Trend Micro ถูกขนานนามเป็น “ศูนย์วิจัยทางด้านช่องโหว่” ชั้นนำของโลก

trend_micro_logo_h50

Frost & Sullivan บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์และวิจัยทางการตลาด ประกาศยอมรับให้ Trend Micro Zero Day Initiative (ZDI) เป็นองค์กรชั้นนำทางด้านการวิจัยช่องโหว่ความมั่นคงปลอดภัย เนื่องจากสามารถรายงานช่องโหว่ได้เป็นจำนวนมากที่สุด คิดเป็น 49.1% ของช่องโหว่ทั้งหมดทั่วโลกในปี 2015 ที่ผ่านมา

Credit: Andrei Simonenk/ShutterStock
Credit: Andrei Simonenk/ShutterStock

ZDI เปิดเผยช่องโหว่บนซอฟต์แวร์รวมแล้วถึง 656 จาก 1,337 รายการในปี 2015 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2014 เกือบ 91% ซึ่ง 420 จาก 656 รายการนั้น เป็นช่องโหว่ที่มีความรุนแรงระดับ High และ Critical นอกจากนี้ ZDI ยังเป็นผู้ที่ค้นพบช่องโหว่บน Web Browser และ Media Player มากที่สุดในปีที่ผ่านมาอีกด้วย จึงเป็นสาเหตุว่าทำไม Frost & Sullivan จึงขนานนาม Trend Micro ว่าเป็นศูนย์วิจัยทางด้านช่องโหว่ชั้นนำของโลก

Frost & Sullivan ทำการวิเคราะห์ข้อมูลช่องโหว่ที่รวบรวมมาจาก 9 องค์กร เพื่อค้นหา Vendor และองค์กรวิจัยที่มีศักยภาพด้านการค้นหาช่องโหว่มากที่สุด ซึ่งข้อมูลช่องโหว่ดังกล่าวมาทางทั้งช่องโหว่บนซอฟต์แวร์และช่องโหว่ที่ทางองค์กรเปิดเผยสู่สาธารณะ

“ZDI พิสูจน์อีกครั้งแล้วว่าองค์กรที่มีผลงานทางด้านการรายงานช่องโหว่โดยรวมสูงสุด จากการอุทิศตัวตนเพื่อให้บริการ Cyber Security ระดับโลก Trend Micro ตั้งมาตรฐานสำหรับการวิจัยช่องโหว่และ Bounty Program ผ่านทางการรายงานผลอย่างไม่ลดละ และการปฏิสัมพันธ์กับ Community ทางด้าน Security Intelligence อย่างกว้างขวาง” — Tony Massimini นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมอาวุโสของ Frost & Sullivan กล่าว

ZDI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2005 ที่ผ่านมาโดย TippingPoint ซึ่งถูกควบรวมกิจการเข้าด้วยกันกับ Trend Micro เมื่อเดือนมีนาคม 2016 ที่ผ่านมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาช่องโหว่ Zero-day ที่ส่งผลกระทบต่อ Vendor รายต่างๆ

อ่านรายงานจาก Frost & Sullivan ได้ที่ http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/business/reports/public_vulnerability_oct_2016.pdf

ที่มา: http://newsroom.trendmicro.com/press-release/awards/trend-micro-zero-day-initiative-recognized-leading-vulnerability-research-organ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก

“บทบาทของ Digital CFO เพื่อก้าวข้ามกระแสพลวัตโลก” How Digital Transformation Enables CFOs to Achieve Organizational Agility and Resilience …

นักวิจัยสาธิตการแฮ็กเซิร์ฟเวอร์ Oracle เพื่อแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ที่ร้ายแรง

สืบเนื่องมาจากความล่าช้าในการแก้ไขข้อพร่องพกนานถึง 6 เดือน กับช่องโหว่ที่นักวิจัยเรียกว่า “mega 0-day” ช่องโหว่นี้สามารถถูกใช้ได้จากทางไกลโดยไม่ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตน ถูกค้นพบโดย Jang และ Peterjson นักวิจัยด้านความปลอดภัย พวกเขาตั้งชื่อมันว่า The Miracle …