Tag Archives: SDC

จบที่ SDC ที่เดียว บริการต่อ MA อุปกรณ์ IT Hardware

ด้วยสถานการณ์โควิดที่ยังระบาดอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ หลายๆ บริษัทคงกำลังมองหาวิธีลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ การเลือกทำ MA ให้กับอุปกรณ์ IT แทนที่จะ Upgrade อุปกรณ์เป็นรุ่นใหม่ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยเรามาดูกันว่าทำไม ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้บริการกับทาง Systems Dot Com (SDC)

Read More »

รับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์และปกป้องสำเนาข้อมูลจาก Ransomware ด้วย IBM FlashSystem Cyber Vault

Storage เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของระบบ IT ในยุคดิจิทัล แต่จะมี Storage ใดบ้างที่สามารถปกป้องข้อมูลและกู้คืนข้อมูลจากสถานการณ์เลวร้ายได้ Data Resilience กลายเป็นคุณสมบัติสำคัญของ Storage ในยุคที่การโจมตีไซเบอร์ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น บทความนี้ System Dot Com (SDC) จะพาไปรู้จักกับ IBM FlashSystem Cyber Vault กรอบการทำงานแบบอัตโนมัติสำหรับปกป้องข้อมูลบน IBM FlashSystem Storage จากการโจมตีไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Ransomware

Read More »

จบที่ SDC ที่เดียว บริการต่อ MA อุปกรณ์ IT Hardware

ด้วยสถานการณ์โควิดที่ยังระบาดอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ หลายๆ บริษัทคงกำลังมองหาวิธีลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ การเลือกทำ MA ให้กับอุปกรณ์ IT แทนที่จะอัปเกรดอุปกรณ์เป็นรุ่นใหม่ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยเรามาดูกันว่าทำไม ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้บริการกับทาง Systems Dot Com (SDC)

Read More »

ต่ออายุอุปกรณ์ IT ให้ใช้งานได้ยาวนานคุ้มค่า กับบริการ Hardware MA Service จาก SDC

ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้หลายๆ ธุรกิจองค์กรเองก็ตัดสินใจที่จะชะลอการลงทุนอุปกรณ์ IT Infrastructure ชุดใหม่ลงไป และตัดสินใจต่อ Maintenance Agreement หรือ MA ให้ยาวนานยิ่งกว่าเดิม แต่โดยทั่วไปแล้วการต่อ MA นี้ยิ่งอายุการใช้งานของอุปกรณ์นานเท่าไหร่ ค่าบริการก็จะยิ่งแพงมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

Read More »

ใช้งาน IBM FlashSystem อย่างคุ้มค่าด้วยโซลูชัน Moonwalk พร้อมบริการ MA ครบวงจรกับ SDC

ธุรกิจองค์กรที่มีแผนลงทุนใช้งานระบบ Enterprise Storage นั้นอาจมีความกังวลถึงความคุ้มค่าในระยะยาว เพราะนอกจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่สูงแล้ว ระบบเองก็ยังมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งานต่อเนื่องหลายปี อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเองก็อาจสูงอย่างไม่น่าเชื่อ

Read More »

5 เหตุผลที่ธุรกิจองค์กรควรเลือกใช้ IBM FlashSystem ตอบโจทย์การทำงานและการเติบโตในยุค New Normal

ในยุคการทำงานแบบ New Normal นี้ การลงทุนเลือกเทคโนโลยีใดๆ มาใช้งานนั้นก็ต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจองค์กรนั้นจะได้ลงทุนในสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด และช่วยให้ธุรกิจยังคงเดินหน้าต่อไปได้ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่มั่นคงแบบนี้ IBM FlashSystem ถือเป็นหนึ่งในระบบ Enterprise Storage ที่มีความคุ้มค่าสูงทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ, ความคุ้มค่า, การดูแลรักษา และการต่อยอดในอนาคต ในบทความนี้ SDC จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ 5 เหตุผลที่ธุรกิจองค์กรควรเลือกใช้ IBM FlashSystem กันดังนี้ครับ

Read More »