ADPT

สรุปหัวข้อบรรยาย Accelerate Your App and Cloud Transformation with VMware Tanzu

ในงานสัมมนา AIS Business Digital Future 2021 – Your Trusted Digital Partner ที่ผ่านมา อีกหนึ่งหัวข้อที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากก็คือ Accelerate Your App and Cloud Transformation with VMware Tanzu โดยคุณเอกภาวิน สุขอนันต์ Country Manager แห่ง VMware Thailand ซึ่งทาง TechTalkThai ก็ขอนำสรุปเรื่องราวนี้เอาไว้ดังนี้ครับ

องค์ประกอบ 3 ส่วนของ Trusted Digital Foundation

คุณเอกภาวินได้เริ่มต้นเล่าถึง Trusted Digital Foundation ในมุมของ VMware ที่จะเป็นรากฐานในการสร้างระบบเบื้องหลังเพื่อให้บริการทางด้านเทคโนโลยีและข้อมูลสำหรับขับเคลื่อนการทำ Digital Transformation และบริการแบบ Digital Service ของภาคธุรกิจองค์กร โดยมีส่วนประกอบสำคัญด้วยกัน 3 ส่วน ดังนี้

1. การให้ความสำคัญกับ Multi-Cloud และ App-Led Ecosystem

ทุกๆ ธุรกิจนั้นจะต้องมีการใช้งาน Cloud มากขึ้นเรื่อยๆ และในอนาคตก็จะต้องก้าวไปสู่ภาพของ Edge to Cloud เพื่อรองรับการมาของนวัตกรรมใหม่ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น AI, IoT หรือหุ่นยนต์ก็ตาม ดังนั้นการที่ธุรกิจองค์กรจะปรับตัวให้พร้อมรับกับการทำ Multi-Cloud ให้ได้เพื่อให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เหมาะสมตามแต่ละงานหรือการพัฒนา Software หรือบริการในแต่ละโครงการได้โดยไม่ติดข้อจำกัดด้านผู้ให้บริการ Cloud และมีทางเลือกในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการประมวลผลได้อย่างอิสระ รวมถึงมีความมั่นคงทนทานในระดับสูงสุด

2. การส่งเสริมการเชื่อมต่อและการใช้นวัตกรรมในโลกของการทำงานที่กระจายตัว

การทำงานในอนาคตนั้นจะผันไปสู่ภาพของ Hybrid Work อย่างเต็มตัว ในขณะที่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจองค์กรเองก็จะไม่จำกัดอยู่เฉพาะในรูปแบบของ Web หรือ Mobile App เท่านั้น แต่ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการเองนั้นอาจจะมีหน่วยประมวลผลและการเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นของตนเองด้วย ดังนั้นการวางกลยุทธ์ด้านระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อพนักงาน สินค้า และบริการขึ้นมาสู่ Cloud ให้ได้จึงจะเป็นอีกโจทย์สำคัญขององค์กร

3. การใช้แนวคิด Intrinsic Security บนทุกๆ Platform

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบ IT และเทคโนโลยีต่างๆ ในอนาคตจะมีความซับซ้อนสูงขึ้นมาก อีกทั้งด้วยการที่เทคโนโลยีและระบบต่างๆ จะอยู่กระจัดกระจายตัวกันมากขึ้น ดังนั้นแนวคิดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตและปัจจุบันเป็นอย่างมาก ซึ่งทาง VMware เองก็ได้นำเสนอแนวคิดที่มีชื่อว่า Intrinsic Security ที่เกิดการรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจจับและยับยั้งภัยคุกคามจากทุกระบบในทุกๆ ที่อยู่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัตินั่นเอง

แน่นอนว่าในการปรับระบบ IT ของธุรกิจองค์กรให้สอดคล้องกับ 3 องค์ประกอบของ Trusted Digital Foundation นี้ ธุรกิจองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงต้องมีการนำแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาระบบ Application เช่น Cloud-Native Application, DevOps มาใช้ และ VMware เองก็ตั้งใจว่าจะเป็นผู้พัฒนา Platform เพื่อตอบโจทย์ของ Application ในอนาคตเหล่านี้ให้ได้อย่างครอบคลุม

