Center มาอย่างช้านาน ทำให้ Load Balancer ในอดีตที่เราคุ้นเคยนั้นมักถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ Application สถาปัตยกรรมแบบเดิมๆ และวิธีการบริหารจัดการสำหรับระบบที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่เมื่อโลกของเราหมุนไปสู่การใช้ Cloud-Native Application ที่ระบบเบื้องหลังนั้นอาศัย Container เป็นหลัก และมีระบบย่อยภายในที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นปริมาณมาก จึงเกิดการพัฒนา Load Balancer ในสมัยใหม่ขึ้นมา เพื่อรองรับสถาปัตยกรรม Application แบบใหม่เหล่านี้

ด้วยเหตุนี้เอง Load Balancer แบบเดิมที่มักเป็นแบบ Appliance หรือ Virtual Appliance ซึ่งธุรกิจองค์กรคุ้นเคยกันแต่เดิมนั้นไม่อาจตอบโจทย์ต่อ Workload สมัยใหม่ได้อีกต่อไป ด้วยประเด็นเด้าน Capacity Management ที่จัดการได้ยาก เพิ่มขยายได้ยาก การบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนสูงและไม่รองรับการทำงานแบบอัตโนมัติอยา่งเต็มตัว อัปเกรดได้ยาก อีกทั้งยังไม่สามารถทำงานร่วมกับ Container หรือ Kubernetes ได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงยังไม่รองรับการทำงานในรูปแบบของ Hybrid Cloud หรือ Multi-Cloud ได้ดีนัก ด้วยข้อจำกัดหลายประการ

VMware เล็งเห็นว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญ และธุรกิจองค์กรที่ใช้งาน VMware อยู่แล้วนั้นก็มีแนวโน้มที่จะต้องเปิดรับต่อ Cloud-Native Application อยู่แล้ว จึงได้ทำการเข้าซื้อกิจการของ AVI Networks ผู้พัฒนาเทคโนโลยี Load Balancer สมัยใหม่สำหรับรองรับสถาปัตยกรรมของระบบ Application ใหม่ๆ ในอนาคต พร้อมแนวทางการบริหารจัดการในรูปแบบอัตโนมัติ โดยนำมารวมเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งใน VMware NSX ภายใต้ชื่อ VMware NSX Advanced Load Balancer นั่นเอง

ความสามารถของ VMware NSX Advanced Load Balancer และการนำไปใช้งาน

VMware NSX Advanced Load Balancer นี้จะมีการแบ่งการทำงานในส่วนของ Control Plane ออกจาก Data Plane เพื่อให้ระบบสามารถเพิ่มขยายได้อย่างง่ายดาย และสามารถบริหารจัดการจากศูนย์กลางได้ง่าย ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ ผ่าน API ได้ และยังสามารถรวบรวมข้อมูลสถิติมาทำการวิเคราะห์และตรวจสอบย้อนหลังหรือออกรายงานได้

สถาปัตยกรรมนี้ทำให้ VMware NSX Advanced Load Balancer สามารถถูกนำไปใช้งานได้ทั้งภายใน Data Center ขององค์กร, บนบริการ Public Cloud หรือบนระบบอื่นๆ ได้ตามต้องการโดยการใช้งานบนทุกระบบนั้นจะมีประสบการณ์ในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด และสามารถทำงานร่วมกันในแบบอัตโนมัติเพื่อสร้าง Application ที่สามารถทำงานในแบบ Hybrid Cloud หรือ Multi-Cloud ได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ยังคงรองรับการทำงานร่วมกับ Application ที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบเดิมได้ควบคู่ไปกับ Cloud-Native Application

VMware NSX Advanced Load Balancer นี้จะมีความสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่

1) Load Balancing ความสามารถในการทำ Load Balance โดยรองรับตั้งแต่ L4-L7 และสามารถทำ Global Load Balancing ได้ พร้อมความสามารถอื่นๆ ที่พบได้ในผลิตภัณฑ์ Load Balaner ชั้นนำ และยังทำ Autoscaling ได้อีกด้วย

2) Security ความสามารถด้าความมั่นคงปลอดภัย ที่มี Web App Firewall, SSL, DDoS Protection มาให้ใช้ พร้อมกำหนด ACL, Rule Policy และทำ Rate Limiting ได้

3) Analytics ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทราฟฟิก เพื่อสร้าง Application Map, ตรวจสอบสถานะการทำงานของแต่ละ Application, วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครือข่ายและ Application ไปจนถึงข้อมูลอื่นๆ ด้าน Network, Log, Security

4) Platform ความสามารถด้านการบริหารจัดการที่สามารถทำได้จากศูนย์กลาง ทำ Life Cycle Management ได้อย่างครบวงจร พร้อมรองรับการเชื่อมต่อระบบผ่าน API และ SDK อย่างเต็มตัว อัปเกรดระบบได้โดยไม่ต้องหยุดการทำงาน สามารถใช้งานได้ในแบบ Self-Service และสามารถทำงานได้แบบ Multi-Tenancy สำหรับธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่หรือผู้ให้บริการ Cloud เป็นระบบที่ทำงานแบบ Software-Defined อย่างแท้จริง

