[PR] UIH ขนทัพดิจิทัลโซลูชัน ตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรก้าวสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ด้วยบริการ 
U-SMART และ Chat Bot พลิกโฉมการทำงานในโลกดิจิทัล

คุณสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) 
ในกลุ่มบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง กล่าวว่า ปีนี้ยูไอเอชมุ่งมั่นในการให้บริการดิจิทัลโซลูชั่นแก่ลูกค้าองค์กร จึงได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนลูกค้าในการพลิกโฉมองค์กรจากรูปแบบดั้งเดิมสู่รูปแบบดิจิทัล 
โดยยูไอเอชได้ตั้งกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่น และ ดิจิทัลอินโนเวชั่น เพื่อพัฒนาบริการดิจิทัลใหม่ๆ ที่สอดรับกับ
เทรนด์ดิจิทัลทั้ง เทคโนโลยีคลาวด์, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI), บิ๊กดาต้า (Big Data) เพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานทั้งก่อนและหลังการขาย ลดต้นทุนการดำเนินการ สร้างโอกาสธุรกิจ และลดอุปสรรคด้านเทคโนโลยีของลูกค้า โดยบริการดิจิทัลโซลูชั่นของยูไอเอช ประกอบด้วย

U -SMART บริการทางด้านดิจิทัลรูปแบบ Software as a Service เชื่อมโยงการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

  • SMART TAX : บริการรองรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร โดยยูไอเอชได้รับอนุมัติให้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Receipt) จากกรมสรรพากร รวมถึงการออกบิลเอกสารต่างๆ และการชำระภาษีสำหรับองค์กรธุรกิจ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด
  • SMART PEOPLE : ระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือบริหารงานบุคลากรออนไลน์ การบันทึกเวลางาน 
การขออนุญาต ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาบนอุปกรณ์โน๊ตบุ๊ก แทปเล็ต และโมบายแอพพลิเคชั่น 
พร้อมระบบแสดงผลที่สามารถเรียกดูข้อมูลพนักงานได้อย่างเรียลไทม์
  • SMART DOCUMENT : ระบบจัดการงานเอกสารสำคัญในองค์กร ตั้งแต่แปลงไฟล์เอกสาร ค้นหา จัดเก็บรักษาอย่างเป็นหมวดหมู่ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารแต่ละบุคคล แจ้งเตือนเอกสารหมดอายุและการส่งอีเมลสำเนาเอกสารไปให้บุคคลอื่น
  • SMART SIGNATURE : บริหารจัดการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ลงไปในเอกสาร สร้างความน่าเชื่อถือ ลดปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูลของผู้ไม่มีสิทธิ์ รวมทั้งป้องกันการแก้ไข เปลี่ยนแปลง

Line Chat Bot บริการแชตแพลตฟอร์มบน Line Official Account Application ด้วยโปรแกรมแชตบอต 
เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารการตลาดบนโซเชียลแพลตฟอร์มซึ่งโปรแกรม Line Chat Bot ของยูไอเอชสามารถโต้ตอบคำถามได้อย่างอัตโนมัติ สามารถให้ข้อมูลขายสินค้า ช่วยเหลือดูแลลูกค้าสะดวก รวดเร็ว  ตลอด 24 ชั่วโมง  รวมทั้ง วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน ด้วยเทคโนโลยี Data Analytics  วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า นำมาสู่การต่อยอดธุรกิจได้

“วันนี้ องค์กรไทยกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน พัฒนาธุรกิจ และสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าซึ่งบริการดิจิทัลโซลูชั่นของยูไอเอชพัฒนาอยู่บนโครงข่ายสื่อสารความเร็วระดับเทราบิตครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมช่วยลูกค้าก้าวผ่านสู่ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นให้ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น”

คุณสันติ กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากดิจิทัลโซลูชั่นที่นำมาช่วยสนับสนุนการทำงานขององค์กรธุรกิจต่างๆ แล้ว 
ยูไอเอชร่วมมือกับพันธมิตร จัดงานสัมมนา “UIH’s CIO BizTalk 4.0 : Riding the Wave of Digital Disruption” โดยมี คุณนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ 
Data Scientist และผู้ก่อตั้งบริษัท คอราไลน์ จำกัด ร่วมวิเคราะห์ทิศทาง รับมือกระแสความรุนแรงของ Digital Disruption ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจไปทั่วโลก ตลอดจนให้ความรู้รูปแบบการทำธุรกิจใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยพัฒนาให้องค์กร และธุรกิจเดินหน้าอย่างยั่งยืน


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

แนะนำ SAP S/4HANA Cloud Public Edition: ทางเลือกใหม่ในการใช้ ERP ที่ครอบคลุมทุกความสามารถ ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

  แนวโน้มของการใช้ Cloud ERP แทนระบบ ERP แบบดั้งเดิมนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแง่ของธุรกิจองค์กรนั้นสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการ ERP, การดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ความสามารถใหม่ๆ บนระบบ …

OWASP แจกคู่มือ Large Language Model AI Cybersecurity Checklist

The Open Worldwide Application Security Project (OWASP) ได้เผยแพร่คู่มือตรวจสอบกลยุทธ์ในการใช้ LLM เพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยจากเครื่องมือ AI