ในระบบ Multi-Cloud ต้องรองรับทั้ง Application แบบเดิมและแบบใหม่

เพื่อให้ธุรกิจองค์กรดำเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุดติดขัด การใช้งาน Application ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่นั้นก็ล้วนจำเป็นต่อธุรกิจทั้งคู่ โดยในมุมของ VMware ได้มีการจำแนกประเภทของ Application เอาไว้ดังนี้

1. Existing Application

สำหรับระบบ Application แบบดั้งเดิมนั้น ก็ยังคงต้องมีการดูแลรักษาต่อไป และอาจมีการทำ Replatform เพื่อให้ระบบรองรับการนำไปใช้ในสถาปัตยกรรม Cloud ได้ และก้าวสู่ภาพของ Hybrid Cloud ได้สำเร็จในเป้าหมายปลายทาง

ในระยะยาว สำหรับระบบแบบดั้งเดิมนี้ ธุรกิจจะต้องมองหาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาลง และเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบจะสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

2. Modern Application

ทางด้าน Application สมัยใหม่ในแบบ Cloud-Native ที่มีการใช้ Container เป็นหลัก ธุรกิจเองก็ต้องวิเคราะห์ว่าจะทำการแปลง Application เดิมชุดใดบ้างขึ้นมาเป็นแบบ Cloud-Native เพื่อให้รองรับต่อการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มขยายในอนาคต รวมถึงเมื่อมีโครงการพัฒนา Software ใหม่ๆ ก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าจะต้องใช้งานสถาปัตยกรรมใหม่หรือไม่ และจะใช้เครื่องมือใดที่มีให้ใช้งานบน Cloud เพื่อให้รองรับต่อโจทย์ในปัจจุบันและอนาคตบ้าง

ในระยะยาว สำหรับระบบแบบใหม่นี้ จุดสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีและแนวทางแบบใหม่เพื่อช่วยเร่งให้ Time to Market ของผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ในรูปแบบดิจิทัลสามารถถูกส่งไปยังมือของผู้ใช้ให้ได้เร็วที่สุด สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และพร้อมเพิ่มขยายได้ทันทีหากผลิตภัณฑ์หรือบริการใดได้รับความนิยมในช่วงข้ามคืน

VMware Multi-Cloud Strategy ช่วยให้ธุรกิจองค์กรใช้งานได้ทุกบริการ Cloud รองรับงานได้ทุก Workload

VMware นั้นต้องการช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถก้าวสู่ภาพของ Multi-Cloud ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการพัฒนาโซลูชันเพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถใช้งานบริการ Public Cloud ชั้นนำได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud ไปจนถึงบริการจาก Local Cloud Provider ที่เป็น VMware Cloud Partner ก็ตาม

โซลูชัน Multi-Cloud ของ VMware นั้นจะช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถใช้งานบริการ Cloud เหล่านี้ได้โดยมีการบริหารจัดการได้จากศูนย์กลาง ภายใต้ 3 แนวคิด

  • Consistent Developer Model นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถใช้เครื่องมือและขั้นตอนเดียวกันได้ ไม่ว่าจะทำการ Dev, Test หรือ Deploy ไปยัง Cloud ใดก็ตาม
  • Consistent Operations สามารถดูแลรักษาและทำ Automation บนทุกๆ บริการ Cloud ได้เหมือนกัน
  • Consistent Infrastructure สามารถใช้งาน VM Infrastructure และ Container Infrastructure เดียวกันได้ไม่ว่าจะใช้บริการ Cloud ใดอยู่

ปัจจุบัน VMware ได้มีการให้บริการ Cloud ทั่วไปแล้วมากกว่า 70 ล้าน Workload ใน 128 ประเทศทั่วโลก โดยสำหรับในประเทศไทยก็มี VMware Cloud Provider คอยให้บริการ VMware Cloud อย่างเช่น AIS Business อยู่

