[Video Webinar] Microsoft 365 Protection from Ransomware Attack Solutions

สำหรับใครที่พลาดเข้าฟังการบรรยายจาก Veritas เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา ถึงวิธีการปกป้องข้อมูลจากแรนซัมแวร์บน Microsoft 365 กับหัวข้อ “Microsoft 365 Protection from Ransomware Attack Solutions” ทางทีมงาน TechTalkThai ได้นำคลิปย้อนหลังมาให้ได้ติดตามกันครับในบทความนี้

ผู้บรรยาย :  ทีมงานจาก Veritas และ พันธมิตร

ปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นปัจจัยที่เร่งให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Digital Transformation อย่างรวดเร็ว การทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจนเป็นแนวทางวิถีใหม่ในการทำงาน หรือ New Normal ไปแล้ว และหนึ่งในบริการที่องค์กรเลือกใช้ คือ Microsoft 365 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่บนระบบคลาวด์ โดยการทำงานส่วนใหญ่ที่ใช้กันเป็นหลักของ Microsoft365 ได้แก่ อีเมล์ , การแชร์เอกสาร ,การประชุมทางไกล และอื่นๆ

ประเด็นที่มีการถกเถียงกัน และยังมีความเข้าใจผิดๆ ว่า ข้อมูลขององค์กรที่อยู่บนคลาวด์โดยเฉพาะ Microsoft 365 จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีและสามารถกู้คืนได้หากมีเหตุฉุกเฉินขึ้น ซึ่งมีคำถามมากมายว่า องค์กรมีความมั่นใจเพียงพอแล้วหรือไม่กับระบบป้องกันที่มีอยู่? โดยเฉพาะหากถูกโจมตีจากแรนซัมแวร์ องค์กรจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะสามารถกู้คืนข้อมูลได้สมบูรณ์อย่างรวดเร็ว

สิ่งที่ท่านรู้ อาจจะเป็นสิ่งที่ท่านไม่รู้ก็ได้ ดังนั้น Veritas ผู้นำด้านการปกป้องและกู้คืนข้อมูลอันดับหนึ่งของโลก ร่วมกับพันธมิตร จึงได้จัดงานสัมมนาออนไลน์เพื่อแนะนำแนวทางในการปกป้องและกู้คืนข้อมูลที่ถูกต้องบน Microsoft 365 ให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะภัยการโจมตีจากแรนซัมแวร์

กำหนดการบรรยาย

  • Digital Transformation with Microsoft 365 by VST ECS Thailand : 15 Mins
  • Why M365 Protection? What’s you know & you don’t know ? : 15 Mins
  • M365 data protection with Netbackup SaaS Protection : 25 Mins
  • Redefining the Archive with Veritas Digital Compliance : 25 Mins

About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก

“บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก” How Digital Transformation Enables CFOs to Achieve Organizational Agility and Resilience …

นักวิจัยสาธิตการแฮ็กเซิร์ฟเวอร์ Oracle เพื่อแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ที่ร้ายแรง

สืบเนื่องมาจากความล่าช้าในการแก้ไขข้อพร่องพกนานถึง 6 เดือน กับช่องโหว่ที่นักวิจัยเรียกว่า “mega 0-day” ช่องโหว่นี้สามารถถูกใช้ได้จากทางไกลโดยไม่ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตน ถูกค้นพบโดย Jang และ Peterjson นักวิจัยด้านความปลอดภัย พวกเขาตั้งชื่อมันว่า The Miracle …