Breaking News

Sponsored Webinar: เพิ่มผลผลิตโดยไม่เพิ่มเครื่องจักรด้วย Manufacturing Execution System (MES) โดย Epicor

TechTalkThai ร่วมกับ Epicor ขอเรียนเชิญเหล่าวิศวกรและฝ่าย IT ในธุรกิจด้านการผลิตและโรงงาน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “เพิ่มผลผลิตโดยไม่เพิ่มเครื่องจักรด้วย Manufacturing Execution System (MES) โดย Epicor” เพื่อรู้จักกับเทคโนโลยี MES ที่จะมาเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนสายการผลิตในปัจจุบันให้กลายเป็น Manufacturing 4.0 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14.00 – 15.30 โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

 

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: เพิ่มผลผลิตโดยไม่เพิ่มเครื่องจักรด้วย Manufacturing Execution System (MES) โดย Epicor
ผู้บรรยาย: คุณรัตินะ บูรณะโอสถ, Business Solution Consultant, Epicor
วันเวลา: วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14.00 – 15.30
ช่องทางการบรรยาย: Cisco WebEx Meeting
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 200 คน
ภาษา: ไทย

 

เมื่อข้อมูลกลายเป็นหัวใจของการผลิตในโรงงาน

ที่ผ่านมา เหล่าธุรกิจการผลิตและโรงงานมักใช้ระบบ ERP และ MRP เป็นหัวใจในการควบคุมการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันนี้ด้วยแนวโน้มใหม่ๆ ในการนำข้อมูลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้กลายเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตและมีผลกำไรได้มากขึ้นอย่างชัดเจน เทคโนโลยีใหม่ที่จะมามีบทบาทในการรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลภายในโรงงานโดยเฉพาะจึงกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจเหล่านี้ทั่วโลก

Manufacturing Execution System (MES) เป็นเทคโนโลยีจาก Epicor ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์เหล่านี้โดยเฉพาะ ด้วยการรวมข้อมูลจากเครื่องจักรและระบบที่หลากหลายเข้าด้วยกัน มาทำการนำเสนอเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงงาน, การทำ Plant Management, การควบคุม Plant Operation และการทำงานใน Shop Floor ด้วย IT ทั้งหมด ถือเป็นก้าวแรกที่จะเปลี่ยนให้การผลิตกลายเป็นแบบ Digital ที่มีการรวบรวม วิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างแท้จริง

ใน Webinar ครั้งนี้จะอธิบายถึงแนวคิด และประโยชน์จาก MES รวมถึงแนวทางตัวอย่างการปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิตในโรงงานให้ก้าวมาสู่การเป็น Manufacturing 4.0 ด้วย Epiro

 

1 ชั่วโมงเต็มกับ TechTalk Webinar ผ่าน Cisco WebEx Meeting

หลายท่านอาจประสบปัญหาเรื่องเวลา หรือการเดินทางมายังงานสัมมนาที่ต่างๆ ทำให้พลาดโอกาสในการอัพเดทเทรนด์และเทคโนโลยีอันเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน TechTalkThai จึงได้ริเริ่มโปรเจ็คท์ TechTalk Webinar สำหรับกระจายความรู้ และอัพเดทข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ผ่านทางระบบ Web Conferencing (Cisco WebEx) เพื่อให้ทุกท่านสามารถรับชมและฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญและ Vendor ต่างๆ จากที่ไหนก็ได้ ที่สำคัญคือ ทุกท่านสามารถเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ฟรี โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

ลงทะเบียนเข้าร่วม TechTalk Webinar ได้ฟรี

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://go.techtalkthai.com/2017/11/sponsored-webinar-manufacturing-execution-system-by-epicor/ โดยทีมงาน TechTalkThai ขอสงวนสิทธิ์ในการสุ่มเลือกผู้เข้าร่วม TechTalk Webinar จำนวน 200 ท่านในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 นะครับAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] iZeno รับมอบรางวัล Atlassian Partner of the Year 2019: Rising Star APAC

วันนี้ Atlassian ได้ประกาศสู่สาธารณะว่า บริษัท iZeno ถูกเลือกให้ได้รับรางวัล Atlassian Partner of the Year 2019: Rising Star APAC สืบเนื่องมาจากผลงานและความสำเร็จที่โดดเด่นในช่วงปีปฏิทิน 2019 โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างธุรกิจใหม่, การขับเคลื่อนความเป็นผู้นำเชิงความคิด รวมถึงเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์และบริการเป็น solution stack ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในส่วนของ DevOps และ IT Service Management Solution (ITSM) ทั้งหมดนี้ได้เติมเต็ม Atlassian ในภาพรวมให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

Cloudflare ยกเลิกการใช้งาน reCAPTCHA เนื่องจากปัญหาด้าน Privacy และค่าใช้จ่าย

Cloudflare ได้ประกาศยกเลิกการใช้งาน reCAPTCHA ของ Google ในบริการต่างๆของตนเอง เนื่องจากปัญหาทางด้าน Privacy และค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่เกิดขึ้น