IDC แจกฟรีผลสำรวจเจาะลึกผู้ใช้งานจริง ใช้ VEEAM แล้วคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่ากับองค์กรอย่างไรบ้าง

สำหรับเหล่าองค์กรหรือผู้ทำธุรกิจ Systems Integrator ที่กำลังพิจารณาระบบ Backup / DR อย่าง Veeam อยู่นั้น ทาง IDC ได้ออกมาเผยผลสำรวจการใช้งานจริงจากเหล่าผู้ใช้งาน Veeam ในกว่า 975 องค์กร เพื่อให้นำไปใช้เป็นแนวทางพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียในการใช้งาน Veeam ภายในองค์กรก่อนตัดสินใจเลือกใช้งาน ให้โหลดไปศึกษากันได้ฟรีๆ ดังนี้

Credit: Veeam

 

Whitepaper ฉบับนี้มีชื่อว่า Using Veeam in the New Race to Zero: Customer Survey Results ซึ่งเป็นผลสำรวจลูกค้าผู้ใช้งานจริงจากองค์กร 975 แห่งเมื่อต้นปี 2017 ที่ผ่านมาโดย IDC ซึ่งเอกสารฉบับนี้จะมีด้วยกันทั้งสิ้น 17 หน้า โดยมีรายละเอียดครอบคลุมดังต่อไปนี้

  • ใช้ Veeam แล้วส่งผลอย่างไรต่อธุรกิจขององค์กรบ้าง?
  • ความทนทานของระบบเทียบกับ Service Level Agreement (SLA) ที่ต้องการนั้นเป็นอย่างไร เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังใช้ Veeam
  • ค่า Recovery Point Objective (RPO) ของระบบเป็นอย่างไร เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังใช้ Veeam
  • ค่า Recovery Time Objective (RTO) ของระบบเป็นอย่างไร เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังใช้ Veeam
  • เปรียบเทียบความสามารถของ Veeam กับ Backup Solution ที่เคยใช้ก่อนหน้า ว่าดีกว่าหรือด้อยกว่าในแง่ใดบ้าง
  • การเกิด Backup Failure เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการใช้ Veeam
  • การเกิด Restore Failure เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการใช้ Veeam
  • เวลาที่ใช้ในการสำรองและกู้คืนข้อมูลหรือระบบ เปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ Veeam
  • ค่าใช้จ่ายในการลงทุน เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการใช้ Veeam

เรียกได้ว่าถ้าอ่านจบแล้วน่าจะทำให้มีไอเดียสำหรับนำไปใช้ในการพิจารณาเลือกระบบ Backup/DR มากขึ้นทีเดียวครับว่าควรจะพิจารณาในแง่มุมไหนอย่างไรกันบ้าง

ผู้ที่สนใจสามารถโหลด Whitepaper ฉบับนี้ไปทำการศึกษาได้ฟรีๆ ทันที ด้วยการกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ครับ https://go.techtalkthai.com/2017/08/idc-free-race-to-zero-report-by-veeam/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Intel เปิดตัว Intel Arc Pro A60 และ Pro A60M GPU

Intel ประกาศเปิดตัว Intel Arc Pro A60 และ Pro A60M GPU ใหม่ภายใต้ Intel Arc Pro A-series …

Cisco เปิดตัว Cisco Secure Access ช่วยเพิ่มความปลอดภัยสำหรับ Hybrid-workforce

Cisco เปิดตัว Cisco Secure Access โซลูชัน Security Service Edge ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานแบบ Hybrid-workforce