CDIC 2023

การยกระดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจดิจิทัล [Guest Post]

โดย แอนดรูว์ สกลาร์ หัวหน้าประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น AWS Training and Certification

ตั้งแต่ปี 2560 ผู้คนกว่าห้าล้านคนจากทั่วทั้งภูมิภาคได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านระบบคลาวด์จาก AWS

แอนดรูว์ สกลาร์ หัวหน้าประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น AWS Training and Certification

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นและน่าสนับสนุนในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดช่องว่างด้านทักษะดิจิทัลที่มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ ทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ต้องทํางานร่วมกันเพื่อให้การฝึกอบรมทักษะมีความสําคัญมากกว่าที่เคย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับความท้าทายในปี 2566

อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) มุ่งเน้นไปที่การช่วยลดช่องว่างด้านทักษะ และวันนี้เรารู้สึกยินดีที่จะประกาศว่าเราได้ฝึกอบรมทักษะด้านระบบคลาวด์ให้แก่ผู้คนกว่า 5 ล้านคนทั่ว APAC ตั้งแต่ปี 2560 แม้ว่าเราจะภูมิใจที่ได้บรรลุเป้าหมายที่สําคัญนี้ แต่หน้าที่ของเราไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ เรายังคงมุ่งมั่นต่อภารกิจของเราในการฝึกอบรม และเราทราบดีว่าการ reskilling และ upskilling จะทําให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรมีประสิทธิผลมากขึ้น และยังช่วยให้เศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตอีกด้วย

การเพิ่มขึ้นของจำนวนองค์กรที่ได้ย้ายโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีมายังระบบคลาวด์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราคาดว่าการนําคลาวด์ แมชชีนเลิร์นนิง การวิเคราะห์ข้อมูล และความปลอดภัยทางไซเบอร์มาใช้ในทุก ๆ อุตสาหกรรมจะช่วยสร้างงานจํานวนมาก และมีส่วนช่วยเศรษฐกิจในทุก ๆ ขนาด บทบาทของเทคโนโลยีเหล่านี้ที่ลูกค้าและคู่ค้าของเราใช้งานอยู่นั้น มีความสําคัญต่อการช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ยังคงแข่งขันได้และมีประสิทธิภาพเมื่อสภาวะเศรษฐกิจโลกมีความแน่นอนมากขึ้น

เทคโนโลยีคลาวด์ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากข้อมูลการวิจัยโดย AWS Cloud Economics ชี้ให้เห็นว่าลูกค้าของ AWS ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งในภาคอุตสาหกรรมการค้าและภาครัฐที่ย้ายข้อมูลมายัง AWS เห็นถึงการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่เร็วขึ้น โดยลดระยะเวลาในการออกสู่ตลาดของฟีเจอร์และแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ลงประมาณ 28% และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 40%

การยกระดับฝีมือแรงงานในวงกว้าง

เทคโนโลยีทําให้นวัตกรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แต่มนุษย์คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานนั้น ๆ สำเร็จลุล่วง จากการวิจัยของ AlphaBeta ซึ่งได้รับมอบหมายจาก AWS ระบุว่าพนักงานทุกคนได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล พนักงานที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่มากขึ้น (88%) มีโอกาสในการเลื่อนตําแหน่งเพิ่มขึ้น (62%) และมีอัตราการจ้างงานที่ดีขึ้น (76%) บุคลากรด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่ยังได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่สูงขึ้น (86%) เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น (76%) และมีความพึงพอใจในงานที่มากขึ้น (82%)

สําหรับองค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบคลาวด์เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น AWS Skill Builder Team subscriptions ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Skill Builder ของ AWS ที่มีอยู่แล้ว มีหลักสูตรดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 500 หลักสูตร โดยการสมัครสมาชิกของบริการนี้ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงการฝึกอบรม AWS Cloud แบบอินเทอร์แอกทีฟในรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และหลายหลักสูตรเปิดสอนในภาษาญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย และจีนทั้งแบบตัวย่อและตัวเต็ม

นอกจากนี้ เรายังได้ยินจากลูกค้าว่าพวกเขาต้องการเนื้อหาการฝึกอบรมที่ถูกปรับให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ โดย AWS Industry Quest ซึ่งเปิดตัวในงาน AWS re:Invent ของเราในเดือนพฤศจิกายนคือสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการนี้ AWS Industry Quest เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมด้านดิจิทัลสำหรับสมาชิก โดยใช้การเรียนรู้เชิงโต้ตอบจากเกมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนและองค์กรสร้างโซลูชันต่าง ๆ บน AWS สำหรับเวอร์ชันแรก เรามุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมบริการทางการเงินและช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญเรียนรู้และสร้างโซลูชันสําหรับการป้องกันการฉ้อโกงการ ประมวลผลแบบกริดสําหรับตลาดทุน บัญชีตรวจสอบแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย (National Australia Bank: NAB) คือหนึ่งในลูกค้าระดับโลก ที่ลงทะเบียนเบต้ากับเราอีกด้วย

