CDIC 2023

สรุป VMware BCP Part I – ทำงานไม่สะดุด สร้างความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจด้วย VMware Cloud on AWS

เมื่อโลกเข้าสู่ยุคของการทำงานแบบ Next Normal ที่ทุกคนต้องพร้อมทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลาเพื่อรับมือกับเหตุไม่คาดฝันอย่างเช่นการแพร่ระบาดของโรคหรือเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ โซลูชัน Business Continuity Planning หรือ BCP ก็กลับมาได้

BCP Solution Overview

ในการออกแบบโซลูชัน BCP นั้น จะต้องพิจารณาในหลากหลายประเด็น โดยความท้าทายหลักๆ ที่หลายธุรกิจได้เผชิญกันไปท่ามกลางวิกฤตครั้งนี้ก็ได้แก่

 • การทำให้พนักงานสามารถทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และทุกสถานที่ โดยยังคงทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 • ต้องสามารถเพิ่มขยายระบบ IT Infrastructure และ License ให้รองรับต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลันได้

 • ผู้ดูแลระบบจะต้องยังคงสนับสนุนแก้ไขปัญหาของผู้ใช้งานที่อยู่คนละสถานที่กันได้

 • ต้องบริหารจัดการ Image และ Application ได้จากศูนย์กลาง

 • เครื่องมือที่ใช้จะต้องรองรับการทำงานร่วมกับระบบ Application หลักๆ ที่ใช้งานภายในองค์กร

 • ต้องมีการปกป้องข้อมูลไม่ให้รั่วไหล ยังมีความเป็นส่วนตัว และควบคุมการเข้าใช้งาน Application ให้เหมาะสมกับบทบาทที่แตกต่างกันของพนักงานแต่ละคนได้

 • มีวิธีการในยืนยันตัวตนที่แข็งแรง ปลอมแปลงได้ยาก และมีการใช้ Soft-Token

 • ยังคงควบคุมให้พนักงานทุกคนทำตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ได้

Credit: VMware

ทั้งนี้ในมุมของ VMware เองที่ได้มีส่วนเข้าไปช่วยธุรกิจองค์กรทั่วโลกในการรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ ก็ได้สรุปถึง 4 ประเด็นในการเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับการทำ Remote Working ดังนี้

 1. ธุรกิจต้องวางระบบและกระบวนการใหม่ให้กับ Security Operations Center (SOC) และ Workflow ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องต่อรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป

 2. ต้องมีแผนการทำ Digital Distancing ให้ชัดเจนนอกเหนือไปจากการทำ Social Distancing เพื่อให้ Application ที่ใช้ในการทำงานของแต่ละคนนั้นก็ต้องมีการเว้นระยะระหว่างกัน ลดความเสี่ยงด้าน Cybersecurity ลง

 3. ต้องระวังการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นจากการที่พนักงานทำงานจากภายนอกองค์กรให้มากขึ้น

 4. ต้องระมัดระวังด้านการจัดการข้อมูลของผู้บริหารและข้อมูลสำคัญของธุรกิจให้มากเป็นพิเศษ

สำหรับโซลูชันที่โดดเด่นของ VMware ในการทำ BCP อย่างฉุกเฉินของหลายธุรกิจองค์กรทั่วโลก ก็คือ VMware Horizon และ VMware Workspace ONE ที่ช่วยให้พนักงานในแผนกต่างๆ ของแต่ละธุรกิจสามารถทำงานจากที่บ้านได้ด้วยประสบการณ์ในการทำงานที่เหมือนกับการทำงานภายในบริษัท โดยโซลูชันของ VMware นี้เปิดให้ใช้งานทั้งในลักษณะของทั้ง Desktop และในลักษณะของ Application เพื่อให้ธุรกิจสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการได้

Credit: VMware

VMware Horizon สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่ออุปกรณ์จากที่บ้านเข้าไปยัง Physical Desktop, Virtual Desktop หรือ Virtual Application ภายใน Data Center ขององค์กรได้ทันที และทำงานได้เสมือนกำลังใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของที่ทำงาน โดยมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่หลากหลาย และควบคุมไม่ให้มีการนำข้อมูลสำคัญของธุรกิจออกไปได้ และมีความสามารถเด่นอื่นๆ ที่น่าสนใจดังนี้

