Breaking News
เอาเครื่องเก่ามาแลก แล้วรับเงินคืนไปเลย!!

Softnix เปิดรับสมัคร Software Engineer, System Analysis, System Engineer และ Big Data Engineer ร่วมพัฒนา Enterprise Solution ฝีมือชาวไทย

สำหรับใครที่มีฝันอยากสร้าง Enterprise Hardware/Software Solution ฝีมือคนไทยให้ก้าวไกลไประดับโลก วันนี้ Softnix หนึ่งในผู้ผลิต Enterprise Solution ชาวไทยที่มี Hardware Appliance เป็นของตัวเอง ได้เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ขยายทีมงานเพื่อพัฒนา Product ให้ก้าวนำคู่แข่งทั่วโลก โดยเปิดรับตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

softnix_banner

1. Software Engineer

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบพัฒนา Software ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นหลักตาม Product Owner และ Product Life Cycle ที่กำหนดไว้
 • รับผิดชอบแก้ไขปัญหาและพัฒนาเพิ่มเติมตาม Issue Tracker บน Github ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการ Software ของเรา
 • ศึกษาและค้นคว้า เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาสินค้าของเราให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
คุณสมบัติ
 • จบมาระดับไหนสาขาไหนก็ได้ เราไม่ได้สำคัญในจุดนั้น
 • ประสบการณ์ หากไม่มีเพิ่งจบการศึกษา เราจะพิจารณาจากผลงานระหว่างเรียน แต่หากมีประสบการณ์เราจะพิจารณาว่ามีผลงานอะไรบ้าง
 • มีทักษะเขียนโปรแกรมโดยใช้ PHP, Python, Java หรืออย่างใดอย่างหนึ่งในระดับดี
 • มีประสบการณ์และเข้าใจการใช้งาน noSQL และ JSON เป็นอย่างดี
 • หากใช้ Linux Command เป็นและมีทักษะด้าน Network เราจะสนใจเป็นอย่างยิ่ง หากไม่มี เราสอนท่านได้
 • หากเคยพัฒนา Software ที่เป็น HTML5 หรือ Mobile Application เราจะยิ่งสนใจคุณมากขึ้น
 • ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกงานของเรา

2. System Analysis

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบพัฒนา Software ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นหลักตาม Product Owner และ Product Life Cycle ที่กำหนดไว้
 • รับผิดชอบในการค้นคว้าหา Solution และทดลองที่ตอบโจทย์ความต้องการของ Product Owner
 • วิเคราะห์ข้อมูล สร้างรายงาน ตามความต้องการของ Product Owner และงานโครงการพิเศษ
 • ช่วยเหลืองานขายให้แก่ Sales เช่นคำปรึกษา นำเสนอสินค้าด้านเทคนิค
คุณสมบัติ
 • จบมาระดับไหนสาขาไหนก็ได้ เราไม่ได้สำคัญในจุดนั้น
 • ประสบการณ์ หากไม่มีเพิ่งจบการศึกษา เราจะพิจารณาจากผลงานระหว่างเรียน แต่หากมีประสบการณ์เราจะพิจารณาว่ามีผลงานอะไรบ้าง
 • มีทักษะเขียนโปรแกรมโดยใช้ PHP และ JavaScript หรือภาษาอื่นๆที่ถนัดได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ต้องเชี่ยวชาญมากเราก็ยอมรับได้
 • สามารถออกแบบ Database และใช้ SQL Command Query ได้อย่างดี
 • หากมีประสบการณ์การ Implement และใช้งานระบบ BI (Business intelligence) หรือเครื่องมือ Data Analytics อื่นๆมาบ้างเราจะรับคุณเลย
 • หากคุณมีประสบการณ์และความรู้ด้าน Data Mining เรารับคุณแน่นอน แต่ถ้าไม่มี แต่ไฟแรงมาก พิสูจน์ให้เราเห็นเราต้องการคุณเหมือนกัน
 • เราทำงานบน Open Source Software เกือบทั้งหมด หากคุณชื่นชอบเหมือนเรา เราไปด้วยกันง่ายขึ้น
 • ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกงานของเรา
 • หากท่านสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการพูด เราต้องการท่านมาก เพราะเป้าหมายเราคือขยายตลาดไปต่างประเทศ

