[Video Webinar] เสริมแกร่งศูนย์ SOC ให้ตอบสนองต่อเหตุผิดปกติได้อย่างรวดเร็วด้วย FortiSOAR

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Fortinet Webinar เรื่อง “เสริมแกร่งศูนย์ SOC ให้ตอบสนองต่อเหตุผิดปกติได้อย่างรวดเร็วด้วย FortiSOAR” เพื่อบูรณาการและยกระดับการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ขององค์กรให้รัดกุมและอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ผู้บรรยาย: คุณภีมะ เอกโพธิ์ System Engineer จาก Fortinet Thailand

การโจมตีผ่านระบบเครือข่ายยังคงเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยภัยคุกคามที่มีวิวัฒนาการและนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ องค์กรส่วนใหญ่เพิ่มการแก้ปัญหาเฉพาะจุด ก่อให้เกิดความซับซ้อน ทำให้การควบคุมและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทำได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ด้วยปริมาณจำนวนอุปกรณ์อันหลากหลายและมากจนบริหารจัดการไม่ไหว รวมไปถึงการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นจนเกินกว่าที่จะสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดได้ด้วยตนเอง ทำให้สามารถรับมือต่อสิ่งผิดปกติได้ช้า ซ้ำร้ายด้วยการขาดการฝึกอบรมพนักงานในการจัดการกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน เหล่านี้ก่อให้เกิดความท้าทายแก่ศูนย์ SOC ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

ร่วมฟัง Fortinet Webinar ครั้งนี้เพื่อรู้จักกับ FortiSOAR โซลูชัน Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) จาก Fortinet ที่จะช่วยให้ทีมปฏิบัติงานด้าน IT และ Security สามารถบริหารจัดการศูนย์ SOC ได้อย่างบูรณาการ ช่วยปรับกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้รัดกุมและตอบสนองต่อเหตุผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

TechTalk Webinar: TRUSTED THIRD-PARTY RISK MANAGEMENT – Security Rating. กลยุทธ์ในการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ, การรายงาน และ การสื่อสารเรื่องความเสี่ยงของภัยคุกคามทางด้าน Cyber

TechTalkThai ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "TRUSTED THIRD-PARTY RISK MANAGEMENT - Security Rating. กลยุทธ์ในการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ, การรายงาน และ การสื่อสารเรื่องความเสี่ยงของภัยคุกคามทางด้าน Cyber" เพื่อเรียนรู้โซลูชันการประเมินความเสี่ยงให้องค์กรของท่านจาก SecurityScorecard ทั้งมุมมองภายนอกและ Third party ที่เกี่ยวข้อง

อนาคตของระบบเครือข่ายภายใน Data Center โดย HPE Aruba

ภายในงานสัมมนา TTT Virtual Summit: Enterprise Cloud & Data Center 2022 ที่เพิ่งจบไป คุณไญยวิทย์ กังใจ Presales Consultant …