Tag Archives: ofdma

4 สิ่งที่จะเกิดกับ Wi-Fi 6 หรือ 802.11ax ในปี 2019

Wi-Fi 6 หรือที่รู้จักกันในนาม 802.11ax ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นมาตรฐาน Wi-Fi ใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปี 2019 ถัดจาก Wi-Fi 5 หรือ 802.11ac ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน บทความนี้จะมาสรุปให้ได้อ่านกันครับว่า ในปี 2019 ที่จะถึงนี้ Wi-Fi 6 จะหน้าตาเป็นอย่างไร และเหล่า Vendor ผู้ให้บริการ Wi-Fi จะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง

Read More »

รู้จักกันหรือยัง! Wi-Fi 6 ชื่ออ้างอิงใหม่ของ 802.11ax

ปกติแล้วเวลาผู้ใช้งานอย่างเราจะไปซื้อ Router บ้านหรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi สักตัวหนึ่งหลายคนอาจจะไปยืนงงหน้าร้านว่าควรใช้อุปกรณ์ที่รองรับ 802.11 b/a/g/ac อันไหนมาก่อนมาหลังแบบไหนใหม่กว่า อุปกรณ์ที่จะใช้รองรับอันไหนกันแน่ ตอนนี้ Wi-Fi Alliance (องค์กรกลางที่ออกการรับรองอุปกรณ์ Wi-Fi) จึงได้แก้ปัญหาด้วยการประกาศชื่อใหม่ให้จำง่ายๆ ลดการสับสนเป็น Wi-Fi 6 แทน 802.11ax ที่จะออกมาใช้ปี 2019, Wi-Fi 5 แทน 802.11ac ที่ออกมาในปี 2014 และ Wi-Fi 4 แทน 802.11n ออกในปี 2009

Read More »

IEEE 802.11ax ก้าวถัดไปของมาตรฐาน Wi-Fi (อัพเดท)

มาตรฐานระบบเครือข่ายไร้สาย ปกติแล้วจะเริ่มจากการเสนอมาตรฐาน ร่างมาตรฐาน และจึงจะเริ่มใช้งานมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งตลอดระยะเวลา 17 ปีตั้งแต่มาตรฐาน 802.11b เร่ิมใช้งาน มีเพียง 3 มาตรฐานเท่านั้นที่มีการใช้งานจริงอย่างแพร่หลาย ได้แก่ 802.11g, 802.11n และ 802.11ac ความเร็วระดับ Gigabit ในปัจจุบัน (802.11a เป็นมาตรฐานที่ใช้งานจริงเช่นกัน แต่ไม่แพร่หลายนัก)

Read More »