Tag Archives: erp software

[Guest Post] ก้าวเข้าสู่ The Factory of the Future ด้วยการนำ ERP มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับหัวข้อของเราวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้งาน ระบบ ERP ให้ได้ประโยชน์สูงสุด และในหลายองค์กร ยังคงมีข้อสงสัยกันว่า เหตุใดจึงจำเป็นจะต้องนำ ระบบ ERP มาใช้ในองค์กร ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ระบบ ERP ได้เข้ามามีบทบาทกับธุรกิจไทยมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้แต่ละองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็น องค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างก็เริ่มนำ ระบบ ERP มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง

Read More »

TechTalk Webinar: เคล็ดลับความสำเร็จในการขึ้นระบบ ERP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต โดย FMS

FMS ขอเรียนเชิญเจ้าของกิจการ, ผู้บริหารธุรกิจ และผู้จัดการ IT ในอุตสาหกรรมโรงงานและการผลิต, ค้าปลีก รวมถึง Logistics เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "เคล็ดลับความสำเร็จในการขึ้นระบบ ERP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต โดย FMS" เพื่อรับฟังประสบการณ์การวางระบบ ERP ให้กับเหล่าธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมายาวนานกว่า 25 ปีของ FMS ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »

Epicor แจกฟรี Whitepaper 8 ขั้นตอนในการเลือกระบบ ERP ให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ

Epicor ผู้พัฒนาระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Manufacturing และ Distribution โดยเฉพาะ และมีลูกค้าองค์กรชั้นนำทั่วโลกมากมาย ได้ออกมาแจกเอกสาร Whitepaper 8 ขั้นตอนในการเลือกระบบ ERP ให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจให้โหลดได้ฟรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

Read More »