3. System Engineer

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบติดตั้งทุกผลิตภัณฑ์ของเราและส่งมอบงานอย่างสมบูรณ์
 • รับผิดชอบในการค้นคว้าหา Solution และทดลอง เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราทำงานได้อย่างดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับ Partner และบริหารโครงการติดตั้งร่วมกับ Partner จนสามารถส่งมอบงานได้อย่างสมบูรณ์
 • บันทึกและอับเดท ฐานข้อมูลระบบ Knowledge Base การติดตั้งและใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา
 • ช่วยเหลืองานขายให้แก่ Sales เช่นคำปรึกษา นำเสนอสินค้าด้านเทคนิค และ Comply TOR
คุณสมบัติ
 • จบมาระดับไหนสาขาไหนก็ได้ เราไม่ได้สำคัญในจุดนั้น
 • ประสบการณ์ หากไม่มีเพิ่งจบการศึกษา เราจะพิจารณาจากประสบการณ์ระหว่างเรียน แต่หากมีประสบการณ์เราจะพิจารณาว่ามีประสบการณ์อะไรบ้าง
 • มีทักษะด้าน Network , Windows, Linux และระบบความปลอดภัยในเครือข่ายเป็นอย่างดี
 • หากคุณมีประสบการณ์การ Implement งานด้านนี้เราจะต้องการคุณอย่างมาก เช่น ระบบ Log Management, Big Data, Analytics Software, Radius / LDAP Authentication, ระบบ Email Server และระบบ Network Monitoring System
 • เราทำงานบน Open Source Software เกือบทั้งหมด หากคุณชื่นชอบเหมือนเรา เราไปด้วยกันง่ายขึ้น
 • หากท่านสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการพูด เราต้องการท่านมาก เพราะเป้าหมายเราคือขยายตลาดไปต่างประเทศ
 • ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกงานของเรา

4. Big Data Engineer

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ศึกษาและพัฒนาการทำงานร่วมกันกับระบบ Hadoop และ Software ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรา
 • รับผิดชอบในการค้นคว้าหา Big Data Solution และทดลอง เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราทำงานได้อย่างดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับฝ่าย Developer เพื่อพัฒนาหรือลง Coding ต่างๆ
 • รับผิดชอบในการติดตั้งโครงการต่างๆที่เป็น Hadoop System และมีการจัดการไฟล์จำนวนมาก
 • ช่วยเหลืองานขายให้แก่ Sales เช่นคำปรึกษา นำเสนอสินค้าด้านเทคนิค
คุณสมบัติ
 • จบมาระดับไหนสาขาไหนก็ได้ เราไม่ได้สำคัญในจุดนั้น
 • ประสบการณ์ในการติดตั้ง หรือแค่ศึกษา Hadoop และ Big Data Ecosystem ต่างๆมาในระดับที่สามารถใช้งานได้ เราเปิดโอกาสสำหรับมือใหม่หรือผู้ที่ต้องการทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ
 • มีทักษะด้าน Network , Windows, Linux และระบบความปลอดภัยในเครือข่ายเป็นอย่างดี
 • หากคุณมีประสบการณ์การ Implement งานด้านนี้เราจะต้องการคุณอย่างมาก เช่น ระบบ Analytics Software, Data Warehouse, ETL Process, Real time process management
 • ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกงานของเรา
 • หากท่านสนใจและอยากร่วมงานกับเรา สามารถติดต่อหรือส่ง Resume ที่ดีที่สุดของท่านให้เราพิจารณาได้ที่ info@softnix.co.th หรือโทรศัพท์ 02-2454942-3
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อหรือส่ง Resume ที่ดีที่สุดของท่านให้เราพิจารณาได้ที่ info@softnix.co.th หรือโทรศัพท์ 02-2454942-3


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ก้าวใหม่ของอุตสาหกรรมการผลิตในยุค New Normal และการก้าวไปสู่ Adaptive Manufacturing Enterprise โดยมี ERP เป็นปัจจัยสำคัญ

หลังจากที่อุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกเผชิญกับการหยุดชะงักอย่างไม่ทันตั้งตัว จากวิกฤต COVID-19 จะเห็นได้ว่าส่งผลกระทบไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ ในแง่ที่ทำให้การผลิตเกิดการหยุดชะงัก การทำงานของคนในองค์กรกลายเป็นแบบ Work From Home ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ผู้ผลิตบางรายประสบปัญหาที่ต้องปิดตัวลง ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน ในขณะที่บางแห่งกลับต้องเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบโดยรวมต่อการวางแผนการผลิต

8 แนวทางรับมือ Ransomware เบื้องต้นที่ทุกธุรกิจองค์กรควรทำ พร้อมบริการจาก AIS Cyber Secure ช่วยปกป้องธุรกิจจากภัยคุกคาม

Ransomware นั้นได้กลายเป็นภัยคุกคามสามัญที่ทุกธุรกิจองค์กรต้องเผชิญในทุกวันนี้ ในขณะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก Ransomware เองก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การวางแผนเพื่อรับมือกับ Ransomware อย่างเป็นระบบนั้นจึงถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงให้กับธุรกิจองค์กรได้อย่างคุ้มค่า และในบทความนี้เราก็จะพาทุกท่านไปรู้จักกับแนวทางเบื้องต้นที่ทุกธุรกิจองค์กรควรทำ 8 ประการ ดังนี้ครับ