Tag Archives: cloud application

[Guest Post] M.TECH ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ร่วมมือกับพันธมิตรไอทีรับมือกับภัยในยุค New Normal 2020

จากวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยต่างต้องปรับตัวเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เริ่มมีการให้พนักงานทำงานจากนอกสถานที่ในลักษณะที่เรียกว่า Work From Home (WFH) ซึ่งนอกเหนือจากการทำงานที่ต้องเปลี่ยนไปแล้วยังรวมไปถึงประสบการณ์ และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในยุคที่เรียกกันว่า New Normal ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Marketplace ที่เป็นแบบดิจิตอลจะเติบโต, บริการด้านการจัดส่งในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะมีมากขึ้นเป็นเท่าตัว นอกจากนั้นแล้วในยุค New Normal นี้ยังส่งผลต่อการเพิ่มมากขึ้นการใช้งานข้อมูล และเรื่องของ Big Data ที่เน้นเพื่อการบริหารจัดการที่ดีกว่าเดิม

Read More »

GoDaddy เปิดตัวบริการ Cloud Servers และ Cloud Applications

GoDaddy Inc. ผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนชื่อดัง เปิดตัวบริการ Cloud Servers และ Cloud Applications ให้บริการ Cloud Computing คล้าย Amazon Web Services โดยเน้นกลุ่มลูกค้า SMB (Small and Midsize Business)

Read More »

Dell เผยผลวิจัย 96% ขององค์กรด้านสาธารณสุขขนาดกลาง หันไปใช้ระบบ Cloud

Dell เผยผลการศึกษาจาก Dell Global Technology Adoption Index ซึ่งทำการสำรวจจากทั่วโลกในทุกๆ กลุ่มอุตสาหกรรม ว่ามีองค์กรทางด้านสาธารณสุขขนาดกลางทั่วโลกกว่า 96% มีการใช้งานระบบ Cloud หรือมีแผนการที่จะใช้ระบบ Cloud ในอนาคต ในขณะที่ผลสำรวจทางด้านอื่นๆ ยังมีความน่าสนใจอีกดังต่อไปนี้

Read More »

5 ประโยชน์ของการใช้ VMware vCloud Air สำหรับระบบ Application ระดับองค์กร

สำหรับองค์กรต่างๆ ที่มีการใช้งาน VMware ภายใน Data Center อยู่แล้ว การทำความรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง VMware vCloud Air ซึ่งเป็น Cloud Service ที่ให้บริการโดย VMware เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการทำ Public Cloud, Private Cloud และ Hybrid Cloud ก็ถือเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเอาไว้ล่วงหน้าก่อน วันนี้้ทีมงาน TechTalkThai จึงได้ทำการสรุปประโยชน์ 5 ข้อที่ทาง VMware บอกว่าองค์กรจะได้รับเมื่อใช้งาน vCloud Air กัน

Read More »