Tag Archives: nextwave

[Guest Post] รู้จักกับการโจมตีแบบ DDoS และโซลูชันการป้องกันจาก NSFOCUS

การโจมตีแบบ DDoS ในปัจจุบัน แฮกเกอร์ได้พัฒนารูปแบบการโจมตีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความถี่มากขึ้น ปริมาณสูงขึ้น และมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ทำให้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบ ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีโซลูชันสำหรับป้องกันการโจมตีแบบ DDoS เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจและ Network Infrastructure

Read More »

NextWave (Thailand) ประกาศรับสมัคร Sales Executive / Account Manager (Security and Virtualization Product)

NextWave (Thailand) บริษัท Distributor ผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบเครือข่ายและ IT สำหรับองค์กร ประกาศรับสมัคร Sales Executive / Account Manager (Security and Virtualization Product) โดยมีรายละเอียดดังนี้

Read More »

แนะนำ Atlantis ระบบ Hyper-converged Infrastructure ที่ทำงานได้บนทุก Server พร้อมฟีเจอร์หลากหลาย

ปัจจุบันเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Data Center มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิม ๆ ของ Physical Server ไปยัง Virtualization Server กันอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้งานส่วนของ Hardware Server ให้ได้เต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด ทำให้อัตราการเติบโตของ Virtualization นั้นเติบโตเท่าตัว และลดการใช้งาน Physical เท่าที่จำเป็น ขณะเดียวกันใช้งานด้านการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ก็มากเพิ่มขึ้น จึงต้องมีการเพิ่มในส่วนของ Storage การใช้งาน สิ่งที่ตามมาคือ การลงทุนใน Hardware ใหม่ , ค่าไฟ, ค่าใช้จ่ายการขยายพื้นที่รองรับ Hardware ที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการตรวจสอบว่า Hardware ใหม่สามารถใช้ร่วมกับ Hardware หรือไม่ ซึ่งหนีไม่พ้นกับค่าใช้จ่ายที่ตามมาอีกมากมาย Atlantis Computing จะช่วยให้คุณได้รับความจุมากขึ้นถึง 10 เท่า จากฮาร์ดแวร์ใหม่หรือของที่มีอยู่เดิมแล้วโดย การลดความซ้ำซ้อนข้อมูลและการบีบอัดข้อมูล SAN และ NAS ช่วยปลดล็อคการจัดเก็บข้อมูลโดยตรงและเป็นไปได้ที่จะได้ใช้การจัดเก็บ cloud public สำหรับการใช้งาน ในการทำงาน ใน …

Read More »