VMware NSX Advanced Load Balancer นี้สามารถติดตั้งใช้งานได้ในหลายรูปแบบ ทั้ง Bare Metal, VM, Container รวมถึงยังสามารถวางระบบให้ทำงานแบบ HA ได้ทั้งแบบ Active/Active และ Active Standby รวมกันถึง 4 รูปแบบ ให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม

ด้วยความสามารถที่หลากหลายนี้เองทำให้ VMware NSX Advanced Load Balancer นี้ได้รับความนิยมในตลาดธุรกิจองค์กรทั่วโลกอย่างรวดเร็ว เพราะนอกจากจะสอดคล้องกับแนวทางการทำ Data Center Modernization ในธุรกิจองค์กรแล้ว การที่ VMware NSX Advance Load Balancer มีความสามารถในหลายแง่มุมก็ช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เคยต้องลงทุนกับโซลูชันที่หลากหลายและการ Integrate ระบบอย่างที่เคยเกิดขึ้นลงได้มากทีเดียว

สำหรับตัวอย่างของการใช้ VMware NSX Advanced Load Balancer ในธุรกิจองค์กร มีดังนี้

  1. ระบบ Load Balancer สำหรับ SDDC ในหลาย Data Center ให้สามารถบริหารจัดการได้จากศูนย์กลาง และทำ Global Load Balancer ได้ในตัว
  2. Web Application Firewall & Application Security ปกป้อง Application ขององค์กรได้ด้วยความสามารถด้าน Security ที่หลากหลาย พร้อมความสามารถในการเรียนรู้พฤติกรรมของ Application ที่ปกป้องอยู่ได้โดยอัตโนมัติ
  3. Container Ingress for OpenShift/Kubernetes ใช้แทน Load Balancer สำหรับแต่ละระบบย่อยภายใน Container เพื่อให้ได้ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการ, การตรวจสอบการทำงาน และความมั่นคงปลอดภัยที่สูงขึ้น
  4. Horizon ใช้ทำ Load Balancer ให้กับ VMware Horizon เพิ่มความมั่นคงทนทานให้กับโซลูชัน Work From Home

การใช้ VMware NSX Advance Load Balancer ร่วมกับ Kubernetes และ OpenShift

ด้วยสถาปัตยกรรมของระบบ Cloud-Native Application ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่เป็นการใช้ Container ภายในระบบ Data Center หรือ Cloud ก็ได้ขยายไปสู่แนวคิดของ Hybrid Cloud และ Multi-Cloud ทำให้แต่ละ Application นั้นอาจมีส่วนประกอบที่ทำงานกระจายอยู่หลายแห่ง หรือต้องมีการย้ายระบบให้ได้อย่างรวดเร็ว และโจทย์นี้เองก็ทำให้ Load Balancer กลายเป็นสิ่งที่ต้องถูกผูกติดไปกับ Application และทำงานแบบอัตโนมัติให้ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ Cloud-Native Application เหล่านั้นมีอิสระในการทำงานบน Platform ต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่นนั่นเอง

ด้วยประเด็นนี้ อีกบทบาทที่สำคัญของ Load Balancer ก็คือการทำให้ Application ยังคงทำงานได้สมบูรณ์ไม่ว่าจะทำงานอยู่บนระบบใด ทั้งในแง่ของ Network, Security และการ Monitoring ในขณะที่บริการ Cloud หรือ Container แต่ละระบบนั้นอาจมีการใช้งาน Load Balancer ที่ไม่เหมือนกัน การทำให้ระบบทั้งหมดทำงานได้เป็นมาตรฐานจึงเป็นอีกความท้าทายที่สำคัญ

VMware NSX Advanced Load Balancer ได้เข้ามาตอบโจทย์เหล่านี้ทั้งหมด ด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกับ Kubernetes ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อเป็นระบบ Load Balancer เดียวให้กับ Container ทั้งหมดได้ไม่ว่าจะทำงานอยู่บนระบบใดก็ตาม และทำให้การตั้งค่าการทำงาน, การบริหารจัดการ, การรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการตรวจสอบการทำงานของระบบนั้นเป็นไปในรูปแบบเดียวกันได้

รับชม Webinar ย้อนหลัง

ผู้ที่สนใจสามารถรับชม Webinar ย้อนหลังพร้อม Demo ฉบับเต็มได้ที่ https://VMware.zoom.us/rec/share/7NVVCbrLqThIXLfBs33mGbYqNJv8aaa803BIrvtbz0z6elPc6pZ82Ic3OD8qmrOf


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ระบบการจัดการบน EnGenius Fit…เลือกแบบไหนดี [Guest Post]

EnGenius Fit โซลูชันที่มาพร้อมระบบการจัดการอุปกรณ์แบบใหม่

Salesforce เปิดตัว Einstein GPT

พลังของเทคโนโลยี OpenAI กับ CRM ด้วย Einstein GPT ลูกค้าของ Salesforce สามารถเชื่อมต่อข้อมูลนั้นกับโมเดล AI ขั้นสูงของ OpenAI ได้ทันที