Tag Archives: SDC

ใช้งาน IBM FlashSystem อย่างคุ้มค่าด้วยโซลูชัน Moonwalk พร้อมบริการ MA ครบวงจรกับ SDC

ธุรกิจองค์กรที่มีแผนลงทุนใช้งานระบบ Enterprise Storage นั้นอาจมีความกังวลถึงความคุ้มค่าในระยะยาว เพราะนอกจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่สูงแล้ว ระบบเองก็ยังมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งานต่อเนื่องหลายปี อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเองก็อาจสูงอย่างไม่น่าเชื่อ

Read More »

ต่ออายุอุปกรณ์ IT ให้ใช้งานได้ยาวนานคุ้มค่า กับบริการ Hardware MA Service จาก SDC

ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้หลายๆ ธุรกิจองค์กรเองก็ตัดสินใจที่จะชะลอการลงทุนอุปกรณ์ IT Infrastructure ชุดใหม่ลงไป และตัดสินใจต่อ Maintenance Agreement หรือ MA ให้ยาวนานยิ่งกว่าเดิม แต่โดยทั่วไปแล้วการต่อ MA นี้ยิ่งอายุการใช้งานของอุปกรณ์นานเท่าไหร่ ค่าบริการก็จะยิ่งแพงมากขึ้นเป็นเงาตามตัว เพื่อช่วยให้ธุรกิจไทยมีทางเลือกในการต่ออายุ MA ของอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่าและมั่นใจในการให้บริการหลังการขาย บริษัท ซิสเต็มส์ ดอท คอม จำกัด หรือที่รู้จักกันในชื่อ SDC ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการระบบ IT Infrastructure มาเป็นเวลากว่า 20 ปี จึงได้ทำการออกแบบและนำเสนอบริการ Hardware Maintenance Agreement Service เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการต่ออายุประกันของอุปกรณ์ IT ต่างๆ ที่จำเป็นต่อธุรกิจได้ ด้วยตัวเลือกที่มีความยืดหยุ่น และบริการหลังการขายจากทีมงานที่มีประสบการณ์ตลอด 24×7 มั่นใจได้ว่าจะมีอุปกรณ์ทดแทน พร้อมระบบติดตามการซ่อมบำรุง ให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุดท่ามกลางภาวะการทำงานแบบ New Normal ในครั้งนี้

Read More »

5 เหตุผลที่ธุรกิจองค์กรควรเลือกใช้ IBM FlashSystem ตอบโจทย์การทำงานและการเติบโตในยุค New Normal

ในยุคการทำงานแบบ New Normal นี้ การลงทุนเลือกเทคโนโลยีใดๆ มาใช้งานนั้นก็ต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจองค์กรนั้นจะได้ลงทุนในสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด และช่วยให้ธุรกิจยังคงเดินหน้าต่อไปได้ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่มั่นคงแบบนี้ IBM FlashSystem ถือเป็นหนึ่งในระบบ Enterprise Storage ที่มีความคุ้มค่าสูงทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ, ความคุ้มค่า, การดูแลรักษา และการต่อยอดในอนาคต ในบทความนี้ SDC จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ 5 เหตุผลที่ธุรกิจองค์กรควรเลือกใช้ IBM FlashSystem กันดังนี้ครับ

Read More »