Tag Archives: big data engineer

Upskills ความรู้ด้าน IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไปกับหลักสูตรของสถาบัน IMC

Upskills ความรู้ด้าน IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไปกับหลักสูตรของสถาบันไอ IMC หลักสูตรอบรมที่ครอบคลุมเนื้อหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีความจำเป็นต้องนำไปใช้ โดยอัปเดตหลักสูตรใหม่ๆ ที่น่าสนใจมีดังนี้

Read More »

Softnix เปิดรับสมัคร Software Engineer, System Analysis, System Engineer และ Big Data Engineer ร่วมพัฒนา Enterprise Solution ฝีมือชาวไทย

สำหรับใครที่มีฝันอยากสร้าง Enterprise Hardware/Software Solution ฝีมือคนไทยให้ก้าวไกลไประดับโลก วันนี้ Softnix หนึ่งในผู้ผลิต Enterprise Solution ชาวไทยที่มี Hardware Appliance เป็นของตัวเอง ได้เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ขยายทีมงานเพื่อพัฒนา Product ให้ก้าวนำคู่แข่งทั่วโลก โดยเปิดรับตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

Read More »