Tag Archives: Jira Software

[Guest Post] iZeno ร่วมกับ Atlassian นำเสนอ DevOps 101 กับ Atlassian

แนวทางสู่การ Release ซอฟต์แวร์ที่เร็วขึ้น และมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

Read More »

Atlassian ประกาศแพตช์ช่องโหว่ร้ายแรงบน Jira Server และ Data Center

Atlassian ได้ประกาศแพตช์ช่องโหว่ร้ายรายให้ Jira Server และ Data Center ที่ทำให้คนร้ายสามารถทำการลอบรันโค้ดได้ นอกจากจากนี้ยังมีช่องโหว่ร้ายแรงอีกรายการของ Jira Service Desk ด้วย

Read More »

Atlassian ออกแพตช์อุดช่องโหว่ร้ายแรงบน Jira Server และ Data Center แนะผู้ใช้ควรอัปเดต

Atlassian ได้ออกแพตช์อุดช่องโหว่ร้ายแรงบนซอฟต์แวร์ Jira เวอร์ชัน Data Center และ Server ซึ่งส่งผลให้ผู้โจมตีสามารถลอบรันโค้ดและแทรกแซงแอปพลิเคชันได้

Read More »

Atlassian ยกเครื่อง Jira Software ใหม่เน้นความง่ายในการใช้งาน

Atlassian เจ้าของซอฟต์แวร์ Jira หรือเครื่องมือติดตามการพัฒนาโปรเจ็คด้านซอฟต์แวร์ได้ยกเครื่อง Jira ใหม่โดยเน้นตอบโจทย์ด้าน User Experience ด้วยการเน้นดีไซน์ให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายมากกว่าเดิม รวมถึงได้ออกแบบ Back-end Stack ใหม่ด้วยเช่นกัน

Read More »