Tag Archives: recovery point objective

IDC แจกฟรีผลสำรวจเจาะลึกผู้ใช้งานจริง ใช้ VEEAM แล้วคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่ากับองค์กรอย่างไรบ้าง

สำหรับเหล่าองค์กรหรือผู้ทำธุรกิจ Systems Integrator ที่กำลังพิจารณาระบบ Backup / DR อย่าง Veeam อยู่นั้น ทาง IDC ได้ออกมาเผยผลสำรวจการใช้งานจริงจากเหล่าผู้ใช้งาน Veeam ในกว่า 975 องค์กร เพื่อให้นำไปใช้เป็นแนวทางพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียในการใช้งาน Veeam ภายในองค์กรก่อนตัดสินใจเลือกใช้งาน ให้โหลดไปศึกษากันได้ฟรีๆ ดังนี้

Read More »

เผย vSphere 6.5 มาพร้อมกับการทำ Replication ด้วย RPO 5 นาที!

vSphere Replication 6.5 รองรับการ Replicate ข้อมูลภายใต้ RPO 5 นาทีสำหรับ Datastore หลากหลายรูปแบบมากขึ้นแล้ว

Read More »

Veeam แจกฟรี เครื่องมือช่วยกู้ข้อมูล MS SQL Server, MS Active Directory และ MS Exchange

Veeam ผู้ผลิตระบบ Backup ชั้นนำ ได้ประกาศเปิดตัวพร้อมแจกฟรี Veeam Explorer for Microsoft SQL Server สำหรับใช้ในการกู้คืนข้อมูลจากระบบ MS SQL Database ได้ในระดับ Transaction ด้วยการสำรองข้อมูล Transaction Log แบบ Agentless ได้ ทำให้สามารถกู้คืนข้อมูลได้ด้วยค่า Recovery Time Objective (RTO) และ Recovery Point Objective (RPO) ที่ต่ำมาก

Read More »