Tag Archives: fortisoar

[Guest Post] ฟอร์ติเน็ตแนะองค์กรพัฒนาศูนย์ Next-Gen SOC รับมือภัยและลดความเสี่ยง

ฟอร์ติเน็ตแนะองค์กรพัฒนาศูนย์ Next-Gen SOC รับมือภัยและลดความเสี่ยง พร้อมโมเดลกรอบการทำงานแบบอัตโนมัติ SOC Automation Framework เพื่อเร่งประสิทธิภาพการประสานงานอุปกรณ์ทั้งศูนย์ ด้วย FortiSIEM และ FortiSOAR รองรับพ.ร.บ. ไซเบอร์และพ.ร.บ. ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล โดย ดร. รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมระบบ ฟอร์ติเน็ต

Read More »

[Video Webinar] เสริมแกร่งศูนย์ SOC ให้ตอบสนองต่อเหตุผิดปกติได้อย่างรวดเร็วด้วย FortiSOAR

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Fortinet Webinar เรื่อง “เสริมแกร่งศูนย์ SOC ให้ตอบสนองต่อเหตุผิดปกติได้อย่างรวดเร็วด้วย FortiSOAR” เพื่อบูรณาการและยกระดับการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ขององค์กรให้รัดกุมและอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

Fortinet Webinar: เสริมแกร่งศูนย์ SOC ให้ตอบสนองต่อเหตุผิดปกติได้อย่างรวดเร็วด้วย FortiSOAR

Fortinet ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าร่วมฟังบรรยาย Fortinet Webinar เรื่อง “เสริมแกร่งศูนย์ SOC ให้ตอบสนองต่อเหตุผิดปกติได้อย่างรวดเร็วด้วย FortiSOAR” เพื่อบูรณาการและยกระดับการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ขององค์กรให้รัดกุมและอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2020 ผ่าน Live Webinar ฟรี

Read More »