บริหารจัดการ Multi-Cloud ครบวงจรอย่างมั่นใจ ด้วย VMware Aria จาก Fujitsu

แม้ Multi-Cloud จะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับธุรกิจองค์กรแล้วในทุกวันนี้ แต่การบริหารจัดการ Multi-Cloud ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างรอบด้านนั้นก็ยังคงเป็นความท้าทายของผู้บริหารฝ่าย IT ในหลายองค์กร เพราะ Cloud แต่ละระบบนั้นต่างก็มีความแตกต่างในเชิงรายละเอียด และยากต่อการรวบรวมข้อมูลการใช้งานมาวิเคราะห์แบบรวมศูนย์

VMware ในฐานะของผู้นำด้านเทคโนโลยี Cloud สำหรับธุรกิจองค์กร จึงได้เปิดตัวโซลูชัน VMware Aria ที่จะมาช่วยตอบทุกโจทย์ของการบริหารจัดการ Multi-Cloud ได้จากศูนย์กลางอย่างง่ายดาย เป็นอัตโนมัติ และพร้อมปรับแต่งการทำงานให้สอดคล้องต่อความต้องการของภาคธุรกิจได้อย่างรอบด้าน

บทความนี้ TechTalkThai จะพาทุกท่านไปรู้จักกับภาพรวมของโซลูชัน VMware Aria ที่ Fujitsu จะนำมาให้บริการแก่ธุรกิจองค์กรไทย เพื่อให้สามารถพิจารณาเลือกใช้แต่ละโซลูชันย่อยภายใต้ VMware Aria ได้อย่างเหมาะสม

 

 

VMware Aria คืออะไร?

VMware Aria คือโซลูชัน Multi-Cloud Management จาก VMware ที่มีศูนย์กลางคือโซลูชัน VMware Aria Hub ซึ่งเป็น Platform กลางสำหรับการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย, ประสิทธิภาพ, การตั้งค่า และการจัดการการทำงานแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยเสริมความคุ้มค่าสูงสุดในการใช้งานระบบ Multi-Cloud จากผู้ให้บริการและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ตอบทุกโจทย์การใช้งานของธุรกิจองค์กร

เบื้องหลัง VMware Aria Hub นี้คือ VMware Aria Graph ซึ่งเป็นเทคโนโลยี Data Store ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการบริหารจัดการระบบ Cloud จำนวนมากพร้อมๆ กันได้ในแบบ Cloud-Native ซึ่งสามารถรองรับระบบจำนวนมากและมีการอัปเดตข้อมูลพร้อมการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นดังนี้

Credit: VMware
 • สามารถตรวจสอบการทำงานและการใช้งานของ Multi-Cloud ได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น Private Cloud, On-Premises และ Public Cloud จากผู้ให้บริการชั้นนำ
 • มีความสามารถครอบคลุมทุกประการภายในระบบเดียว สรุปรวมข้อมูลจากระบบ Cloud ที่หลากหลายสู่ Data Model กลาง และบริหารจัดการร่วมกันได้ใน Control Plane เดียว
 • เลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น SaaS, On-Premises หรือผสมผสานระหว่างสองรูปแบบข้างต้น ด้วย License การใช้งานเดียว
 • สามารถผสานระบบร่วมกับโซลูชันอื่นๆ ได้มากกว่า 220 ระบบ
 • พาธุรกิจองค์กรสู่ความยั่งยืน ลดผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อมได้จากการเลือกใช้ Cloud อย่างเหมาะสม

จากรายงานของ Forrester Total Economic Impact (TEI), 2020 นั้นระบุว่า VMware Aria สามารถช่วยลด Unplanned Downtime ลงได้ถึง 93%, สามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน Compute บนระบบ Multi-Cloud ลงได้โดยเฉลี่ยถึง 35% อีกทั้งยังติดตั้งใช้งานได้ภายในเวลาเพียงสัปดาห์เดียว ทำให้ธุรกิจองค์กรทั่วโลกนั้นพิจารณาใช้งาน VMware Aria ได้อย่างง่ายดายจากความคุ้มค่าในการลงทุนที่มีความชัดเจน

 

ตอบ 5 โจทย์ธุรกิจองค์กร มุ่งสู่กลยุทธ์ Multi-Cloud ได้อย่างมั่นใจ

ภายใต้โซลูชัน VMware Aria นั้นมีการแบ่งย่อยโซลูชันภายในอีกมากกว่า 15 รายการ ซึ่งสามารถนำมาผสมผสานใช้งานร่วมกันและตอบโจทย์ทางธุรกิจหลักด้วยกัน 5 ประการ ดังนี้

