Tag Archives: api

Microsoft เปิดตัว Cognitive Services พร้อม API ให้ใช้งานถึง 22 ตัว

ในงาน Microsoft Build developer conference ทาง Microsoft ได้ประกาศเปิดตัวชุดเครื่องมือ Machine Learning ใหม่ ในชื่อว่า Microsoft Cognitive Services โดยเป็นการเปลี่ยนชื่อมาจาก Project Oxford ที่เปิดเผยมาก่อนหน้านี้นั่นเอง ซึ่ง Cognitive Services จะมาพร้อม API ถึง 22 ตัวให้นักพัฒนาได้ใช้งาน นอกจากนี้ Microsoft ยังได้เผยรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายในการใช้งานอีกด้วย

Read More »

Splunk Enterprise ประมวลผลข้อมูล Big Data สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้ธุรกิจและ IT Infrastructure

  Splunk Enterprise เป็นผลิตภัณฑ์ผู้นำวงการการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล Machine Data ด้วยการนำแนวคิดของ Big Data Analytics มาพัฒนาเป็นระบบสำเร็จรูป เพื่อให้ทุกๆ องค์กรสามารถสร้างระบบ Big Data สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจหรือระบบ IT และนำไปวิเคราะห์เพื่อประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งการนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วในองค์กรมาวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อสร้างประโยชน์หรือมูลค่าทางธุรกิจนี้เรียกกันว่า Operation Intelligence นั่นเอง

Read More »