Breaking News

[Guest Post] “kintone” ระบบฐานข้อมูลที่จะช่วยให้ความสำเร็จของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อม

“kintone” เครื่องมือสำหรับการทำงานในองค์กรแบบ all-in-one ที่จะช่วยให้คุณทำงานกันเป็นทีมได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยทำหน้าที่เปรียบเสมือนระบบศูนย์กลางเพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่ใช้ฟังก์ชั่น Drag & Drop ง่ายๆ ก็จะสามารถช่วยเปลี่ยนการทำงานแบบฟอร์มที่เป็นเอกสารต่างๆ ให้เป็นแบบฟอร์มออนไลน์บน Web Application ได้

Read More »

Salesforce ออกบริการใหม่ช่วยผู้ใช้ให้ปรับแต่ง AI ได้ตามความต้องการของธุรกิจ

Salesforce หนึ่งในผู้นำด้าน CRM ได้ประกาศออกบริการใหม่บน Einstein Platform ที่จะช่วยให้นักพัฒนาใช้ AI ได้ตอบโจทย์กับลักษณะของธุรกิจ

Read More »

Low-code Development Platform คืออะไร?

Low-code นี้คือแนวคิดใหม่ที่จะช่วยให้การออกแบบและพัฒนา Software Application เป็นไปได้อย่างรวดเร็วโดยมีการเขียนโค้ดเองเกิดขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้เหล่าผู้ที่มีทักษะความชำนาญในเทคโนโลยีนี้สามารถสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้กับธุรกิจและองค์กรได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงยิ่งขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของ Business ได้อย่างรวดเร็วกว่าการพัฒนาแบบเดิมอย่างมาก

Read More »