 • Blast Extreme ช่วยให้ส่งภาพความละเอียดถึงระดับ 8K ออกไปใช้งานได้ และมีความเร็วสูงขึ้นกว่าในอดีต 6 เท่า ใช้ Bandwidth น้อยลง 50%

 • JMP สร้าง Desktop/App ได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้หน่วยความจำในการจัดเก็บข้อมูลแทน Disk ทำให้จัดการ Image ได้เร็วขึ้น 30 เท่า สามารถทำ Instant App Delivery ได้ และมี Zero Downtime Update ได้ในบางกรณี

 • รองรับ OS และ Client ได้หลากหลาย

 • รองรับการใช้ VoIP ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลภาพและเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการทำ Contact Center/Call Center ได้

 • เชื่อมต่อ USB ได้จากระยะไกล รองรับการใช้อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างอิสระ

อย่างไรก็ดี การใช้งาน VMware Horizon นี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณ WAN Bandwidth ขององค์กรที่ต้องเพียงพอต่อการใช้งานของพนักงานจำนวนมาก, การตั้งค่าของ Physical PC ที่ต้องการเปิดให้ Remote เข้าไปได้นั้นต้องเหมาะสม, การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานต้องเลือกให้ดีเพื่อไม่ให้เปลืองทรัพยากรของระบบเกินกว่าที่จำเป็น และควรเปิดใช้ Two-Factor Authentication เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่สูงขึ้น

Credit: VMware

ถัดมาคือ VMware Workspace ONE ระบบ Digital Working Platform ที่สามารถสร้าง Portal ในการทำงานผ่าน Application หรือเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้จากทุกอุปกรณ์ได้ทันที และสามารถควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานได้ รวมถึงยังสามารถทำ Single Sign-On เพื่อช่วยให้การทำงานมีความง่ายดายมากยิ่งขึ้นได้ โดยมี App Catalog ช่วยให้พนักงานแต่ละคนทำงานได้ตามความเหมาะสม เข้าถึง App และข้อมูลที่จำเป็นได้ รวมถึงยังเปิดให้ผู้ดูแลระบบ IT สามารถสนับสนุนแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานได้ทั้งสำหรับ PC, Smartphone และ Tablet ได้อีกด้วย

VMC Solution Overview and Benefits

Credit: VMware

อีกโซลูชันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ VMware Cloud on AWS ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง VMware และ AWS ทำให้ธุรกิจองค์กรสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีของ VMware บน AWS ได้โดยตรง ง่ายต่อการทำ Hybrid Cloud ซึ่งจะช่วยให้การทำ BCP ง่ายดายยิ่งขึ้น ไม่ต้องลงทุนในระบบ IT Infrastructure ด้วยตนเอง

ทั้งนี้บน VMware Cloud on AWS ก็สามารถใช้งาน VMware Horizon ได้ ทำให้ตอบโจทย์การ Scale ระบบ Virtual Desktop หรือ Virtual App ได้อย่างง่ายดาย และประหยัดค่าใช้จ่ายในยามที่ไม่ได้ใช้งานได้ โดยการ Provision ก็ทำได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องมีการสั่งซื้อ Hardware ใดๆ

VMware Horizon มีระบบ Cloud Connector เพื่อเชื่อมให้ Horizon ในองค์กรและบน AWS สามารถบริหารจัดการร่วมกันได้จากศูนย์กลางได้ทันที

นอกจากเครื่อง Desktop แล้ว VMware ก็รองรับการใช้ VMware Site Recovery เพื่อให้ VMware Cloud on AWS กลายเป็นสาขาสำรองหรือ DR ให้พร้อมกู้ระบบกลับมาทำงานได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

