Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

รายงานพบ Data Center ส่วนใหญ่ไม่พร้อมรับมือกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรง

Uptime Institute ได้จัดทำรายงานเพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางสภาพอากาศต่อ Data Center โดยจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ให้บริการตระหนักถึงความเสี่ยงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นซึ่งพบว่าผู้ประกอบการต่างๆ ไม่เคยวางแผนรองรับหรือไม่ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจะเกิดกับ Data Center ของตน

Credit: ShutterStock.com

ในรายงานได้แบ่งประเภทของภัยธรรมชาติเป็น 4 ประเภทคือ พายุและน้ำท่วม ภัยแล้ง ฟ้าผ่า และไฟป่า พร้อมกันนี้ยังได้ยกตัวอย่างถึงเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เช่น ในปี 2015 Data Center ของ Vodafone ถูกน้ำท่วมในตอนเหนือของสหราชอาณาจักรฯ หรือ ฟ้าผ่าที่ San Antonio เคยทำให้ Data Center ของ Microsoft ดับมาแล้ว ทั้งในกรณีของภาวะแห้งแล้วก็ไม่น้อยหน้าเพราะอาจส่งผลให้ขาดน้ำที่ไปหล่อเย็นใน Data Center นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ Google และ Microsoft ไปตั้งศูนย์ข้อมูลไว้ใกล้แหล่งน้ำด้วย โดยสถิติที่น่าสนใจที่ชี้ว่าผู้ประกอบการยังไม่พร้อมรับมือสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีดังนี้

  • 90% ขององค์กรที่ถูกสำรวจไม่มีแผนในการอพยพจากความเสี่ยงน้ำท่วม
  • 71% ไม่เคยเตรียมตัวในการรับมือกับเหตุการณ์จากสภาพอากาศเลย
  • 45% ละเลยความเสี่ยงจากการถูกรบกวนจากสภาพอากาศ
  • มีเพียง 33% ที่บอกว่าตนกำลังประเมินเทคโนโลยีใน Data Center ปัจจุบันเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
  • ผู้ประกอบการหลายแห่งไม่ได้วางแผนรับมือกับความร้อนที่อาจพุ่งสูงขึ้นและความชื้นตั้งแต่ตอนที่ออกแบบ Data Center เช่น การพึ่งพาปริมาณน้ำมากซึ่งระบบอาจใช้การไม่ได้จริงในยามที่เกิดภัยธรรมชาติ
  • ผู้ประกอบการยังไม่ได้คิดเรื่องวิธีการเติมเชื้อเพลิงคือเอาไปเก็บไว้ชั้นล่างสุดซึ่งถ้าโดนน้ำท่วมก็จบตั้งแต่แรก

นอกจากนี้ Uptime ยังได้แนะว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการควรเตรียมรับมือต่อสภาวะอากาศใน 3 เรื่องคือ ระบบเชื้อเพลิง ระบบหล่อเย็น และความรู้ของบุคคลากร โดยหลักในเชิงวิธีการผู้ปฏิบัติการใน Data Center ต้องประเมินความเสี่ยงของตัวเอง วางแผนในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ทดสอบจำลองเมื่อไฟดับและอัปเดตแผนเมื่อจำเป็น ผู้สนใจสามารถติดตามรายงานฉบับเต็มได้ที่ “impact of natural on data centers

ที่มา : https://www.networkworld.com/article/3315098/business-continuity/uptime-institute-issues-a-weather-warning-for-data-centers.htmlAbout nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

SolarWinds Webinar: เฝ้าระวังปัญหา IT ที่ไม่คาดฝัน โดยเรียนรู้จากสถานการณ์ปัจจุบัน

SolarWinds ร่วมกับ Westcon Group (Thailand) ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วม SolarWinds Webinar เรื่อง “เฝ้าระวังปัญหา IT ที่ไม่คาดฝัน โดยเรียนรู้จากสถานการณ์ปัจจุบัน” พร้อมอัปเดตเทคโนโลยีด้าน IT Operation Management (ITOM) ล่าสุดให้สอดคล้องกับ New Normal ของการทำงานในองค์กร เช่น การพลิกโฉมธุรกิจ, การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดฝัน หรือการทำงานจากภายนอกสถานที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020 เวลา 14:00 - 15:00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี

ISS Consulting จับมือ SAP Concur เปิดตัวเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการบริหารจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายพนักงานในองค์กรรายเดียวในประเทศไทยแล้ววันนี้

ISS Consulting ประกาศเป็นพาร์ทเนอร์รายแรกในประเทศไทยกับ SAP Concur และเป็นรายเดียวที่ให้บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งโซลูชั่นบริหารจัดการการเดินทางและค่าใช้จ่ายของพนักงานในองค์กร ซึ่งจะช่วยธุรกิจจัดการขั้นตอนการวางแผนการเดินทางและรายจ่ายของพนักงานอย่างเป็นระบบ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความเร็วในกระบวนการทำงานด้วยขั้นตอนแบบดิจิตอล