สิ่งที่ AIS และ VMware จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้าง Application ให้ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลักๆ คือ

  1. AIS และ VMware จะช่วยให้การบริหารจัดการ Infrastructure ของท่าน มีความง่ายต่อการบริหารจัดการและปลอดภัย
  2. AIS และ VMware จะช่วยให้การ Develop Applications นั้นสามารถ Roll Out Application ได้เร็วและง่ายขึ้น

AIS เป็น VMware Cloud Provider Partner เจ้าแรกในไทยที่สามารถให้บริการ Container as a Service บนแพลตฟอร์ม VMware Tanzu นอกเหนือจากนั้น AIS และ VMware ได้ร่วมกันพัฒนาและขยายขอบเขตในการให้บริการจาก Infrastructure as a Service โดยเริ่มต้นจับมือกับ Partners 3 ราย เพื่อให้บริการในรูปแบบของ Platform as a Service ซึ่งถือว่าเป็นการสร้าง Cloud Ecosystem ให้แข็งแรงขึ้นในประเทศไทย โดยประกอบด้วย

  • Opsta ผู้เชี่ยวชาญในการทำ Cloud Native Application ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถ Develop และ Operate Application ให้ง่ายขึ้น พร้อมด้วยการดูแลด้านความปลอดภัย
  • Blendata ผู้ให้บริการ Big Data Analytics บน Cloud Platform
  • Vizrt ผู้ให้บริการ Broadcasting Platform เพื่อช่วยให้การนำเสนอมีความน่าสนใจมากขึ้น

การทำ Digital Transformation จะต้องสร้างอยู่บน Trusted Digital Foundation โดย AIS เป็น Trusted Digital Partner ที่จะช่วยให้ท่านสามารถบริหารจัดการ Infrastructure ได้ง่าย ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้สามารถจัดการกับ Applications ได้เร็ว ช่วยให้ท่านสามารถ Develop และ Migrate ได้เร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีจาก VMware Tanzu โดย AIS จะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่ช่วยให้ท่านสามารถเลือกใช้ Cloud service จากหลากหลายผู้ให้บริการ

สนใจใช้งานบริการ Cloud หรือโซลูชันของ VMware ติดต่อทีมงาน AIS หรือ CSL ได้ทันที

ผู้ที่สนใจใช้งานบริการ Cloud หรือโซลูชันของ VMware สามารถติดต่อทีมงาน AIS หรือ CSL ได้ที่อีเมล businesscloud@ais.co.th


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Samsung Knox Capture: เปลี่ยน Smartphone และ Tablet ให้เป็น Barcode Scanner อัจฉริยะ ป้อนข้อมูลสู่ Business Application ได้อย่างง่ายดายและคุ้มค่า

ท่ามกลางการเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจ E-Commerce ที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจภาคส่วนอื่นๆ ทั้งการผลิตไปจนถึงการขนส่ง เครื่องมือต่างๆ อย่างเช่น Handheld Device สำหรับอ่าน Barcode หรืออุปกรณ์ Barcode Scanner นั้นได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญของธุรกิจหลายแห่ง อย่างไรก็ดี …

ก้าวสู่การทำงานยุคใหม่กับ Intel vPro® เจนเนอเรชั่น 11 ประสิทธิภาพที่มาพร้อมกับความปลอดภัยระดับฮาร์ดแวร์และความง่ายในการจัดการ

การพึ่งพาการทำงานผ่านระบบออนไลน์ การโจมตีทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และการจัดการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก สิ่งเหล่านี้คือโจทย์สำคัญที่องค์กรต้องวางแผนในการเลือกใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดิจิทัลใหม่ๆในปัจจุบัน และเป็นโจทย์ที่ทำให้ Intel พัฒนาแพลตฟอร์ม Intel vPro® ขึ้นมาจนถึงเจนเนอเรชั่น 11 ซึ่งเป็นเจนเนอเรชั่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาในปี 2021 นี้ ในบทความนี้ …