Tag Archives: epicor mes

Epicor แจกฟรี Whitepaper แนะแนวทางการทำ Digital Transformation สำหรับธุรกิจโรงงานโดยเฉพาะ

สำหรับเหล่าธุรกิจโรงงานและภาคการผลิตที่กำลังมองหาแนวทางการทำ Digital Transformation ด้วยการต่อยอดจากระบบ ERP เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ และข้อมูลเข้ามาใช้เสริมประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิต ทาง Epicor ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ ERP และ MES สำหรับโรงงาน ได้ออกมาแจก Whitepaper ฟรีๆ เกี่ยวกับหัวข้อนี้โดยเฉพาะ โดยมีรายละเอียดและวิธีการดาวน์โหลดเอกสารฟรีๆ ดังนี้

Read More »

Sponsored Webinar: เพิ่มผลผลิตโดยไม่เพิ่มเครื่องจักรด้วย Manufacturing Execution System (MES) โดย Epicor

TechTalkThai ร่วมกับ Epicor ขอเรียนเชิญเหล่าวิศวกรและฝ่าย IT ในธุรกิจด้านการผลิตและโรงงาน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง “เพิ่มผลผลิตโดยไม่เพิ่มเครื่องจักรด้วย Manufacturing Execution System (MES) โดย Epicor” เพื่อรู้จักกับเทคโนโลยี MES ที่จะมาเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนสายการผลิตในปัจจุบันให้กลายเป็น Manufacturing 4.0 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14.00 – 15.30 โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »