Tag Archives: lucky star universal

Lucky Star Universal ยกระดับธุรกิจตู้แช่เย็นและห้องเย็น ใช้ SAP ปรับปรุงกระบวนการผลิต ต่อยอดสู่การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล

โจทย์สำคัญของธุรกิจโรงงานและการผลิตที่เหมือนกันทั่วโลกนั้น ก็คือการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ในขณะที่ยังควบคุมคุณภาพของการผลิตให้ได้อย่างเหมาะสม

Read More »

Lucky Star Universal จับมือ ISS Consulting ปรับปรุงธุรกิจและการผลิตตู้แช่ด้วย SAP

เมื่อธุรกิจเติบโต การนำ Software ธุรกิจเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการในกระบวนการต่างๆ นั้นก็กลายเป็นขั้นตอนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การเลือกใช้ Software ธุรกิจที่ผิดพลาดก็อาจนำมาซึ่งปัญหาในระยะยาว และกลายเป็นอุปสรรคในการเติบโตไปเสียเอง Lucky Star Universal ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่พบกับความผิดพลาดเหล่านั้น และตัดสินใจแก้ไขปัญหาทั้งหมดด้วยการไว้วางใจให้ ISS Consulting ช่วยติดตั้งระบบ SAP ให้ใหม่ทั้งหมด เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับธุรกิจของ Lucky Star Universal ทั้งหมดในอนาคต

Read More »