Tag Archives: equinix

Equinix เริ่มทดลองใช้ Fuel Cells จ่ายไฟฟ้าให้กับ Data Center

Equinix ผู้ให้บริการ Data Center รายใหญ่ของโลก ประกาศเริ่มการทดลองใช้ Fuel Cells จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ Data Center

Read More »

Dell ประกาศเสริมความสามารถ APEX Infrastructure-as-a-Service

ในงาน Dell Technologies World 2021 ที่ผ่านมา Dell ได้ประกาศเสริมความสามารถ Dell APEX บริการ Infrastructure-as-a-Service โดยมีความน่าสนใจดังนี้

Read More »

[Guest Post] เชื่อมต่อ Multi-Cloud ได้เร็วและง่ายยิ่งขึ้นด้วย ECX และ VMWare SD-WAN

อีกกลยุทธ์หนึ่งที่นิยมมากในปัจจุบัน คือ การใช้งานมัลติคลาวด์ เพื่อให้องค์กรสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้หลากหลาย แยกตามประเภทงานที่ต้องการแตกต่างกัน โดยฝ่ายไอทีจำเป็นต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารและผู้ใช้งาน โดยทำให้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่อยู่ตามคลาวด์ต่างๆ ทั่วโลกอย่างมีคุณภาพ, ต่อเนื่อง และรวดเร็ว

Read More »

Alibaba Cloud จับมือ Equinix รุกตลาด Cloud สำหรับองค์กรทั่วโลก

Alibaba และ Equinix ได้จับมือเป็นพันธมิตรในธุรกิจระดับโลกร่วมกัน ด้วยการเปิดให้องค์กรต่างๆ สามารถเชื่อมต่อมายัง Alibaba Cloud ได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัยผ่านทาง Equinix Cloud Exchange แล้ว

Read More »

Case Study: การสร้าง Unified IT Dashboard เสริมความปลอดภัยให้กับ Data Center ที่ Equinix

เรียนรู้กรณีศึกษาการสร้าง Data Center Dashboard สำหรับใช้งานในระบบ Security Operations Center (SOC) เพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับธุรกิจ Data Center และ ISP โดยเฉพาะจาก Equinix

Read More »