CDIC 2023

[PR] ทรู คว้า 2 รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017 ผลงาน Mari 4.0 และ Big Data – Real Time Recommendation Engine บทพิสูจน์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและไอซีที

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017 ที่สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดขึ้นเพื่อยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนำระบบไอซีทีมาพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีนี้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ สาขาขับเคลื่อนธุรกิจ จากผลงาน Mari 4.0 ของสายงานด้านบริการลูกค้า         โดยนางสาวนพสรัญ ถือธงชัย (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการ ด้านบริการลูกค้า บมจ. ทรู     คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนรับมอบ
  • รางวัลดีเด่น สาขานวัตกรรม จากผลงาน Big Data – Real Time Recommendation Engine ของสายงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล โดย ดร. รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ด้านวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนรับมอบ

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย โดยนายวิสิฐ ตันติสุนทร (ที่ 2 จากขวา) ประธาน TMA พร้อมด้วยผู้บริหารจากกลุ่มทรู โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน

สำหรับปีนี้ มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด รวมทั้งสิ้น 53 โครงการ จาก 24 องค์กร ซึ่งถูกคัดเลือกและตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านไอซีทีจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ โดยได้นำ ICT Excellence Maturity Model มาเป็นเครื่องมือในการประเมินความเป็นเลิศ และตัดสินผลรางวัล

ทั้งนี้ ผลงาน Mari 4.0 ที่ได้รางวัลชนะเลิศ สาขาขับเคลื่อนธุรกิจ เป็นบริการเสียงสั่งได้ หรือ พนักงานคอลล์เซ็นเตอร์เสมือนจริง ที่ให้บริการรับคำสั่งด้วยเสียงเป็นรายแรกในประเทศไทย สามารถแจ้งยอดค่าใช้จ่ายค้างชำระ เช็ครอบการใช้งานปัจจุบัน รายละเอียดต่างๆ ของใบแจ้งชำระค่าบริการ รวมถึงโปรโมชั่นที่ลูกค้าใช้งานอยู่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยครอบคลุมทุกบริการของกลุ่มทรู นอกจากนี้ ยังสามารถโอนสายของลูกค้าไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทันที โดยไม่ต้องรอสายหรือกดปุ่มเลือกเมนู  ในขณะที่ ผลงาน Big Data – Real Time Recommendation Engine ที่ได้รับรางวัลดีเด่น สาขานวัตกรรม เป็นระบบแนะนำสิทธิพิเศษ สินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการลูกค้าแบบเรียลไทม์ โดยจะนำข้อมูลประวัติการใช้สิทธิพิเศษ สินค้าหรือบริการต่างๆ ของลูกค้าที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และสถิติมาคำนวณ เพื่อคาดคะเนความชอบต่อสิทธิพิเศษ สินค้าและบริการของลูกค้าผู้นั้น และนำผลลัพธ์ที่ได้มาแนะนำแก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น

###


About TechTalkThai PR 2

Check Also

Paessler ประกาศเข้าซื้อกิจการ ITPS บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติสวิส

3 ตุลาคม 2566 : Paessler AG ผู้นำด้านโซลูชันการมอนิเตอร์ระบบ IT, OT และ IoT มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นูเร็มเบิร์ก เยอรมนี ประกาศความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการของ ITPS …

DGA เปิดผลงาน รัฐบาลดิจิทัล ประหยัด คุ้มค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 8 พันล้านบาท ชูกลยุทธ์ เข้าถึงบริการภาครัฐ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในบทบาท Smart Connector เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชน [Press Release]

DGA อัพเดทความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของไทย มุ่งเป้ายกระดับงานบริการ ทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัล พร้อมขยายบริการรัฐบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย สามารถรับบริการภาครัฐได้ แฮบปี้ คนไทยตื่นตัวการใช้บริการรัฐผ่านแอปพลิเคชัน และใช้บริการดิจิทัลภาครัฐทุกบริการรวมกว่า 4 ร้อยล้านครั้ง โดยไม่รวมบริการโครงสร้างพื้นฐาน DG …