Breaking News

True IDC ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS เพิ่มความแกร่งบริการ Data Center ต่อยอดรองรับธุรกิจด้านการเงินเต็มรูปแบบ

True IDC ผู้นำธุรกิจ Data Center และ Cloud Computing แบบครบวงจรในประเทศไทย ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินผ่านบัตรอย่าง PCI-DSS 3.2 พร้อมให้บริการ Infrastructure แก่สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันภัย และผู้ให้บริการ Payment Gateway ที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัยสูง

ในยุค Thailand 4.0 นี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจด้านการเงินที่ใช้บริการ Data Center ของ True IDC ทางบริษัทจึงได้พัฒนาการปฏิบัติงาน และเพิ่มกฎระเบียบต่างๆ ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับรองรับการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตโดยยึดหลักมาตรฐานสากล คือ PCI-DSS 3.2

ผ่านการประเมินมาตรฐาน PCI-DSS 3.2

Payment Card Industry – Data Security Standard (PCI-DSS) 3.2 เป็นมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศล่าสุดสำหรับองค์กรที่ต้องจัดการกับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ซึ่งออกโดย Payment Card Industry Security Standard Council (PCI SSC) มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้องค์กร บริษัท และร้านค้าต่างๆ สามารถควบคุมมาตรฐานในการเก็บรักษา ประมวลผล และรับส่งข้อมูลบัตรได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ส่งผลให้สามารถป้องกันการฉ้อโกงซึ่งเกิดจากการทำธุรกรรมผ่านบัตรชำระเงินได้

“Data Center ของ True IDC ผ่านการประเมินมาตรฐาน PCI-DSS 3.2 ภายใต้ขอบเขต “Data Center Co-location” มุ่งเน้นที่การออกแบบและพัฒนา Data Center ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ PCI-DSS เพื่อให้บริการ Infrastructure แก่ลูกค้าอย่างมั่นคงปลอดภัย โดยเราพัฒนา Data Center ศูนย์เมืองทองให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ PCI-DSS โดยเน้นที่ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและการบริหารจัดการพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดผ่านการตรวจประเมินโดย ControlCase LLC ซึ่งเป็นหน่วยรับรอง (Certified Body: CB) จากประเทศอินเดีย ตั้งแต่ 5 เมษายน 2018 ที่ผ่านมา” — คุณชัย สุทธาสา หัวหน้าทีมมาตรฐานและข้อบังคับของ True IDC กล่าว

คุณชัย สุทธาสา หัวหน้าทีมมาตรฐานและข้อบังคับของ True IDC

พร้อมให้บริการ Data Center มาตรฐาน PCI-DSS แก่ลูกค้าทุกประเภท

PCI-DSS เป็นมาตรฐานสำคัญสำหรับธุรกิจออนไลน์ที่ให้บริการการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทประกัน ร้านค้าออนไลน์ (e-commerce) ผู้ให้บริการ Payment Gateway รวมไปถึงผู้ให้บริการระบบ Cloud ซึ่งการพัฒนา Data Center ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน PCI-DSS นี้จะช่วยควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลผู้ถือบัตรชำระเงินทั้งในส่วนของ Physical และ Personnel ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center อย่างเข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยงด้านการรั่วไหลและปลอมแปลงข้อมูลบัตรชำระเงิน รวมไปถึงช่วยให้การตรวจประเมินโดย Auditor ภายนอกสามารถทำได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ดังนั้นลูกค้าที่ใช้บริการ Co-location ของ True IDC สามารถมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดของตนที่อยู่ภายใน Data Center จะได้รับปลอดภัยตามมาตรฐานอย่างแน่นอน

เดินหน้าพัฒนา Data Center ในเครือตามมาตรฐานสากลต่อ

True IDC ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักจึงมุ่งหน้าพัฒนาการต่อยอดมาตรฐาน PCI DSS ไปยังบริการอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ากลุ่มธุรกิจด้านการเงินสามารถใช้บริการที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงได้อย่างวางใจ นอกจากมาตรฐาน PCI-DSS แล้วยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO, CSA STAR หรือมาตรฐานจากสถาบัน Uptime ซึ่ง True IDC มีแผนในการขยายมาตรฐานต่างๆให้ครอบคลุมการให้บริการศูนย์ Data Center ให้ครบทั้ง 4 แห่ง

ผู้ที่สนใจใช้บริการ Data Center และระบบ Cloud ของ True IDC สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

24 เว็บไซต์ดังถูกแฮ็ก ข้อมูลผู้ใช้กว่า 834 ล้านรายชื่อถูกขายใน Dark Web

เว็บไซต์ The Hacker News ออกมาแจ้งเตือนถึงเหตุการณ์ Data Breach บนเว็บไซต์ชื่อดังรวม 24 เว็บไซต์ ส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้กว่า 834 ล้านรายชื่อถูกขายบน Dark Web …

เตือนภัยหน้า Facebook Login ปลอมหลอกขโมยรหัสผ่าน ใช้ HTML/Javascript ปลอมตัวเองให้เหมือนหน้าต่าง Browser

หน้า Phishing ปลอมตัวเองเป็น Facebook เพื่อหลอกขโมยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านนั้นเป็นแนวคิดที่เราพบเจอกันมานาน และหากตั้งใจสังเกตความผิดปกติในจุดต่างๆ นั้นก็พอจะสามารถหลบเลี่ยงจากการถูกหลอกได้ แต่ในครั้งนี้นักวิจัยด้าน Security ได้ค้นพบหน้า Facebook Login ปลอมแบบใหม่ที่สมจริงมากๆ ด้วยการใช้ HTML/Javascript มาปลอมตัวเองให้เหมือนเป็นหน้าต่างของ Browser ที่เราใช้งาน และแสดง URL แบบปลอมๆ เสมือนว่าเป็นเว็บจริง ทำให้ยากต่อการสังเกตและป้องกันตัวเองขึ้นไปอีก