สําหรับองค์กรที่มองหาสิ่งที่นอกเหนือจากวิธีที่ต้องทําด้วยตัวเอง และต้องการโปรแกรมที่ออกแบบร่วมกับ AWS เรามี AWS Skills Guild ซึ่งเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมทักษะระบบคลาวด์ที่ครอบคลุมและถูกปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการด้านทักษะเฉพาะขององค์กร ซึ่งเราได้เห็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแล้ว

Techcombank ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ชั้นนําของเวียดนาม ให้บริการลูกค้าเกือบ 5.4 ล้านราย ได้ใช้ประโยชน์จาก AWS Skills Guild เพื่อเพิ่มทักษะให้กับบุคลากร ด้วยความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้นทั้งในแง่ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย ธนาคารจึงมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม และสร้างบุคลากรที่สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและสู่ระบบคลาวด์ Techcombank ได้จัดให้มีการฝึกอบรมทักษะระบบคลาวด์ด้วยตนเองสําหรับพนักงานทุกคน ผู้สอนจาก AWS ได้จัดการฝึกอบรมสดมากกว่า 100 คลาส และจนถึงปัจจุบันได้ช่วยยกระดับทักษะให้กับบุลากรและผู้บริหารแล้วถึง 2,800 คน เราขอแสดงความยินดีกับ Techcombank สําหรับการลดช่องว่างด้านทักษะดิจิทัลขององค์กรผ่านการอบรมนี้

Wipro Limited เป็นคู่ค้าของ AWS และเป็นบริษัทผู้ให้บริการและให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนําของอินเดีย กําลังเริ่มใช้โปรแกรม Skills Guild ใหม่ที่เรียกว่า Step Up โดยเป้าหมายของ Wipro คือการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มทักษะให้กับพนักงานทุกคนด้วยทักษะด้านคลาวด์ เพื่อให้พวกเขาสามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าได้ โดยโปรแกรม Step Up จะช่วยเพิ่มจํานวนพนักงาน Wipro ที่ได้รับ AWS Certifications ได้เป็นจำนวนมาก

Paytm เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการชําระเงินดิจิทัล การค้า และบริการทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย กําลังตอบสนองความต้องการของบุคลากรด้านคลาวด์ด้วยการสนับสนุนการฝึกอบรมของ AWS ซึ่ง Paytm ตระหนักดีว่าต้องการแนวทางที่ชัดเจนในการฝึกอบรมพนักงานบน AWS เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ Paytm ได้ร่วมมือกับ AWS เพื่อจัดตั้งทีม Cloud Center of Excellence (CCoE) ให้เป็นหน่วยงานกํากับดูแลกลาง ซึ่งโปรแกรมนี้จะยกระดับทักษะบุคลากรด้านไอทีของ Paytm มากกว่า 2,800 คนภายในสิ้นปี 2565

การสร้างกลุ่มที่หลากหลายสำหรับบุคลากรที่มีความสามารถ

อุตสาหกรรมต่าง ๆ และภาครัฐสามารถสร้างกลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถที่หลากหลาย โดยการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะย่อย ๆ ที่ช่วยให้บุคลากรสามารถเพิ่มทักษะได้อย่างรวดเร็ว สามารถหางาน และลดช่องว่างด้านทักษะเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

AWS re/Start คือโปรแกรมฟรี 12 สัปดาห์ของ AWS ที่ช่วยให้ผู้ที่ว่างงานและผู้ด้อยโอกาสที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย สามารถเรียนรู้ทักษะด้านคลาวด์ได้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นและเชื่อมต่อกับนายจ้าง จนถึงปัจจุบัน AWS ได้เปิดตัว AWS re/Start ในออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา และเวียดนาม ยกตัวอย่างเช่น เอริค เรลเลฟ ที่ชีวิตและอาชีพของเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากเข้าร่วม AWS re/Start โดยเอริคอยู่ที่ฟิลิปปินส์ ได้ลาออกจากงานและว่างงานมาระยะหนึ่ง แต่เขามุ่งมั่นที่จะทำอาชีพที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยี โดยหลังจากที่เขาจบหลักสูตร AWS re/Start เขาได้งานเป็น Cloud Engineer ที่ Fujitsu โปรแกรมนี้เชื่อมโยงผู้ที่จบหลักสูตรกว่า 98% เข้ากับโอกาสในการสัมภาษณ์งาน และเรื่องราวของเอริคเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงสิ่งนั้นนั่นเอง