1. บริหารจัดการค่าใช้จ่ายและทรัพยากรบน Cloud ได้อย่างง่ายดาย

การเลือกใช้งานทรัพยากรบน Cloud ใดๆ นั้นมักจะต้องมีการพิจารณาถึงประเด็นด้านความสามารถและประสิทธิภาพของ Workload บนแต่ละบริการ Cloud ควบคู่ไปกับค่าใช้จ่าย และ VMware Aria ก็สามารถช่วยตอบโจทย์นี้ได้ด้วยคุณสมบัติหลายประการ เช่น

Credit: VMware
 • การตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้อย่างครบวงจร เพื่อให้ธุรกิจสามารถประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบนแต่ละบริการ Cloud ได้อย่างชัดเจน และตัดสินใจเพิ่มลดทรัพยากรที่ใช้บนแต่ละบริการ Cloud หรือเลือกใช้ Cloud สำหรับ Workload ใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้งานแต่ละราย ด้วยการสรุปข้อมูลด้านประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้งานแต่ละรายหรือแต่ละแผนกธุรกิจมีการใช้งานบน Cloud สำหรับตัดสินใจปรับปรุงหรือเลือกใช้ Cloud สำหรับแต่ละ Workload ได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด
 • ปรับปรุงค่าใช้จ่ายของ Cloud ได้อย่างต่อเนื่อง โดยการเลือกปรับทรัพยากรที่ใช้บน Cloud ให้สอดคล้องกับการใช้งานของแต่ละ Application หรือแต่ละ Workload ได้อยู่เสมอ
 • จัดสรรและวางแผนการใช้ทรัพยากร Cloud ได้อย่างง่ายดาย จากการใช้งาน VMware Aria Capacity Analytics Engine ที่จะช่วยวิเคราะห์และแนะนำแนวทางการจัดสรรทรัพยากรระบบได้แบบ Real-Time
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายได้รอบด้าน ด้วยการตรวจสอบทรัพยากรระบบโดยรวมและแนะนำแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายจากการหยุดใช้งาน Cloud สำหรับระบบที่ไม่มีการใช้งานอีกต่อไปหรือการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้วยวิธีการที่หลากหลาย
 • เพิ่มความโปร่งใสสำหรับองค์กร ด้วยข้อมูลด้านการเงินในการลงทุนใช้งาน Cloud และข้อมูลชี้วัดเชิงธุรกิจ รวมถึงค่า KPI ที่เกิดขึ้น

2. ดูแลรักษาระบบแบบรวมศูนย์และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ

VMware Aria สามารถรวบรวมข้อมูลการทำงานของระบบต่างๆ บน Multi-Cloud เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามการใช้งาน Cloud ทั้งหมดได้จากศูนย์กลาง พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพของแต่ละระบบให้สอดคล้องต่อความต้องการได้อยู่เสมอ ด้วยการใช้ AI ในการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่าต่อเนื่อง, ตรวจสอบข้อมูลในภาพรวม, แก้ไขปัญหา, บริหารจัดการทรัพยากรและค่าใช้จ่าย, การแนะนำแผนสำหรับการย้ายระบบ ไปจนถึงการปรับปรุงระบบเครือข่าย

Credit: VMware
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทำ Workload Balancing แบบอัตโนมัติในเชิงรุก และการเลือกใช้บริการ Cloud ให้สอดคล้องต่อประสิทธิภาพที่ต้องการ จากความสามารถ Real-Time Predictive Analytics และ AI ใน VMware Aria
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ ด้วยการใช้ AI และระบบตรวจสอบการทำงานแบบรวมศูนย์ เพื่อทำนายแนวโน้มของปัญหาและทำการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้จากศูนย์กลาง
 • เชื่อมผสาน Kubernetes ได้อย่างไร้รอยต่อ จัดการได้ทั้ง VM และ Container ของ Kubernetes ร่วมกันได้อย่างเป็นมาตรฐาน
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อเครือข่าย ด้วยการตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายทั้งในแบบ Physical และ Virtual ร่วมกันในทุกๆ ระบบ Cloud
 • สร้างความยั่งยืนและลดการสร้างคาร์บอน จากการลดทรัพยากรที่ใช้บน Cloud, การจัดการที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการเลือกใช้บริการ Cloud จาก Data Center ที่ใชัพลังงานหมุนเวียน
 • ย้ายระบบได้อย่างง่ายดาย ด้วยหน้าจอการตรวจสอบ Dependency ของระบบ, ความต้องการของเครือข่าย และการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย พร้อมทำการตรวจสอบระบบหลังการย้ายให้มั่นใจว่าการทำงานทั้งหมดยังเป็นไปได้อย่างถูกต้อง

3. จัดการการตั้งค่าให้เหมาะสม เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและตอบโจทย์ Compliance

การจัดการการตั้งค่า, การรักษาความมั่นคงปลอดภัย, การจัดการความเสี่ยง และการทำ Compliance สำหรับ Multi-Cloud นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ VMware Aria ก็พร้อมตอบโจทย์ได้ด้วยความสามารถต่อไปนี้

