Black Hat Asia 2021

[PR] UIH ขนทัพดิจิทัลโซลูชัน ตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรก้าวสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ด้วยบริการ 
U-SMART และ Chat Bot พลิกโฉมการทำงานในโลกดิจิทัล

คุณสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) 
ในกลุ่มบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง กล่าวว่า ปีนี้ยูไอเอชมุ่งมั่นในการให้บริการดิจิทัลโซลูชั่นแก่ลูกค้าองค์กร จึงได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนลูกค้าในการพลิกโฉมองค์กรจากรูปแบบดั้งเดิมสู่รูปแบบดิจิทัล 
โดยยูไอเอชได้ตั้งกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่น และ ดิจิทัลอินโนเวชั่น เพื่อพัฒนาบริการดิจิทัลใหม่ๆ ที่สอดรับกับ
เทรนด์ดิจิทัลทั้ง เทคโนโลยีคลาวด์, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI), บิ๊กดาต้า (Big Data) เพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานทั้งก่อนและหลังการขาย ลดต้นทุนการดำเนินการ สร้างโอกาสธุรกิจ และลดอุปสรรคด้านเทคโนโลยีของลูกค้า โดยบริการดิจิทัลโซลูชั่นของยูไอเอช ประกอบด้วย

U -SMART บริการทางด้านดิจิทัลรูปแบบ Software as a Service เชื่อมโยงการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

  • SMART TAX : บริการรองรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร โดยยูไอเอชได้รับอนุมัติให้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Receipt) จากกรมสรรพากร รวมถึงการออกบิลเอกสารต่างๆ และการชำระภาษีสำหรับองค์กรธุรกิจ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด
  • SMART PEOPLE : ระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือบริหารงานบุคลากรออนไลน์ การบันทึกเวลางาน 
การขออนุญาต ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาบนอุปกรณ์โน๊ตบุ๊ก แทปเล็ต และโมบายแอพพลิเคชั่น 
พร้อมระบบแสดงผลที่สามารถเรียกดูข้อมูลพนักงานได้อย่างเรียลไทม์
  • SMART DOCUMENT : ระบบจัดการงานเอกสารสำคัญในองค์กร ตั้งแต่แปลงไฟล์เอกสาร ค้นหา จัดเก็บรักษาอย่างเป็นหมวดหมู่ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารแต่ละบุคคล แจ้งเตือนเอกสารหมดอายุและการส่งอีเมลสำเนาเอกสารไปให้บุคคลอื่น
  • SMART SIGNATURE : บริหารจัดการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ลงไปในเอกสาร สร้างความน่าเชื่อถือ ลดปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูลของผู้ไม่มีสิทธิ์ รวมทั้งป้องกันการแก้ไข เปลี่ยนแปลง

Line Chat Bot บริการแชตแพลตฟอร์มบน Line Official Account Application ด้วยโปรแกรมแชตบอต 
เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารการตลาดบนโซเชียลแพลตฟอร์มซึ่งโปรแกรม Line Chat Bot ของยูไอเอชสามารถโต้ตอบคำถามได้อย่างอัตโนมัติ สามารถให้ข้อมูลขายสินค้า ช่วยเหลือดูแลลูกค้าสะดวก รวดเร็ว  ตลอด 24 ชั่วโมง  รวมทั้ง วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน ด้วยเทคโนโลยี Data Analytics  วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า นำมาสู่การต่อยอดธุรกิจได้

“วันนี้ องค์กรไทยกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน พัฒนาธุรกิจ และสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าซึ่งบริการดิจิทัลโซลูชั่นของยูไอเอชพัฒนาอยู่บนโครงข่ายสื่อสารความเร็วระดับเทราบิตครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมช่วยลูกค้าก้าวผ่านสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นให้ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น”

คุณสันติ กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากดิจิทัลโซลูชั่นที่นำมาช่วยสนับสนุนการทำงานขององค์กรธุรกิจต่างๆ แล้ว 
ยูไอเอชร่วมมือกับพันธมิตร จัดงานสัมมนา “UIH’s CIO BizTalk 4.0 : Riding the Wave of Digital Disruption” โดยมี คุณนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ 
Data Scientist และผู้ก่อตั้งบริษัท คอราไลน์ จำกัด ร่วมวิเคราะห์ทิศทาง รับมือกระแสความรุนแรงของ Digital Disruption ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจไปทั่วโลก ตลอดจนให้ความรู้รูปแบบการทำธุรกิจใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยพัฒนาให้องค์กร และธุรกิจเดินหน้าอย่างยั่งยืน

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Gartner คาดยอดลงทุนใน Public Cloud เติบโตแตะ 332,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปีนี้

Gartner คาดการณ์ถึงการใช้จ่ายในบริการของ Public Cloud ในปีนี้ว่ามีโอกาสแตะ 332,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่าปีก่อนถึง 23.1% 

Google เปิดให้บริการ Document AI เข้าสู่สถานะพร้อมใช้งาน

Google ได้เปิดให้บริการ Document AI เข้าสู่สถานะพร้อมใช้งานแล้วหลังเปิดทดลองมาตั้งแต่ปีก่อน