รับชม Webinar ย้อนหลังได้ทันที

ใน Webinar ครั้งนี้มีการ Demo โซลูชัน VMware Horizon, VMware Workspace ONE และ VMware Cloud on AWS ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับชมได้ทันทีที่ https://VMware.zoom.us/rec/share/-px_LZLC9EJOeoXfzkDnfJVxAY26T6a82nMd_PALz0ZQ3v1X8obxlzym1q1Y12gn 

เข้าร่วม VMworld 2020 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมชมงานสัมมนาออนไลน์จากวิทยากรชั้นนำระดับโลก กับเนื้อหาการบรรยายกว่า 900 Session ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ใหญ่ระดับโลกประจำปีจาก VMware โดยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดทั่วโลกในยามนี้ ทาง VMware จึงเปิดให้ผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน VMworld 2020 ในแบบออนไลน์ได้ฟรีกับเนื้อหากว่า 900 Session โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสามารถเลือกซื้อบัตรเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วม Workshop หรือเสวนากับผู้บริหารชั้นนำระดับโลกโดยตรงก็ได้เช่นกัน

งาน VMworld 2020 นี้จะจัดขึ้นในแบบถ่ายทอดสด ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และจะจัดแบบถ่ายทอดย้อนหลังให้เข้าชมได้จนถึงสิ้นปี 2563 นี้ เพื่อให้ทุกท่านไม่พลาดเนื้อหาและแนวโน้มสำคัญในโลกเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าที่ https://reg.rainfocus.com/flow/vmware/vmworld2020/reg/form/contactInfo โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กรเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียนจากทีมรับลงทะเบียนในต่างประเทศ โดยขั้นตอนในการลงทะเบียนจะมีดังนี้

 1. ลงทะเบียนสร้าง Account เข้าร่วมงานครั้งแรกที่ https://reg.rainfocus.com/flow/vmware/vmworld2020/reg/form/contactInfo โดยคลิกที่ปุ่ม “Create one here” หากยังไม่เคยเข้าร่วม VMworld มาก่อน โดยต้องใช้ Email ของบริษัทในการลงทะเบียน

 2. ระบบจะทำการส่งอีเมล์ในหัวข้อ “Account Activation Email” ไปยังอีเมล์บริษัทที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้เข้าไปทำการคลิกที่ลิงค์ “Activate Your Account” 

 3. ระบบจะนำท่านไปสู่หน้าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน VMworld 2020 ให้ทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดตามจริง และจะมีส่วนที่ให้เลือกประเภทของบัตรเข้าชมงาน ก็สามารถเลือกบัตรที่มีราคา 0$ เพื่อเข้าร่วมงานได้ฟรีทันที

 4. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบจะทำการส่งอีเมล์ในหัวข้อ “VMworld 2020 Registration Confirmation” กลับไปหาท่านในอีเมล์บริษัทที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้ว


Check Also

[รีวิว] Acer Swift Go 16 ตอบโจทย์การใช้งานธุรกิจอย่างหลากหลาย เบา บาง พร้อมพกพาทุกสถานการณ์

ปัจจุบันการทำงานอย่างอิสระจากสถานที่ต่างๆ ถือเป็นวัฒนธรรมของหลายองค์กรไปแล้ว หลังจากการปรับตัวครั้งใหญ่จากการมาถึงของการแพร่ระบาด โดยปัจจัยหลักที่ผู้คนมักมองหาเป็นอันดับแรกก็คือสเป็คการประมวลผลที่รวดเร็ว ตอบโจทย์การใช้งานอย่างหลากหลาย หากมีหน้าจอใหญ่แต่ยังรักษาความเบาไว้ได้ยิ่งดี เพราะให้ประสบการณ์ความบันเทิงและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสรีวิวสินค้าจากค่าย Acer ซึ่งถูกออกแบบมาด้วยคุณสมบัติข้างต้น ในราคาย่อมเยาว์ โดยโน๊คบุ๊คตัวนี้ก็คือ Acer …

Raceku Webinar: Biggest Trends and Challenges Reshaping the Future of Service Industry

IFS ร่วมกับ Raceku Thai ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Biggest Trends and Challenges Reshaping the Future …