โปรแกรม AWS Laptops for Builders ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายของ AWS เป็นโปรแกรมพิเศษเฉพาะสําหรับอินโดนีเซีย และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ซึ่งแนะนํานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา  รวมถึงผู้ทุพพลภาพให้รู้จักกับทักษะระบบคลาวด์ขั้นพื้นฐานในภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย โดย AWS ทํางานร่วมกับองค์กร Sagasitas และ Nahdatul Ulama ในอินโดนีเซีย ในการนำเสนอโปรแกรมการศึกษาบนระบบคลาวด์นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสําหรับอาชีพด้านเทคโนโลยีและคลาวด์ ซึ่งในที่สุดจะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของอินโดนีเซียและช่วยให้ชุมชนทั่วหมู่เกาะพัฒนาต่อไป

การบ่มเพาะผู้ที่มีความสามารถเพื่ออนาคต

AWS มีภารกิจในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน และทําให้ประชากรที่หลากหลายในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง AWS Academy มอบหลักสูตรด้านระบบคลาวด์ที่พร้อมสอนให้กับสถาบันอุดมศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมนักเรียนสำหรับ AWS Certifications ที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม และการทำงานด้านคลาวด์ที่เป็นที่ต้องการซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วทั้งภูมิภาค

AWS Educate มอบแหล่งข้อมูลการฝึกอบรมในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง แก่ผู้สนใจที่อายุตั้งแต่ 13 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างทักษะด้านคลาวด์ตามความต้องการ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมและแหล่งข้อมูลหลายร้อยชั่วโมง ที่มีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ จีนตัวย่อ ญี่ปุ่น และเกาหลี

ในเวียดนาม AWS ทํางานร่วมกับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development: USAID) เพื่อช่วยปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชั้นนํา 7 แห่งในประเทศให้ทันสมัย โดย AWS ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการฝึกอบรมผู้สอน เพื่อรวมเนื้อหาด้านคลาวด์เข้ากับหลักสูตรระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย

ในสิงคโปร์ AWS ร่วมมือกับ Skilio ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจ้างงานตามทักษะ เพื่อช่วยผู้สําเร็จการศึกษาในการค้นหางานด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนกลุ่ม “Women in Tech” ของ Singapore Management University โดยนําเสนอความรู้และทักษะที่จําเป็นด้านคลาวด์สําหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เพื่อให้ประสบความสําเร็จในการทํางานในสายงานดิจิทัลต่อไป

การทำให้นวัตกรรมเป็นไปได้ แม้จะมีอุปสรรคทางเศรษฐกิจ

ด้วยช่องว่างทางทักษะที่กว้างขึ้นและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว นายจ้างจึงมีความจำเป็นในการเพิ่มทักษะและยกระดับทักษะให้กับบุคลากรของตนอย่างเร่งด่วน AWS ยังคงลงทุนในโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับทักษะด้านคลาวด์ แมชชีนเลิร์นนิง และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ที่จะช่วยให้ภูมิภาคนี้สามารถรับมือกับความผันผวนทางการเงินได้

AWS ยังคงมุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกับภาครัฐ สถาบัน และอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลและช่วยลดช่องว่างด้านทักษะ ด้วยการนําเสนอโซลูชันการฝึกอบรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะกับผู้เรียนทุกคน แม้ว่าจะมีอุปสรรคทางเศรษฐกิจแต่การทํางานร่วมกันจะทำให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรมีความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ และทําให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเจริญก้าวหน้าของภูมิภาคนี้อย่างยั่งยืนต่อไป

https://aws.amazon.com/blogs/training-and-certification/upskilling-asia-pacific-to-stay-competitive-in-the-digital-economy/


About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

LINE ประเทศไทย จัดงาน LINE Conference Thailand 2023 ชูเทคโนโลยี Hyper-localized ยกระดับชีวิต ธุรกิจ และนักพัฒนา ก้าวสู่การเป็น “แพลตฟอร์มเปิดเพื่อคนไทย” [Guest Post]

ครั้งแรกของ LINE ประเทศไทย กับงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีครั้งใหญ่ LINE Conference Thailand 2023 หรือ #LCT23 พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ก้าวต่อไปในการพัฒนาและดำเนินการด้านเทคโนโลยีใหม่แห่งปี สู่การเป็น “แพลตฟอร์มเปิดเพื่อคนไทย” …

เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ BAYCOMS Cybersecurity Day 2023 วันที่ 6 ตุลาคม 2023

Bay Computing ขอเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ BAYCOMS Cybersecurity Day 2023 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ธีม “First Class Cybersecurity to …