Tag Archives: aruba sd-wan

[Guest Post] อรูบ้า (Aruba) เปลี่ยนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากสาขาของธุรกิจไปยัง AWS ให้เป็นอัตโนมัติ ด้วยการสนับสนุน AWS Transit Gateway Connect

ความสามารถใหม่ที่ช่วยให้เชื่อมต่ออย่างมั่นคงปลอดภัยไปยัง Global Network ของ AWS ได้อย่างมั่นใจ

Read More »

Role-based Routing เมื่อการควบคุมเส้นทางของทราฟฟิกสามารถเกิดขึ้นได้ระดับผู้ใช้งานบน Aruba SD-Branch

เมื่อการใช้งาน SD-WAN และ SD-Branch เริ่มกลายเป็นที่แพร่หลาย ธุรกิจองค์กรก็เริ่มต้องการควบคุมเส้นทางการรับส่งข้อมูลในแต่ละสาขาสำหรับผู้ใช้งานแต่ละคนให้แตกต่างกันได้ เพื่อเหตุผลทางด้านประสิทธิภาพการทำงาน, การควบคุมคุณภาพของเครือข่าย, การรักษาความมั่นคงปลอดภัย และอื่นๆ อีกมากมาย และโจทย์นี้ก็สามารถตอบได้ด้วยความสามารถ Role-based Routing บน Aruba SD-Branch

Read More »

รู้จัก Zero-Touch และ One-Touch Provisioning สองสิ่งที่ทำให้ Aruba SD-Branch ติดตั้งใช้งานได้ง่าย

จุดเด่นหนึ่งของโซลูชัน SD-WAN ที่เป็นสากลนั้นก็คือความง่ายดายในการติดตั้งใช้งาน เพื่อให้การขึ้นระบบ SD-WAN ที่มักกระจายอยู่หลายสาขาในพื้นที่ที่ห่างไกลกันและกันนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้เชิงเทคนิคในการติดตั้งอุปกรณ์ที่แต่ละสาขา ซึ่ง Aruba SD-Branch ที่ครอบคลุมความสามารถ SD-WAN เองก็สามารถตอบโจทย์เรื่องความง่ายดายนี้ได้ด้วยสองเทคนิคที่มีชื่อว่า Zero-Touch Provisioning (ZTP) และ One-Touch Provisioning (OTP) นั่นเอง

Read More »

รู้จัก Overlay Tunnel and Route Orchestration เทคโนโลยีที่ทำให้ Aruba SD-WAN กลายเป็นเรื่องง่าย

เมื่อพูดถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสาขาแล้ว หลายคนอาจกังวลถึงความยากในการตั้งค่าการทำงานของระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้จริง แต่ด้วยเทคโนโลยีหลากหลายดังนี้ที่มีให้พร้อมใช้งานได้ในโซลูชัน Aruba SD-WAN การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสาขานั้นก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

Read More »

รู้จักกับ Dynamic Path Steering เทคโนโลยีที่จะช่ยยให้ Internet เสถียรและเร็วขึ้นใน Aruba SD-WAN

หนึ่งในความสามารถเด่นของ Aruba SD-WAN นั้นก็คือการทำ Dynamic Path Steering หรือ DPS ที่จะช่วยให้การควบคุมทราฟฟิกเครือข่ายผ่าน WAN ที่หลากหลายนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และจัดการได้อย่างง่ายดาย

Read More »

Aruba SD-Branch แตกต่างจาก SD-WAN ทั่วไปอย่างไร?

ถึงแม้ SD-WAN จะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจองค์กรจำนวนมากได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าหากจะช่วยให้การจัดการระบบเครือข่ายที่สาขาเป็นไปได้อย่างเบ็ดเสร็จครบถ้วนอย่างแท้จริงแล้ว Aruba SD-Branch ก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการนำไปใช้งานไม่น้อย และสิ่งที่ทำให้โซลูชัน SD-Branch แตกต่างจาก SD-WAN ก็มีดังนี้

Read More »

[Guest Post] Aruba SD-WAN โซลูชั่นสำหรับจัดการสาขา จะกี่สาขาทั่วโลก ก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

วิวัฒนาการในการช่วยให้องค์กรบริหารจัดการการเชื่อมต่อสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีความหลากหลายเพียงใดก็ตาม Aruba SD-WAN จะช่วยให้จัดการได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และปลอดภัยขึ้น ด้วยคุณสมบัติอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น programmable, firewall ในตัว, Zero Touch Provisioning และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสามารถบริหารจัดการ traffic ได้อย่างชาญฉลาดตามนโยบายที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังใช้งานง่าย มีความคล่องตัว และให้การเชื่อมต่อที่สามารถปรับเปลี่ยนได้

Read More »