Breaking News

[Guest Post] ก้าวเข้าสู่ The Factory of the Future ด้วยการนำ ERP มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับหัวข้อของเราวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้งาน ระบบ ERP ให้ได้ประโยชน์สูงสุด และในหลายองค์กร ยังคงมีข้อสงสัยกันว่า เหตุใดจึงจำเป็นจะต้องนำ ระบบ ERP มาใช้ในองค์กร ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ระบบ ERP ได้เข้ามามีบทบาทกับธุรกิจไทยมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้แต่ละองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็น องค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างก็เริ่มนำ ระบบ ERP มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง

ทำไมต้องใช้ ระบบ ERP

ปัจจุบันธุรกิจ SMEs หรือ Startups ในประเทศไทยหลาย ๆ แห่งยังคงดำเนินธุรกิจด้วยวิธีการ จดบันทึก เก็บข้อมูล หรือสั่งงาน ผ่านระบบเอกสาร หรือแต่ละฝ่ายต่างแยกกันบันทึกข้อมูล โดยที่ยังขาดระบบที่เป็นสื่อกลางมารองรับการทำงานระหว่างแผนก ซึ่งทำให้เกิดการทำงานและใช้ทรัพยากรภายในองค์กรร่วมกันอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งอาจตามมาด้วยข้อเสียมากมายดังต่อไปนี้

 1. ผู้บริหารไม่เห็นภาพรวมขององค์กร
 2. กระบวนการทำงานไม่เป็นระบบ
 3. เข้าถึงข้อมูลยาก
 4. ทำงานซ้ำซ้อน
 5. ทำงานร่วมกันอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
 6. ความผิดพลาดของข้อมูล
 7. เกิดความไม่ปลอดภัยของข้อมูล
 8. ควบคุมต้นทุนได้ยาก
 9. ใช้ Software หลายตัวในการบริหารองค์กร

ประโยชน์ของ ระบบ ERP

ประโยชน์ของการนำ ERP มาใช้ในองค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการจัดจำหน่าย หรือแม้แต่ธุรกิจการให้บริการต่างๆ ล้วนแล้วแต่สามารถนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กรได้ทั้งสิ้น

 1. ช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และลดความผิดพลาดในการทำงาน
 2. สามารถกำหนดขั้นตอนการทำงาน และการตรวจสอบการทำงานโดยระบบได้
 3. สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันที (Real Time)
 4. วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบและวางแผนการผลิตถูกต้องแม่นยำ
 5. ทราบต้นทุนการผลิตได้ทันทีที่ผลิตเสร็จ
 6. ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน

การใช้ ระบบ ERP ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

เมื่อเลือกระบบ ERP ที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจแล้ว เราจะมาดูกันว่าจะสามารถนำระบบ ERP มาใช้ในการการปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างไรบ้าง

1.) การนำระบบ ERP มาช่วยในการวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้มองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น การนำระบบ ERP มาช่วยในการวางแผนการผลิต เราจะพบว่า ในหลายอุตสาหกรรม ไม่สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ หรือไม่ทราบว่าควรจะเริ่มต้นที่จุดใด ซึ่งการนำระบบ ERP มาใช้ จะทำให้เราสามารถลำดับการผลิตได้ตามเงื่อนไข จัดสมดุลสายงาน (Line Balancing) หรือปรับเปลี่ยนแผนการผลิตได้ทันตามที่ลูกค้าต้องการ ตลอดจนช่วยในการควบคุมและติดตามการผลิตได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

2.) การนำระบบ ERP มาช่วยในการบันทึกข้อมูล

เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถมองเห็นข้อมูลต่างๆ ได้แบบ Realtime ตลอดจนช่วยให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ช่วยควบคุม Work In Process ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถติดตามสถานะการทำงาน หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานได้ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น การบันทึกข้อมูลการผลิตผ่านทางหน้าจอ Operation Workbench บนระบบ ERP

3.) การนำระบบ ERP มาเชื่อมต่อกับ เทคโนโลยี IoT (Internet of Things)

นอกจากจะเป็นการสร้างนวัตกรรมให้แก่อุตสาหกรรมหรือธุรกิจของคุณแล้ว การลงทุนในระบบ Automation ยังจะช่วยสนับสนุนการทำงานแบบ Realtime ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน ลดความสูญเปล่าในการดำเนินงาน ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพให้ดีที่สุดตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น การรายงานผลการผลิตแบบไร้สาย ผ่านระบบบาร์โค้ด

4.) การนำระบบ ERP มาช่วยในการบริหารต้นทุน

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ไม่เพียงแต่การแข่งขันทางด้านราคา แต่การหาแนวทางในการควบคุมและลดต้นทุนก็เป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม เมื่อเราสามารถบันทึกค่าใช้จ่าย ต้นทุนในการดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำการแก้ไขและป้องกันความสูญเสียต่างๆ ได้ทันที ตลอดจนกำหนดงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการอื่นๆ ในธุรกิจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ตัวอย่างรายงานเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิตของซอฟต์แวร์ Infor LN

ตัวอย่างการกำหนดงบประมาณ (Budget Control) ผ่านระบบ Infor LN

ท้ายที่สุดแล้ว ปัจจัยสำคัญในการนำระบบ ERP มาใช้ให้ประสบความสำเร็จ คือการมีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนในองค์กร อันจะนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาด สร้างนวัตกรรมและประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

Reinvention Co., Ltd. ยินดีให้คำปรึกษาและแนวทางการนำเทคโนโลยี และระบบดิจิตอล มาใช้ในองค์กร รวมถึงการพัฒนา solution ต่างๆ อาทิเช่น Factory Automation, การเชื่อมต่อเครื่องจักรและหุ่นยนต์ (Interface Robot and Machines), การทำงานผ่านมือถือหรือ Mobile Application ที่จะช่วยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ในโรงงาน เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบ Smart Factory ได้อย่างยั่งยืน

กรุณาติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับชมสาธิตซอฟต์แวร์และ solutions ต่างๆ ของเราได้ที่ :

Tel. 092-253-5656, 02-026-6367

sales@reinvention.online

http://reinvention.online/

เกี่ยวกับ Infor LN : https://www.infor.com/products/lnAbout nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] หัวเว่ย เปิดตัวโซลูชันคลาวด์ใหม่ล่าสุด สำหรับการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัล

[เซินเจิ้น, ประเทศจีน] หัวเว่ยเปิดตัวโซลูชันคลาวด์ใหม่ล่าสุด เพื่อการชำระเงินแบบดิจิทัล ณ งาน Better World Summit 2020 โดยเป็นโซลูชันที่ออกแบบเพื่อช่วยผู้ให้บริการด้านการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัล สร้างอีโคซิสเต็มของซูเปอร์แอป (Super App) ในด้านการชำระเงิน …

[Guest Post] เน็ตแอพ เสริมศักยภาพแก่พาร์ทเนอร์ เพิ่มการเข้าถึงด้วย Unified Partner Program

FY’21 Program ช่วยสร้างบริการที่เน้นการปฏิบัติการเพื่อขยายโอกาสในการสร้างกำไรและผลตอบแทนที่ดีจากการเป็นพาร์ทเนอร์กับเน็ตแอพ รองรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชั้นนำสำหรับไฮบริดคลาวด์ และโซลูชันการจัดการข้อมูล, เน็ตแอพจะช่วยให้พาร์ทเนอร์สามารถจัดการกับความต้องการการพลิกโฉมระบบดิจิทัลที่รวดเร็วที่สุดของลูกค้า