CDIC 2023

STT GDC Thailand คว้ารางวัล Company of the Year ในปี 2566 จากฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน จากการตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น [Guest Post]

STT GDC Thailand คือผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ที่มีความปลอดภัยสูง เชื่อถือได้ และยั่งยืน ที่มอบโซลูชันครบวงจรอย่างโดดเด่นและเป็นไปตามมาตรฐานระดับโลกที่เข็มงวดของอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ ประเทศไทย — 21 มิถุนายน 2566 จากรายงานการวิเคราะห์ล่าสุดในอุตสาหกรรมบริการดาต้าเซ็นเตอร์ของ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ได้ยกย่อง บริษัท เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (หรือ STT GDC Thailand) เป็น Company of The Year ประจำปี 2566 โดย STT GDC Thailand เป็นผู้ให้บริการโคโลเคชั่นดาต้าเซ็นเตอร์ระดับไฮเปอร์สเกลชั้นนำที่มุ่งเน้นการสนับสนุนความต้องการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นจากองค์กรที่ทำธุรกิจแบบ Over-The-Top (OTT) โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นขยายดาต้าเซ็นเตอร์ในทำเลกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าใหม่ ปัจจุบัน STT GDC Thailand เปิดให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ STT Bangkok 1 ที่หัวหมาก กรุงเทพฯ และอีกแห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อเร่งขับเคลื่อนการขยายตัวอย่างรวดเร็วในตลาดประเทศไทย

นอกจากนี้ STT GDC Thailand ยังกำลังเสริมความแข็งแกร่งเครือข่ายในดาต้าเซ็นเตอร์ระดับไฮเปอร์สเกลที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยดึงศักยภาพจากเทคโนโลยีทันสมัยและนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาปรับใช้ดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ

รูบินี คามาล นักวิเคราะห์ฝ่ายวิจัยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน กล่าวว่า “STT GDC Thailand มีวิสัยทัศน์ที่จะรองรับความต้องการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นของบริษัทและองค์กรในกลุ่ม OTT บริษัทฯ ได้ใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และขับเคลื่อนแนวคิดริเริ่มใหม่ ๆ ด้วยการเน้นปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อนำเสนอบริการในระดับ Best-in-class รองรับการเติบโตของทุกธุรกิจ มีความปลอดภัย และเป็นบริการที่มีมาตรฐานระดับโลก โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายสำคัญคือเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและมอบบริการระดับ First-class พร้อมความสามารถในการขยายพื้นที่และกำลังไฟฟ้า มีการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมและการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง”

บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากลอย่างครบถ้วน ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยในดาต้า เซ็นเตอร์และด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืน โดยตั้งเป้าสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-Neutral) ในดาต้าเซ็นเตอร์ภายในปี 2573 ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและในปี 2563 ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งแรกของบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองความเป็นผู้นำด้านการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือ The Leadership in Energy and Environmental Design Gold v.4 Certification จาก U.S. Green Building Council (USGBC) สำหรับการออกแบบอาคารที่ประหยัดพลังงาน

บริษัทยังเดินหน้าสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ใหม่ ๆ และแสวงหาทางเลือกในการขับเคลื่อนดาต้าเซ็นเตอร์ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงในเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ำ ในขณะที่ใช้พลังงานน้อยลง ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารและยึดแนวปฏิบัติในอาคารที่ยั่งยืนมากขึ้น

นิชฌาล โครานา รองประธานและผู้นำโครงการระดับโลกด้านไอซีทีจาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน กล่าวว่า “บริษัทใช้มาตรฐานสากลและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่นทางด้านเทคนิค ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัย โดยได้รับมาตรฐานการรับรองที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกมากมาย ตอกย้ำคุณค่าที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมบริการโคโลเคชั่นดาต้าเซ็นเตอร์ของประเทศไทย”

ในแต่ละปี ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน จะมอบรางวัล Company of the Year ให้กับองค์กรที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์การเติบโตและการนำกลยุทธ์มาปรับใช้เพื่อดำเนินธุรกิจ รางวัลนี้เป็นการยกย่องถึงนวัตกรรมระดับสูงในผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ที่ส่งผลให้เป็นผู้นำในแง่ของความพึงพอใจจากลูกค้าและการเจาะตลาด

รางวัล Best Practices Awards จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ยกย่องบริษัทต่าง ๆ ในตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่โดดเด่นและประสิทธิภาพที่เหนือชั้นในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี การให้บริการลูกค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ โดยนักวิเคราะห์ในแต่ละอุตสาหกรรมจะพิจารณาและวัดผลเปรียบเทียบบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในตลาดผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ และการวิจัยทุติยภูมิอย่างละเอียด เพื่อใช้เป็นแนวทางพิจารณามอบรางวัลให้แก่ผู้นำในอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

เป็นเวลาหกทศวรรษที่ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน บริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกและมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบ เมกะเทรนด์ต่าง ๆ รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ และบริษัทที่น่าสนใจ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักลงทุน ผู้นำองค์กร รวมถึงภาครัฐบาล สำหรับรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงพร้อมสร้างโอกาสการเติบโตเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จในอนาคต Contact us: Start the discussion

เกี่ยวกับ เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)

เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ที่เติบโตรวดเร็วที่สุด บริษัทฯ ให้บริการแพลตฟอร์มระดับโลกที่ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำคัญของระบบนิเวศดิจิทัลที่ช่วยเชื่อมต่อโลกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนอนาคตดิจิทัลที่ยั่งยืน STT GDC Thailand นำเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุดอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพในการรองรับการเติบโตของทุกธุรกิจ และมีความยืดหยุ่นสูง พร้อมด้วยพอร์ตโฟลิโอการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารแบบเสรี (Carrier-Neutral) ของดาต้าเซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ในทำเลกลยุทธ์ใจกลางกรุงเทพฯ

STT GDC Thailand เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (FPT) แพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย และ เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ หรือ “เอสทีที จีดีซี” (STT GDC) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกชมได้ที่ sttelemediagdc.com  


About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

แล็ปท็อปซีรี่ส์ Business Premium จาก Dynabook ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ Smart Working และ Flexible

  Dynabook แบ่งรุ่นแล็ปท็อปในซีรี่ส์ Business Premium สำหรับทุกความต้องการขององค์กร ตั้งแต่กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก สตาร์ทอัพ ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ มีให้เลือก 2 ขนาด 14 นิ้ว และ …

GROW with SAP กับ I AM Consulting ช่วย SMEs ขึ้นสู่ ERP Cloud [Guest Post]

  กรุงเทพมหานคร, วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา – ในงาน DigiTech จัดขึ้น ณ อิมแพคเมืองทองธานี บริษัท …