Credit: VMware
 • การบริหารจัดการการตั้งค่าอย่างมั่นคงปลอดภัยและช่องโหว่อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงที่ระบบจะถูกเจาะโจมตีจากการตั้งค่าที่ผิดพลาด หรือช่องโหว่ที่ถูกค้นพบใหม่บน Software ที่ใช้งาน รวมถึงสามารถทำการปรับแต่งการตั้งค่าของทรัพยากรที่เพิ่งเปิดใช้งานใหม่ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานได้โดยอัตโนมัติ และตรวจสอบเทียบการทำ Compliance ให้กับทุกระบบที่มีการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • บริหารจัดการการทำ Compliance ได้อย่างครบวงจร ด้วยการอัปเดตข้อบังคับตามกฎหมายและมาตรฐานของอุตสาหกรรมเพื่อนำมาบังคับใช้กับแต่ละ Cloud ที่มีการใช้งานโดยอัตโนมัติ พร้อมทำการตรวจสอบทุกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบน Cloud ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการหรือไม่ โดยมี Template สำเร็จรูปให้พร้อมใช้งานได้หลากหลาย และสามารถสร้างนโยบายการตรวจสอบระบบ, ช่องโหว่ และตอบสนองต่อปัญหาที่ตรวจพบได้อย่างเหมาะสม
 • Shift-Left Security เสริมความมั่นคงปลอดภัยใน Delivery Pipeline ก่อนนำระบบขึ้นใช้งานจริงในระดับ Production เพื่อลดความเสี่ยง โดยสามารถผสานระบบร่วมกับโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยอื่นๆ ได้ผ่าน API

4. ปรับการทำงานสู่รูปแบบอัตโนมัติ

เสริมประสิทธิภาพในการดูแลรักษาและใช้งาน Cloud ด้วยการทำงานแบบอัตโนมัติ ตอบโจทย์สำหรับผู้ดูแลระบบ Cloud, การทำ DevOps, การใช้ Kubernetes และการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

Credit: VMware
 • ระบบ Self-Service สำหรับ Multi-Cloud Automation จัดสรรและใช้งานทรัพยากรต่างๆ บน Cloud ได้ผ่านช่องทาง Self-Service พร้อมการตั้งค่าเบื้องต้นแบบอัตโนมัติตาม Template ที่เลือกใช้เพื่อให้กระบวนการ, ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ Application Pipeline เป็นไปได้ตามที่ระบุใน Self-Service Catalog กลางขององค์กร
 • ระบบ IT Automation บริหารจัดการระบบ Cloud ได้แบบอัตโนมัติด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย รวมถึงยังมีระบบ Event-Driven Automation Engine สำหรับการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ พร้อมความสามารถในการบริหารจัดการ Patch, System Maintenance และการทำงานแบบ Remote ในตัว
 • ระบบ DevOps/Kubernetes Automation วางระบบ DevOps ให้มีการทำงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด รองรับการทำงานแบบ Infrastructure as Code ได้อย่างเต็มตัว สามารถตอบโจทย์ Git-based Pipeline ได้ รวมถึงยังสามารถผสานระบบให้ทำงานร่วมกับ Kubernetes ได้อย่างสมบูรณ์

5. บริหารจัดการ Multi-Cloud ได้อย่างยืดหยุ่น

ด้วย VMware Aria Universal Suite การบริหารจัดการ Multi-Cloud จะง่ายดายและยืดหยุ่นยิ่งกว่าที่เคย โดยการใช้ License เพียงชุดเดียว ก็สามารถเลือกติดตั้งใช้งาน VMware Aria ได้ทั้งในแบบ SaaS, On-Premises หรือผสมผสานร่วมกันได้ ช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารจัดการ Multi-Cloud ได้ทุกเวลาที่ต้องการ

สนใจ VMware Aria ติดต่อ Fujitsu ได้ทันที

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์ VMware เพิ่มเติมติดต่อ Fujitsu (Thailand) Company Limited
เบอร์โทรศัพท์ : 02 302 1500 # 1625 (ประพิมพ์ฝัน)
e-mail: fth.BusinessAlliance@fujitsu.com

#Fujitsu Thailand #VMware


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Salesforce นำเสนอโซลูชั่น AI ใหม่ล่าสุด ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อยกระดับ Customer Experience ให้ธุรกิจทั่วโลก [Guest Post]

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 8 มิถุนายน 2566 – เมื่อเร็ว ๆ นี้ Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) ประกาศเปิดตัวนวัตกรรม AI ล่าสุดหลายรายการสำหรับ Data …

[Video] IBM Sustainability Software โซลูชันที่ช่วยยกระดับให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืน โดย Metro Systems

ESG กำลังเป็นวาระสำคัญของธุรกิจองค์กรทั่วโลก ที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรที่หลากหลายของโลกใบนี้เพื่อผู้คนในยุคถัดไป